ˆ

Podatki

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podatki

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Na 2019 rok stawki na podatek od  środków transportowych oraz wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny pozostają bez zmian.(UCHWAŁA NR XIV/90/2015)
Od 01.01.2016 - 30.06.2019 osoby fizyczne i prawne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację IN-1 - Informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,   DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości, DR-1- deklaracja na podatek rolny, DL-1 - deklaracja na podatek leśny, ustalone w załącznikach Nr 1- Br 4 do UCHWAŁY NR XIV/90/2015   z dnia 29 grudnia 2015 r.  w sprawie ustalenia wzoró formularzy na podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
 
Ministerstwo Finansów poinformowało na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/zmiany-w-prawie/nowe-formularze-podatkow-lokalnych/  o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
 
Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl
 
Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
 
W Dzienniku Ustaw z 2019 r. poz. 1105 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. Wzory obowiązują od 01.07.2019 roku.
 
 
PODATEK LEŚNY
  • Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. (MP z 2019 r., poz. 1018) i wynosi 194,24 zł za 1m3. Stawka podatku leśnego obowiązująca od stycznia 2020 r. wynosi  42,7328 zł od 1 ha.
 
PODATEK ROLNY
  • Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku (M.P. z 2019 r. poz. 1017) i wynosi ona 58,46 zł za 1 dt. (1q). Uchwała  Nr X/78/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia  podatku rolnego do kwoty 56,00 za 1q Stawka podatku rolnego obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. wynosi 140,00 zł od 1 ha przeliczeniowego oraz 280,00 zł od 1 ha fizycznego. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 29 listopada 2019 r. poz. 5700. Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2020 r.  
 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  • Rada Gminy Janowiec Kościelny w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła Uchwałę Nr X/76/2019 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 29 listopada 2019 r. poz. 5698. Uchwała obowiązuje od 01 stycznia 2020 r.
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
  • Rada Gminy Janowiec Kościelny w dniu 28listopada 2019 roku podjęła Uchwałę Nr X/77/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Stawki podatkowe obowiązują od 01.01.2020 roku. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2019 r. poz. 5699.
  • W Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 2436 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.  Wzór deklaracji obowiązuje od 01.01.2019 roku. Do pobrania;DT 1A, DT-1
OPŁATA TARGOWA.
  • Rada Gminy Janowiec Kościelny  w dniu 28 listopada 2016 roku podjęła Uchwałę Nr XX/173/2016 w sprawie opłaty targowej. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko-Mazurskiego w 2016 r. poz. 4887. Stawki opłaty obowiązują od 01.01.2017 roku.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Jabłońska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Jabłońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-26 13:19:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zofia Wielgus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-26 13:19:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31 10:13:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4826 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »