ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/231/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Powierż, gmina Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XXVIII/231/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/230/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gragmentu terenu w obrębie geodezyjnym Powierż, gmina Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
XXVIII/230/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/229/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 72/3, 73/10, 73/13, 74/2 w obrębie geodezyjnym Powierż, gmina Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XXVIII/229/202
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/228/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r zmieniająca Uchwałę Nr III/13/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Janowiec Kościelny postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
Nr aktu prawnego
XXVIII/228/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/227/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/227/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/226/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022– 2039.
Nr aktu prawnego
XXVIII/226/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/225/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/225/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/224/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXVIII/224/202
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVIII/223/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXVIII/223/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVII/222/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXVII/222/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/221/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Nidzicy na uchwałę Rady Gminy.
Nr aktu prawnego
XXVI/221/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/220/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
XXVI/220/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/219/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie miejscowości Wiłunie i Powierż, Gmina J
Nr aktu prawnego
XXVI/219/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/218/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Kościelny...
Nr aktu prawnego
XXVI/218/2022
Status
Unieważniona w części
Lp: 15
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/217/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janowiec
Nr aktu prawnego
XXVI/217/2022
Status
Unieważniona w części
Lp: 16
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/216/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...
Nr aktu prawnego
XXVI/216/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/215/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-
Nr aktu prawnego
XXVI/215/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/214/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022- 2024.
Nr aktu prawnego
XXVI/214/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/213/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/213/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXVI/212/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/212/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji