ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rada Gminy 12712
Rada Gminy 29256
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 2249
Komisje 20311
Komisja Rewizyjna 14984
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 11032
Komisja Oświaty i Kultury 12404
Komiska Skarg, Wniosków i Petycji. 1331
Najbliższa sesja, projekty uchwał 88769
Sesje Rady Gminy 14006
Nagrania z Obrad Sesji Rady Gminy 3110
Urząd Gminy 17108
Misja Urzędu Gminy 3116
Dane podstawowe 6771
Organizacja działania samorządu 4847
Statut Gminy 7929
Kierownictwo urzędu 6988
Wójt 7599
Sekretarz 7287
Skarbnik 8778
Oświadczenia o prowadzeniu działalności... 4944
Regulamin organizacyjny 13759
Referaty i stanowiska 7105
Referat Organizacyjny 9156
Referat Finansowo - Podatkowy 6199
Referat Gospodarki Terenowej 6883
Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji 5845
Urząd Stanu Cywilnego 5735
Radca Prawny 3823
Protokoły z kontroli 2867
Wewnętrzne 1802
Zewnętrzne 16353
Przynależność Gminy do Zwiąków 4252
Kontakt 15104
Kontrola zarządcza 4314
Zespół Interdyscyplinarny 3189
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1757
Protokoły z prac Rady Gminy 9339
Protokoły z sesji 78788
Protokoły z prac komisji 3157
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2247
2009 2509
2011 2314
2012 3152
2014 2316
2015 1374
Komisja Rewizyjna 1885
Komisja Oświaty i Kultury 2688
2009 2792
2011 3030
2012 2413
2014 1711
2015 1340
Sprawozdania z realizacji zadań gminy i uchwał Rady Gminy w okresie między sesyjnym 43554
Jednostki organizacyjne 11811
Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 31564
Gminna Biblioteka Publiczna 6079
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 62833
Placówki Oświatowe 5475
Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej 51761
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym 668
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 503
Informacje : https://spis.gov.pl/ 553
Strona internetowa GBS Janowiec Kościelny 0
SPISZ SIĘ SAM 129
Akty prawne 499
Rachmistrz spisowy 781
Młodzieżowa Rada Gminy w Janowcu Kościelnym 5577
Procedury załatwiania spraw (druki do pobrania) 132420
Podatki 3321
Zwrot podatku akcyzowego 0
Jednostki pomocnicze 7109
Sołectwa 10837
Konsultacje Społeczne 2498
Zamówienia publiczne 138368
Zamówienia do 130.000 zł 406036
Zamówienia publiczne aktualne 208605
Wyniki zamówień publicznych 88272
Przetargi-sprzedaż mienia gminnego 157580
KONKURSY 492
INFORMACJE I KOMUNIKATY 60837
OFERTY INWESTYCYJNE 1
BEZPIECZEŃSTWO 206
Zagospodarowanie przestrzenne 3499
2013 3232
2014 4062
2015 5408
2016 2970
2017 3815
2018 2101
2019 1629
2020 2381
2021 185
Ochrona środowiska 8586
2009 9416
2010 11284
2011 16639
2012 15679
2013 5204
2014 7948
2015 2682
2016 13321
2017 4836
2018 6773
2019 1023
2020 7207
2021 705
ODPADY 350
AZBEST 12544
Dotacja celowa na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 404
Nieruchomości 97383
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 5
APEL WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 18
Starosta Nidzicki zawiadamia, ze zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby 51
LINIE AUTOBUSOWE 0
UWAGA,UWAGA!!! 0
KOMUNIKAT w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Janowo. 128
" ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE- KORONAWIRUS- WAŻNE-PILNE " 2247
KOMUNIKAT - PTASIA GRYPA 513
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021. 293
Budżet Obywatelski 2021 0
Infolinia dla osób bezdomnych 0
OPIEKA LEKARSKA JANOWIEC KOŚCIELNY 454
ARiMR: Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem 247
Plany polowań kół łowieckich sezon 2020/2021 394
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 października 2020 r. 203
Komunikat 11.09.2020 0
Aktywny Samorząd 0
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji. 0
KONKURSY 390
Komunikaty Wójta Gminy Janowiec Kościelny 442
WAŻNA INFORMACJA - GOPS 308
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 1686
Opłata za sprzedaż alkoholu II rata – przypomnienie. 373
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację 570
KOMUNIKAT Wójta Gminy Janowiec Kościeln y DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY 785
Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki 482
Informacja PCPR w Nidzicy 439
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym na rok szkolny 2020/2021 697
GRYPA PTAKÓW 2794
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 2757
Plany polowań kół łowieckich sezon 2019/2020 1538
OGŁOSZENIE I WYNIK - OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU 658
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicleli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 523
"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" 515
Zmiany w programie „Rodzina 500 ” 0
Obwieszczenie z dnia 5.08.2019 r- Susza 877
OFERTA WYNAJMU SALI W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM 2909
PFRON uruchomił w 2019 r. program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 0
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy 636
Susza rolnicza mimo korzystnych raportów IUNG-PIB 0
STYPENDIA POMOSTOWE 0
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2019 r. 0
Informacja - Szacowanie szkód w rolnictwie 2017 r 0
Nie wypalaj traw ! 0
Spotkanie Informacyjne - Polska Strefa Inwestycji 0
Gmina Janowiec Kościelny popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy. 1054
FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS RUSZA Z REKRUTACJĄ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH DO PROGRAMU „KLASA” 0
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 0
GOPSODARKA WODNA 1262
KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach 0
Postępowanie dot. rozbudowy drogi Safronka-Wiłunie-Powierż 4079
Oferty Pracy PUP Nidzica 6162
Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 1483
INFORMACJE SMS Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 0
TWÓJ e-PIT 1546
Informacja - zachorowania na Odrę 0
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 0
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 0
Od 1 stycznia 2019. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny 213
NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 0
UCHWAŁA NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wybo 0
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU. 0
CO I JAK ZAŁATWIĆ - LISTA REFERATÓW (druki) 2027
OBOWIĄZEK odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. 0
Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1173
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 1383
Plany polowań kół łowieckich 2012
Pismo w sprawie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 1264
Informacja dot. Suszy 1214
Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego 1307
Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (nowe wnioski) 1470
Informacja - stawki i taryfy za wodę oraz ścieki na terenie gminy Janowiec Kościelny. 1698
Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 1588
Komunikaty Sygnalizacyjne 2529
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy z dnia 13.11.2017 r. 2027
PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ. 0
Biuro Genealogiczne w Paryżu poszukuje rodziny, rodzeństwa, potomków rodzeństwa.. 0
Bezpieczny Komin - o tym musisz pamiętać. 0
Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 1850
Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze 0
Komunikaty sygnalizacyjne WIORiN w Olsztynie 8672
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017 - 2032" wraz z " prognozą oddziaływania na środowisko" 1903
Aktualizacja wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione 0
Ogłoszenie - ujemne skutki przezimowania 2599
ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH. 0
„Za życiem”- ustawa o wsparciu Kobiet w ciąży i rodzin 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru 1711
Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publlicznej” 2120
Informacja Prezesa KRUS 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 i drogi wojewódzkiej 604 2158
List Prezesa KRUS ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1800
Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) 0
Apel Marszałka Województwa do Samorządowców 1610
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 0
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus” 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 1992
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH INFORMUJE 0
Obwieszczenie Starosty Nidzickiego - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państw, należących do osób fizy 2312
Informacja WFOŚiGW w Olsztynie 0
WAŻNE ROLNIKU !!!! 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5.07.2016 r. w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasów. 1840
Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Prowadzenie produkcji Rolniczej 2686
Okresowa emerytura rolnicza 1915
Ogłoszenie o naborze partnera. Działanie 2.1. RPO 2426
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 315
Poczta Polska S.A. Informuje 2327
Urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 5006
Komunikat Banku BGŻ 2294
1 marca - zobacz co się zmieni 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 24.05.2013 r. w sprawie wydania decyzji - Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" 2658
Zarządzanie kryzysowe 7356
18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH 2195
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI 2444
Prognoza pogody 46848
OBWIESZCZENIA "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica Napierki" 8466
Informacja dotycząca obowiązku corocznego składania przez podmioty prywatne i jednostki administracyjne sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów 3671
Stawki opłat za usługi techniczne i pozostałe opłaty związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na trenie Gminy Janowiec Kościelny od 16 lutego 2012 r. 3
Kampania uświadamijąca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej 5010
JPK_VAT dla przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 12.04.2012 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce o nr ewid. 47, obręb Powierż gminy Janowiec Kościelny 5739
Obowiązek odśnieżania dachów i chodników. 3741
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje 0
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JANOWIEC KOSCIELNY W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 3216
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wszczęciu postępowania "budowa wieży kratownicowej, służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą" 5693
Informacja dla Przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 17.08.2012 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych... 6260
Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami! 0
Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Napierki. 7460
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 1159
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. 0
UWAGA 0
HARMONOGRAMY czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 0
Komunikat w sprawie udzielania pomocy w czasie trudnych warunków atmosferycznych 0
Szacowanie szkód w rolnictwie 0
Dyżur Konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 21
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1426
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 10911
Zakład Gospodarki Komunalnej 2362
Samorządowy Ośrodek Kultury 796
Ogłoszenia o naborze 3707
Ogłoszenia aktualne 113136
Ogłoszenia w toku 3894
Wyniki naboru 4435
Uchwały SO RIO w Olsztynie 6532
rok 2010 2999
rok 2011 7388
rok 2012 8582
rok 2013 8985
rok 2014 5046
rok 2015 6163
rok 2016 4756
rok 2017 5713
rok 2018 6390
rok 2019 3168
rok 2020 1499
rok 2021 733
Mienie komunalne 5545
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2008r. 3556
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2010r. 2529
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2011r. 1913
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2012r. 1778
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 5
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny. 0
Pomoc publiczna 11123
Oświadczenia majątkowe 12263
Druki oświadczeń do pobrania 8781
Oświadczenia w związku z objęciem funkcji 3106
Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji 974
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2559
Koniec kadencji 2014-2018 2085
Oświadczenia majatkowe za 2020 rok 350
Oświadczenia majatkowe za 2019 rok 1116
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok 3229
Oświadczenia majatkowe za 2017 rok 3745
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3298
Oświadczenia majatkowe za 2016 rok 5100
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok 5448
Budżet Gminy 9620
Procedury uchwalania budżetu 4175
Budżet 4386
rok 2009 1624
Budżet 6403
Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2009r. 2670
Wykonanie budżetu gminy za rok 2009 1
rok 2010 1881
projekt 9075
Budżet 2010 15
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2010 3
rok 2011 1664
projekt 0
Budżet 2011 7
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 1
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie :autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 0
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok. 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2011 0
rok 2012 1472
Projekt Budżetu na 2012 rok 0
Budżet 2012 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 0
rok 2013 1343
Projekt Budżetu na 2013 rok 1
Budżet 2013 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 0
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za i półrocze 2013 r. 10
rok 2014 1359
Projekt Budżetu na 2014 rok 0
Budżet 2014 4
ZARZĄDZENIE 15/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 68/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2014 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 54/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014. 84
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014 23
rok 2015 1179
projekt budżetu na 2015 r. 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2015 r. 0
Budżet 2015 0
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2015 roku. 0
rok 2016 937
projekt budżetu na 2016 rok 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2016 r. 0
Budżet 2016 0
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2015 rok. 0
Uchwała nr RIO.VIII-0120-163/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kośc 1499
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2016 roku. 0
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok 0
rok 2017 608
Budżet 2017 4
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok. 0
rok 2018 915
Projekt Budżetu na 2018 rok 0
Budżet 2018 0
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2018 r. 0
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2019 599
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2020 769
rok 2021 275
Sprawozdania 3335
2009 2651
2010 4736
2011 5192
2012 2704
2013 4610
2014 7008
2015 7768
2016 5364
2017 8191
2018 5582
2019 3427
2020 1578
2021 338
Pobierz akty prawne 6761
Prowadzone rejestry i ewidencje 19981
Udostępnianie danych 2742
Akty prawne 1191950
Oświata 5923
Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Janowiec Kościelny w 2021 roku 93
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2021 r. 111
HARMONOGRAMY czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 0
LEGITYMACJE STUDENCKIE W CZASIE EPIDEMII 394
Informacja dotycząca wstrzymania otwarcia oddziałów przedszkolnych 386
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2018/2019 1387
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. 433
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2019/2020 177
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. aktualizacja X.2020 r. 195
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2016/2017 3042
Wyprawka szkolna 2016 1299
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2017/2018 1332
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie sportu 3797
Kwoty dofinansowania w ramach wyprawki szkolnej na rok 2016/2017 1317
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015 - 2016 1565
Podsumowanie działalności punktów przedszkolnych w gminie Janowiec Kościelny 1406
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 20142015 1512
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 1650
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015 - 2016 1692
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015 3399
Zdrowotne Programy Profilaktyczne 1277
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 20142015 1722
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 4781
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014 1960
Strategie, plany, opracowania 49708
Informacje nieudostępniane 9036
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
WYBORY I REFERENDA 51968
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie w II turze (12.07.2020) 1004
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 266
Urzędnik wyborczy 345
Prawa wyborcze 497
Obwody głosowania 423
Akty prawne 623
Zgłoszenie do OKW 653
Druki do pobrania 476
Informację dotyczące głosowania w dniu 28.06.2020 r. 341
Obwodowe Komisje Wyborcze 1590
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. 288
Urzędnik wyborczy 402
Prawa wyborcze 1483
Obwody głosowania 1828
Akty prawne 1657
Zgłoszenie do OKW 1084
Druki do pobrania 1770
ARCHIWUM 0
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 367
powołanie Gminnego Biura Spisowego 0
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 485
INFORMACJE DODATKOWE 215
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania ? 233
Udział w tegorocznym spisie rolnym trzeba wziąć obowiązkowo i udzielić odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. 235
Wybory do Izb Rolniczych 2019 2682
Zmiany w systemie gospodarki odpadami 3940
2012 4781
2013 5576
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 61874
Wykaz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 4301
„Równać Szanse 2018” 0
Roczny Program Współpracy na 2009 rok 3346
Roczny Program Współpracy na 2011 rok - projekt 2896
Roczny Program Współpracy na 2010 rok 0
Roczny Program Współpracy na 2012 rok - projekt 2422
Roczny Program Współpracy na 2013 rok - projekt 2134
Roczny Program Współpracy na 2014 rok 10
Roczny Program Współpracy na 2015 rok - projekt 1817
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018- projekt 2863
Roczny Program Współpracy na 2017 rok - projekt 2742
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019- projekt 1720
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy w celu uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016 - 2020. 1723
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne 2
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 0
UCHWAŁA NR XXIX/229/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działa 0
Kontakt 1856
Przepisy prawne 1999
Otwarte konkursy ofert 88951
Kwestionariusz Ankietowy 2817
Sprawozdania 6846
Bazy teleadresowe zgodnie z zadaniem określonym w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” 2204
Centralny Rejestr Umów 1244
Centralny Rejestr Umów 2017 1627
Centralny Rejestr Umów 2018 833
Centralny Rejestr Umów 2019 249
Centralny Rejestr Umów 2020 187
Statystyka Demograficzna 3289
rok 2012 3378
rok 2013 3179
rok 2016 1974
rok 2017 2629
rok 2018 1325
rok 2019 748
rok 2020 335
rok 2021 49
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4268
POMOC PRAWNA 389
Petycje 18373
Wnioski o udostęnienie informacji publicznej 34754
Wnioski o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej 208

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 9581
Strona główna 446
Instrukcja korzystania z BIP 20
Rejestr zmian 932688
Redakcja Biuletunu 4897
Instrukcja obsługi 7502
Pliki do pobrania 21
Mapa serwisu 5935
Strona Glówna 32142

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 188096
Informacje o naborze 128612
Aktualności 100548
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 946
KOORDYNATOR 0
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 0
RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 679
KALENDARZ IMPREZ NA 2021 ROK 999
« powrót do poprzedniej strony