ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/160/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie pozostania bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Teresę Garnland o wyrażeniu przez Radę Gminy Janowiec Kościelny opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
Nr aktu prawnego
XIX/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/159/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
XIX/159/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/158/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XIX/158/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/157/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Janowiec Kościelny oznaczonej numerem działki 295/2
Nr aktu prawnego
XIX/157/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/156/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Janowiec Kościelny oznaczonej Nr działki 291/2
Nr aktu prawnego
XIX/156/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/155/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o powierzchni 67,84m2 w budynku Nr 149 położonym na działce Nr 304 w Janowcu Kościelnym
Nr aktu prawnego
XIX/155/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/154/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebność na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
XIX/154/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/153/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Janowiec Kościelny na lata 2021-2025"
Nr aktu prawnego
XIX/153/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/152/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielem, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XIX/152/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/151/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzania planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIX/151/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/150/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjne na 2021r.
Nr aktu prawnego
XIX/150/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/149/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy stanowiących fundusz sołecki w roku 2022
Nr aktu prawnego
XIX/149/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/148/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Nr aktu prawnego
XIX/148/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/147/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XIX/147/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/146/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039
Nr aktu prawnego
XIX/146/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/145/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nidzica, a Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Nidzica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym.
Nr aktu prawnego
XVIII/145/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/144/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 marca 2021 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/271/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Janowo, a Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Janowo opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym
Nr aktu prawnego
XVIII/144/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/143/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/142/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym i nadania Statutu.
Nr aktu prawnego
XVII/142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XVI/141/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji