ˆ

Pobierz akty prawne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Pobierz akty prawne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dostęp do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę Janowiec Kościelny
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Gmina Janowiec Kościelny udostępnia nieodpłatnie:
1.     Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka - „Pobierz akty prawne” oraz w formie elektronicznej - do powszechnego wglądu - w godzinach pracy Urzędu Gminy Janowiec Kościelny w pokój Nr 3 - Informatyk.
2.     Zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka - „Pobierz akty prawne”; do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy Janowiec Kościelny w pokój Nr 4 -Sekretariat
3.     Udostępnienie wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych jest odpłatne. Cena arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zgodnie z zarządzeniem Nr 8/2012 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego - wynosi:0,20 zł za stronę.
Wydawaniem wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz wyliczeniem kosztów ich sporządzenia zajmuje się  St. Informatyk , a pod jego nieobecność pracownik sekretariatu. Wydanie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.
Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę albo zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne udostępnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Pobierz akty prawne
1.    Dziennik Ustaw
2.     Monitor Polski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zofia Wielgus
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zofia Wielgus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-15 09:38:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Szempliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-16 07:53:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-27 08:33:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »