ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rada Gminy 15018
Rada Gminy 35640
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 3309
Komisje 28279
Komisja Rewizyjna 18281
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 13828
Komisja Oświaty i Kultury 14599
Komiska Skarg, Wniosków i Petycji. 2112
Najbliższa sesja, projekty uchwał 113386
Sesje Rady Gminy 25338
Nagrania z Obrad Sesji Rady Gminy 4124
Urząd Gminy 19590
Misja Urzędu Gminy 3759
Dane podstawowe 7405
Organizacja działania samorządu 5554
Statut Gminy 9297
Kierownictwo urzędu 7489
Wójt 9089
Sekretarz 8164
Skarbnik 10240
Oświadczenia o prowadzeniu działalności... 5760
Regulamin organizacyjny 17259
Referaty i stanowiska 7957
Referat Organizacyjny 11129
Referat Finansowo - Podatkowy 7556
Referat Gospodarki Terenowej 8769
Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji 7132
Urząd Stanu Cywilnego 7442
Protokoły z kontroli 3272
Wewnętrzne 1981
Zewnętrzne 19272
Przynależność Gminy do Zwiąków 4954
Kontakt 19615
Kontrola zarządcza 5076
Zespół Interdyscyplinarny 5291
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3437
Protokoły z prac Rady Gminy 10822
Protokoły z sesji 98783
Protokoły z prac komisji 3344
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2373
2009 2778
2011 2591
2012 3840
2014 2759
2015 1656
Komisja Rewizyjna 2011
Komisja Oświaty i Kultury 2848
2009 3061
2011 3568
2012 2802
2014 2034
2015 1597
Sprawozdania z realizacji zadań gminy i uchwał Rady Gminy w okresie między sesyjnym 54859
Jednostki organizacyjne 13396
Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 37136
Gminna Biblioteka Publiczna 7596
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 74762
Placówki Oświatowe 6447
Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej 68209
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym 2448
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1719
Informacje : https://spis.gov.pl/ 1313
Strona internetowa GBS Janowiec Kościelny 0
SPISZ SIĘ SAM 624
Akty prawne 1445
Rachmistrz spisowy 1825
Młodzieżowa Rada Gminy w Janowcu Kościelnym 8546
Procedury załatwiania spraw (druki do pobrania) 162220
Podatki 5404
Zwrot podatku akcyzowego 0
Jednostki pomocnicze 8548
Sołectwa 12423
Konsultacje Społeczne 3984
Zamówienia publiczne 167697
Zamówienia do 130.000 zł 495775
Zamówienia publiczne aktualne 232566
Wyniki zamówień publicznych 111443
Przetargi-sprzedaż mienia gminnego 186727
KONKURSY 2911
INFORMACJE I KOMUNIKATY 62879
BEZPIECZEŃSTWO 683
Zagospodarowanie przestrzenne 4416
2013 3617
2014 4647
2015 6358
2016 3378
2017 4285
2018 2587
2019 2353
2020 3733
2021 1618
2022 1091
OFERTY INWESTYCYJNE 1
Ochrona środowiska 9949
2009 11417
2010 13014
2011 19237
2012 18146
2013 5933
2014 9019
2015 2987
2016 15711
2017 5749
2018 7846
2019 1365
2020 13217
2021 4476
2022 3514
ODPADY 922
AZBEST 15337
Dotacja celowa na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 703
Nieruchomości 104177
Informacja dla Mieszkańców 149
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r. 222
Informacja o powołaniu Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko Mazurskiego 223
Informacja dla Par obchodzących w 2022 roku jubileusze małżeńskie 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy 265
WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 0
Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 0
Uchwała Nr 107/337/2021 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 14 października 2021 r. 328
Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 0
“Aktywny samorząd ” Moduł II w 2021 roku 0
Komunikat Wójta Gminy Janowiec Kościelny. 365
APEL WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 371
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 313
Starosta Nidzicki zawiadamia, ze w dniu 6 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja Nr 1/2021, znak BOŚ.6740.153.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabło 544
Starosta Nidzicki zawiadamia, ze zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby 1077
LINIE AUTOBUSOWE 0
UWAGA,UWAGA!!! 0
KOMUNIKAT w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Janowo. 1120
" ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE- KORONAWIRUS- WAŻNE-PILNE " 3894
KOMUNIKAT - PTASIA GRYPA 2587
Budżet Obywatelski 2021 0
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021. 708
OPIEKA LEKARSKA JANOWIEC KOŚCIELNY 969
Infolinia dla osób bezdomnych 0
Plany polowań kół łowieckich sezon 2020/2021 1258
ARiMR: Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem 648
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 października 2020 r. 594
Komunikat 11.09.2020 0
Aktywny Samorząd 0
KONKURSY 855
Komunikaty Wójta Gminy Janowiec Kościelny 955
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji. 0
WAŻNA INFORMACJA - GOPS 753
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 6039
Opłata za sprzedaż alkoholu II rata – przypomnienie. 783
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację 974
KOMUNIKAT Wójta Gminy Janowiec Kościeln y DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY 1427
Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki 987
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym na rok szkolny 2020/2021 1060
Informacja PCPR w Nidzicy 829
GRYPA PTAKÓW 5038
OGŁOSZENIE I WYNIK - OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU 1141
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 4736
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicleli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 864
Plany polowań kół łowieckich sezon 2019/2020 2837
"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" 901
Zmiany w programie „Rodzina 500 ” 0
Obwieszczenie z dnia 5.08.2019 r- Susza 1313
OFERTA WYNAJMU SALI W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM 4924
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy 1025
Susza rolnicza mimo korzystnych raportów IUNG-PIB 0
STYPENDIA POMOSTOWE 0
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2019 r. 0
PFRON uruchomił w 2019 r. program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 0
Informacja - Szacowanie szkód w rolnictwie 2017 r 0
Nie wypalaj traw ! 0
Spotkanie Informacyjne - Polska Strefa Inwestycji 0
Gmina Janowiec Kościelny popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy. 1369
FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS RUSZA Z REKRUTACJĄ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH DO PROGRAMU „KLASA” 0
GOPSODARKA WODNA 1684
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 0
Postępowanie dot. rozbudowy drogi Safronka-Wiłunie-Powierż 6230
KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach 0
Oferty Pracy PUP Nidzica 14264
Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 1875
INFORMACJE SMS Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 0
Informacja - zachorowania na Odrę 0
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 0
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 0
Od 1 stycznia 2019. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny 391
TWÓJ e-PIT 2076
NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 0
UCHWAŁA NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wybo 0
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU. 0
OBOWIĄZEK odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. 0
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 1865
CO I JAK ZAŁATWIĆ - LISTA REFERATÓW (druki) 2575
Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1615
Plany polowań kół łowieckich 2733
Pismo w sprawie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 1746
Informacja dot. Suszy 1611
Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego 1678
Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (nowe wnioski) 1875
Informacja - stawki i taryfy za wodę oraz ścieki na terenie gminy Janowiec Kościelny. 2129
Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 1978
Komunikaty Sygnalizacyjne 3215
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy z dnia 13.11.2017 r. 2438
PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ. 0
Biuro Genealogiczne w Paryżu poszukuje rodziny, rodzeństwa, potomków rodzeństwa.. 0
Bezpieczny Komin - o tym musisz pamiętać. 0
Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 2168
Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze 0
Komunikaty sygnalizacyjne WIORiN w Olsztynie 10493
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017 - 2032" wraz z " prognozą oddziaływania na środowisko" 2212
Aktualizacja wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione 0
Ogłoszenie - ujemne skutki przezimowania 3082
ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH. 0
„Za życiem”- ustawa o wsparciu Kobiet w ciąży i rodzin 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru 2201
Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publlicznej” 2532
Informacja Prezesa KRUS 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 i drogi wojewódzkiej 604 2550
List Prezesa KRUS ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2172
Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) 0
Apel Marszałka Województwa do Samorządowców 2158
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 0
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus” 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2331
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH INFORMUJE 0
Obwieszczenie Starosty Nidzickiego - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państw, należących do osób fizy 2772
Informacja WFOŚiGW w Olsztynie 0
WAŻNE ROLNIKU !!!! 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5.07.2016 r. w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasów. 2164
Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Prowadzenie produkcji Rolniczej 3016
Okresowa emerytura rolnicza 2313
Ogłoszenie o naborze partnera. Działanie 2.1. RPO 2871
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 888
Poczta Polska S.A. Informuje 2667
Urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 7092
Komunikat Banku BGŻ 2691
1 marca - zobacz co się zmieni 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 24.05.2013 r. w sprawie wydania decyzji - Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" 3003
Zarządzanie kryzysowe 8408
18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH 2561
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI 2810
Prognoza pogody 54910
OBWIESZCZENIA "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica Napierki" 9631
Informacja dotycząca obowiązku corocznego składania przez podmioty prywatne i jednostki administracyjne sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów 4042
Stawki opłat za usługi techniczne i pozostałe opłaty związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na trenie Gminy Janowiec Kościelny od 16 lutego 2012 r. 3
Kampania uświadamijąca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej 6937
JPK_VAT dla przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 12.04.2012 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce o nr ewid. 47, obręb Powierż gminy Janowiec Kościelny 7757
Obowiązek odśnieżania dachów i chodników. 4201
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje 0
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JANOWIEC KOSCIELNY W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 3715
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wszczęciu postępowania "budowa wieży kratownicowej, służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą" 7694
Informacja dla Przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 17.08.2012 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych... 8358
Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Napierki. 8532
Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami! 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 1475
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. 0
UWAGA 0
Komunikat w sprawie udzielania pomocy w czasie trudnych warunków atmosferycznych 0
Zawiadomienie o wyborze sołtysa Sołectwa Powierż 196
HARMONOGRAMY czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 0
Szacowanie szkód w rolnictwie 0
Dyżur Konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 232
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2450
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 15649
Zakład Gospodarki Komunalnej 3201
Samorządowy Ośrodek Kultury 1748
Ogłoszenia o naborze 3895
Ogłoszenia aktualne 128885
Ogłoszenia w toku 4122
Wyniki naboru 4780
Uchwały SO RIO w Olsztynie 8020
rok 2010 3304
rok 2011 8450
rok 2012 10036
rok 2013 10541
rok 2014 5870
rok 2015 7328
rok 2016 5666
rok 2017 6710
rok 2018 7908
rok 2019 4431
rok 2020 3131
rok 2021 2742
rok 2022 881
Mienie komunalne 6719
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2008r. 3953
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2010r. 2838
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2011r. 2182
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2012r. 2044
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 5
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny. 0
Pomoc publiczna 14338
Oświadczenia majątkowe 14193
Druki oświadczeń do pobrania 10151
Oświadczenia w związku z objęciem funkcji 4685
Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji 1369
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 3497
Koniec kadencji 2014-2018 2629
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 543
Oświadczenia majatkowe za 2020 rok 1483
Oświadczenia majatkowe za 2019 rok 2016
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok 4777
Oświadczenia majatkowe za 2017 rok 4691
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3700
Oświadczenia majatkowe za 2016 rok 6266
Budżet Gminy 11334
Procedury uchwalania budżetu 4718
Budżet 4819
rok 2009 1802
Budżet 7345
Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2009r. 3015
Wykonanie budżetu gminy za rok 2009 1
rok 2010 2018
projekt 10912
Budżet 2010 15
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2010 3
rok 2011 1805
projekt 0
Budżet 2011 7
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 1
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie :autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 0
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok. 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2011 0
rok 2012 1609
Projekt Budżetu na 2012 rok 0
Budżet 2012 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 0
rok 2013 1498
Projekt Budżetu na 2013 rok 1
Budżet 2013 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 0
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za i półrocze 2013 r. 10
rok 2014 1511
Projekt Budżetu na 2014 rok 0
Budżet 2014 4
ZARZĄDZENIE 15/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 68/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2014 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 54/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014. 87
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014 23
rok 2015 1323
projekt budżetu na 2015 r. 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2015 r. 0
Budżet 2015 0
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2015 roku. 0
rok 2016 1049
projekt budżetu na 2016 rok 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2016 r. 0
Budżet 2016 0
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2015 rok. 0
Uchwała nr RIO.VIII-0120-163/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kośc 1722
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2016 roku. 0
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok 0
rok 2017 729
Budżet 2017 4
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok. 0
rok 2018 1039
Projekt Budżetu na 2018 rok 0
Budżet 2018 0
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2018 r. 0
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2019 727
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2020 1356
rok 2021 698
rok 2022 468
Sprawozdania 3700
2009 2969
2010 5337
2011 5964
2012 3081
2013 5308
2014 8454
2015 9064
2016 6404
2017 9897
2018 7057
2019 4887
2020 3363
2021 2217
2022 350
Pobierz akty prawne 7997
Prowadzone rejestry i ewidencje 23815
Udostępnianie danych 3090
Akty prawne 1683859
Oświata 7658
Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/202 0
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2020/2021 229
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 5844
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. “Poznaj Polskę” 192
Strategie, plany, opracowania 60362
Dokumety w opracowaniu 622
Zagospodarowanie przestrzenne 35
Studium 7
MPZP 14
MPZP Centrum wsi Janowiec Kościelny 91
MPZP tereny położone w rejonie wsi NAPIERKI 47
MPZP działki położone w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny 10
MPZP działki położenie w obrębie miejscowości Wiłunie i Powierż, gmina Janowiec Kościelny. 10
Informacje nieudostępniane 10222
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
WYBORY I REFERENDA 60154
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie w II turze (12.07.2020) 2575
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 350
Urzędnik wyborczy 678
Prawa wyborcze 895
Obwody głosowania 787
Akty prawne 1182
Zgłoszenie do OKW 1201
Druki do pobrania 917
Informację dotyczące głosowania w dniu 28.06.2020 r. 641
Obwodowe Komisje Wyborcze 2921
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. 362
Urzędnik wyborczy 767
Prawa wyborcze 2655
Obwody głosowania 3359
Akty prawne 2877
Zgłoszenie do OKW 1913
Druki do pobrania 3518
ARCHIWUM 0
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 1147
powołanie Gminnego Biura Spisowego 0
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 955
INFORMACJE DODATKOWE 582
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania ? 588
Udział w tegorocznym spisie rolnym trzeba wziąć obowiązkowo i udzielić odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. 609
Wybory do Izb Rolniczych 2019 4402
Zmiany w systemie gospodarki odpadami 5208
2012 5540
2013 6377
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 81662
Wykaz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 4944
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2023 - projekt 50
„Równać Szanse 2018” 0
Roczny Program Współpracy na 2009 rok 3883
Roczny Program Współpracy na 2011 rok - projekt 3247
Roczny Program Współpracy na 2010 rok 0
Roczny Program Współpracy na 2012 rok - projekt 2796
Roczny Program Współpracy na 2013 rok - projekt 2482
Roczny Program Współpracy na 2014 rok 10
Roczny Program Współpracy na 2015 rok - projekt 2166
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018- projekt 3435
Roczny Program Współpracy na 2017 rok - projekt 3243
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019- projekt 2478
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy w celu uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016 - 2020. 1991
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne 2
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 0
UCHWAŁA NR XXIX/229/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działa 0
Roczny Program Współpracy na 2022 rok - projekt 524
Kontakt 2098
Przepisy prawne 2232
Otwarte konkursy ofert 108549
Kwestionariusz Ankietowy 3214
Sprawozdania 8844
Bazy teleadresowe zgodnie z zadaniem określonym w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2021” 3921
Centralny Rejestr Umów 1979
Centralny Rejestr Umów 2017 2027
Centralny Rejestr Umów 2018 1139
Centralny Rejestr Umów 2019 671
Centralny Rejestr Umów 2020 523
Centralny Rejestr Umów 2021 231
Statystyka Demograficzna 4017
rok 2012 3990
rok 2013 3700
rok 2016 2371
rok 2017 3457
rok 2018 1743
rok 2019 1173
rok 2020 764
rok 2021 757
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5276
POMOC PRAWNA 417
Petycje 23028
Wnioski o udostęnienie informacji publicznej 63936
Wnioski o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej 518

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 10600
Strona główna 446
Instrukcja korzystania z BIP 20
Rejestr zmian 1365314
Redakcja Biuletunu 5778
Instrukcja obsługi 8588
Pliki do pobrania 21
Mapa serwisu 6673
Strona Glówna 40237

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 216980
Informacje o naborze 148156
Aktualności 105855
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 3594
KOORDYNATOR 0
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 0
RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 2216
PLANY 295
KALENDARZ IMPREZ NA 2022 ROK 822
« powrót do poprzedniej strony