ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXX/239/2022 R ady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2022 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXX/239/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXX/238/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022– 2030
Nr aktu prawnego
XXX/238/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/237/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Pana Patryka Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
XXIX/237/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/236/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
XXIX/236/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/235/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/152/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
XXIX/235/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/234/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XXIX/234/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/233/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/233/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/232/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022– 2039
Nr aktu prawnego
XXIX/232/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/231/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Powierż, gmina Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XXVIII/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/230/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gragmentu terenu w obrębie geodezyjnym Powierż, gmina Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
XXVIII/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/229/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 72/3, 73/10, 73/13, 74/2 w obrębie geodezyjnym Powierż, gmina Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XXVIII/229/202
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/228/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r zmieniająca Uchwałę Nr III/13/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Janowiec Kościelny postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
Nr aktu prawnego
XXVIII/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/227/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/226/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022– 2039.
Nr aktu prawnego
XXVIII/226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/225/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/224/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/224/202
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/223/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXVIII/223/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVII/222/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/222/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/221/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Nidzicy na uchwałę Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
XXVI/221/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/220/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXVI/220/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji