ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół - Nazwa elementu do którego przynależy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zakup z dostawą wyposażenia do pracowni terapii wspomagającej dla Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym – w ramach projektu „Szkoła nowych czasów – wykorzystanie multimediów w edukacji ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPWM. 02.02.01-28-00-29/19” Piotr Szempliński
14:39:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół - Nazwa elementu do którego przynależy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Zakup z dostawą pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni fizyko -chemicznej dla Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym – w ramach projektu „Szkoła nowych czasów – wykorzystanie multimediów w edukacji ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPWM. 02.02.01-28-00-29/19” Piotr Szempliński
14:36:28 Upublicznienie elementu informacja Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny
(widoczna od 2021-07-26 00:00:00)
Piotr Szempliński
14:35:53 Deaktywacja elementu informacja Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny
(widoczna od 2021-07-26 00:00:00)
Piotr Szempliński
14:35:53 Deaktywacja elementu informacja Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Piotr Szempliński
14:34:18 Edycja elementu informacja Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny
(widoczna od 2021-07-26 00:00:00)
Piotr Szempliński
14:33:19 Upublicznienie elementu informacja Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny
(widoczna od 2021-07-26 00:00:00)
Piotr Szempliński
14:28:07 Edycja elementu informacja XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Janowiec Kościelny
(widoczna od 2021-07-26 00:00:00)
Piotr Szempliński
14:25:28 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXI/178/2021 Piotr Szempliński
14:18:32 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXI/177/2021 Piotr Szempliński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony