ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/178/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2021 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
XXI/178/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/177/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXI/177/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/176/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 lipca 2021 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039
Nr aktu prawnego
XXI/176/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/175/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie rozpatrzenia petycji.
Nr aktu prawnego
XX/175/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/174/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
Nr aktu prawnego
XX/174/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/173/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na założenie i przystąpienie do stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Samorządowe Południowe Mazury
Nr aktu prawnego
XX/173/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/172/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XX/172/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/171/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XX/171/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/170/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody dla wyróżniających się uczniów.
Nr aktu prawnego
XX/170/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/169/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
XX/169/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/168/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Nr aktu prawnego
XX/168/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/167/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru wniosku deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Nr aktu prawnego
XX/167/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/166/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nr aktu prawnego
XX/166/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/165/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XX/165/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/164/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039
Nr aktu prawnego
XX/164/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/163/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XX/163/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/162/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XX/162/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/161/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XX/161/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/160/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie pozostania bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Teresę Garnland o wyrażeniu przez Radę Gminy Janowiec Kościelny opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
Nr aktu prawnego
XIX/160/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIX/159/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
XIX/159/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji