ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rada Gminy 13913
Rada Gminy 30595
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 2467
Komisje 21727
Komisja Rewizyjna 15685
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 11560
Komisja Oświaty i Kultury 12883
Komiska Skarg, Wniosków i Petycji. 1447
Najbliższa sesja, projekty uchwał 94371
Sesje Rady Gminy 16052
Nagrania z Obrad Sesji Rady Gminy 3359
Urząd Gminy 18291
Misja Urzędu Gminy 3301
Dane podstawowe 6937
Organizacja działania samorządu 5052
Statut Gminy 8277
Kierownictwo urzędu 7152
Wójt 7904
Sekretarz 7473
Skarbnik 9041
Oświadczenia o prowadzeniu działalności... 5112
Regulamin organizacyjny 14578
Referaty i stanowiska 7487
Referat Organizacyjny 9705
Referat Finansowo - Podatkowy 6584
Referat Gospodarki Terenowej 7308
Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji 6217
Urząd Stanu Cywilnego 6128
Radca Prawny 3887
Protokoły z kontroli 2972
Wewnętrzne 1828
Zewnętrzne 16961
Przynależność Gminy do Zwiąków 4402
Kontakt 16080
Kontrola zarządcza 4517
Zespół Interdyscyplinarny 4159
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2677
Protokoły z prac Rady Gminy 10174
Protokoły z sesji 82991
Protokoły z prac komisji 3220
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2266
2009 2555
2011 2357
2012 3241
2014 2406
2015 1425
Komisja Rewizyjna 1915
Komisja Oświaty i Kultury 2718
2009 2842
2011 3141
2012 2479
2014 1764
2015 1389
Sprawozdania z realizacji zadań gminy i uchwał Rady Gminy w okresie między sesyjnym 45649
Jednostki organizacyjne 12635
Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 32780
Gminna Biblioteka Publiczna 6638
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 65468
Placówki Oświatowe 5689
Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej 55884
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym 1082
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1301
Informacje : https://spis.gov.pl/ 717
Strona internetowa GBS Janowiec Kościelny 0
SPISZ SIĘ SAM 258
Akty prawne 677
Rachmistrz spisowy 974
Młodzieżowa Rada Gminy w Janowcu Kościelnym 6639
Procedury załatwiania spraw (druki do pobrania) 139196
Podatki 4132
Zwrot podatku akcyzowego 0
Jednostki pomocnicze 7815
Sołectwa 11157
Konsultacje Społeczne 3159
Zamówienia publiczne 145761
Zamówienia do 130.000 zł 424288
Zamówienia publiczne aktualne 213927
Wyniki zamówień publicznych 93260
Przetargi-sprzedaż mienia gminnego 164338
KONKURSY 1171
INFORMACJE I KOMUNIKATY 61580
OFERTY INWESTYCYJNE 1
BEZPIECZEŃSTWO 300
Zagospodarowanie przestrzenne 3655
2013 3301
2014 4180
2015 5585
2016 3056
2017 3917
2018 2205
2019 1759
2020 2697
2021 363
Ochrona środowiska 8907
2009 9778
2010 11642
2011 17211
2012 16147
2013 5381
2014 8189
2015 2740
2016 13810
2017 5034
2018 6985
2019 1089
2020 8665
2021 1373
ODPADY 467
AZBEST 13064
Dotacja celowa na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 459
Nieruchomości 98780
Uchwała Nr 107/337/2021 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 14 października 2021 r. 19
Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 0
Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 0
“Aktywny samorząd ” Moduł II w 2021 roku 0
Komunikat Wójta Gminy Janowiec Kościelny. 91
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 73
APEL WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 86
Starosta Nidzicki zawiadamia, ze w dniu 6 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja Nr 1/2021, znak BOŚ.6740.153.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabło 96
Starosta Nidzicki zawiadamia, ze zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby 241
LINIE AUTOBUSOWE 0
UWAGA,UWAGA!!! 0
KOMUNIKAT w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Janowo. 299
" ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE- KORONAWIRUS- WAŻNE-PILNE " 2655
KOMUNIKAT - PTASIA GRYPA 872
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021. 375
Budżet Obywatelski 2021 0
Infolinia dla osób bezdomnych 0
OPIEKA LEKARSKA JANOWIEC KOŚCIELNY 549
Plany polowań kół łowieckich sezon 2020/2021 548
ARiMR: Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem 316
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 października 2020 r. 274
Komunikat 11.09.2020 0
Aktywny Samorząd 0
KONKURSY 462
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji. 0
Komunikaty Wójta Gminy Janowiec Kościelny 540
WAŻNA INFORMACJA - GOPS 381
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2535
Opłata za sprzedaż alkoholu II rata – przypomnienie. 438
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację 645
KOMUNIKAT Wójta Gminy Janowiec Kościeln y DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY 922
Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki 584
Informacja PCPR w Nidzicy 517
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym na rok szkolny 2020/2021 772
GRYPA PTAKÓW 3193
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 3099
Plany polowań kół łowieckich sezon 2019/2020 1786
OGŁOSZENIE I WYNIK - OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU 750
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicleli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 590
"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" 584
Zmiany w programie „Rodzina 500 ” 0
Obwieszczenie z dnia 5.08.2019 r- Susza 962
OFERTA WYNAJMU SALI W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM 3263
PFRON uruchomił w 2019 r. program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 0
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy 709
Susza rolnicza mimo korzystnych raportów IUNG-PIB 0
STYPENDIA POMOSTOWE 0
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2019 r. 0
Informacja - Szacowanie szkód w rolnictwie 2017 r 0
Nie wypalaj traw ! 0
Spotkanie Informacyjne - Polska Strefa Inwestycji 0
Gmina Janowiec Kościelny popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy. 1113
FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS RUSZA Z REKRUTACJĄ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH DO PROGRAMU „KLASA” 0
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 0
GOPSODARKA WODNA 1339
KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach 0
Postępowanie dot. rozbudowy drogi Safronka-Wiłunie-Powierż 4469
Oferty Pracy PUP Nidzica 8003
Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 1563
INFORMACJE SMS Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 0
Informacja - zachorowania na Odrę 0
TWÓJ e-PIT 1644
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 0
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 0
Od 1 stycznia 2019. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny 222
NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 0
UCHWAŁA NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wybo 0
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU. 0
OBOWIĄZEK odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. 0
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 1462
CO I JAK ZAŁATWIĆ - LISTA REFERATÓW (druki) 2125
Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1252
Plany polowań kół łowieckich 2107
Pismo w sprawie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 1326
Informacja dot. Suszy 1268
Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego 1371
Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (nowe wnioski) 1548
Informacja - stawki i taryfy za wodę oraz ścieki na terenie gminy Janowiec Kościelny. 1764
Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 1669
Komunikaty Sygnalizacyjne 2647
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy z dnia 13.11.2017 r. 2099
PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ. 0
Biuro Genealogiczne w Paryżu poszukuje rodziny, rodzeństwa, potomków rodzeństwa.. 0
Bezpieczny Komin - o tym musisz pamiętać. 0
Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 1917
Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze 0
Komunikaty sygnalizacyjne WIORiN w Olsztynie 8961
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017 - 2032" wraz z " prognozą oddziaływania na środowisko" 1958
Aktualizacja wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione 0
Ogłoszenie - ujemne skutki przezimowania 2690
ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH. 0
„Za życiem”- ustawa o wsparciu Kobiet w ciąży i rodzin 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru 1780
Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publlicznej” 2195
Informacja Prezesa KRUS 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 i drogi wojewódzkiej 604 2234
List Prezesa KRUS ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1862
Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) 0
Apel Marszałka Województwa do Samorządowców 1673
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 0
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus” 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2051
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH INFORMUJE 0
Obwieszczenie Starosty Nidzickiego - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państw, należących do osób fizy 2375
Informacja WFOŚiGW w Olsztynie 0
WAŻNE ROLNIKU !!!! 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5.07.2016 r. w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasów. 1916
Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Prowadzenie produkcji Rolniczej 2742
Okresowa emerytura rolnicza 1984
Ogłoszenie o naborze partnera. Działanie 2.1. RPO 2506
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 454
Poczta Polska S.A. Informuje 2388
Urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 5394
Komunikat Banku BGŻ 2365
1 marca - zobacz co się zmieni 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 24.05.2013 r. w sprawie wydania decyzji - Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" 2714
Zarządzanie kryzysowe 7557
18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH 2256
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI 2504
Prognoza pogody 48583
OBWIESZCZENIA "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica Napierki" 8722
Informacja dotycząca obowiązku corocznego składania przez podmioty prywatne i jednostki administracyjne sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów 3747
Stawki opłat za usługi techniczne i pozostałe opłaty związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na trenie Gminy Janowiec Kościelny od 16 lutego 2012 r. 3
Kampania uświadamijąca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej 5360
JPK_VAT dla przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 12.04.2012 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce o nr ewid. 47, obręb Powierż gminy Janowiec Kościelny 6124
Obowiązek odśnieżania dachów i chodników. 3825
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje 0
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JANOWIEC KOSCIELNY W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 3281
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wszczęciu postępowania "budowa wieży kratownicowej, służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą" 6062
Informacja dla Przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 17.08.2012 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych... 6639
Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami! 0
Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Napierki. 7695
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 1222
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. 0
UWAGA 0
HARMONOGRAMY czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 0
Komunikat w sprawie udzielania pomocy w czasie trudnych warunków atmosferycznych 0
Zawiadomienie o wyborze sołtysa Sołectwa Powierż 62
Dyżur Konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 67
Szacowanie szkód w rolnictwie 0
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2014
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 11818
Zakład Gospodarki Komunalnej 2572
Samorządowy Ośrodek Kultury 963
Ogłoszenia o naborze 3707
Ogłoszenia aktualne 116753
Ogłoszenia w toku 3927
Wyniki naboru 4486
Uchwały SO RIO w Olsztynie 7111
rok 2010 3066
rok 2011 7612
rok 2012 8888
rok 2013 9312
rok 2014 5222
rok 2015 6411
rok 2016 4948
rok 2017 5926
rok 2018 6711
rok 2019 3449
rok 2020 1888
rok 2021 1090
Mienie komunalne 6068
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2008r. 3641
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2010r. 2588
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2011r. 1957
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2012r. 1828
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 5
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny. 0
Pomoc publiczna 12013
Oświadczenia majątkowe 13071
Druki oświadczeń do pobrania 9057
Oświadczenia w związku z objęciem funkcji 3429
Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji 1071
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2760
Koniec kadencji 2014-2018 2182
Oświadczenia majatkowe za 2020 rok 636
Oświadczenia majatkowe za 2019 rok 1304
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok 3490
Oświadczenia majatkowe za 2017 rok 3927
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3385
Oświadczenia majatkowe za 2016 rok 5311
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok 5644
Budżet Gminy 10528
Procedury uchwalania budżetu 4283
Budżet 4474
rok 2009 1667
Budżet 6608
Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2009r. 2731
Wykonanie budżetu gminy za rok 2009 1
rok 2010 1904
projekt 9393
Budżet 2010 15
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2010 3
rok 2011 1681
projekt 0
Budżet 2011 7
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 1
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie :autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 0
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok. 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2011 0
rok 2012 1492
Projekt Budżetu na 2012 rok 0
Budżet 2012 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 0
rok 2013 1367
Projekt Budżetu na 2013 rok 1
Budżet 2013 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 0
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za i półrocze 2013 r. 10
rok 2014 1384
Projekt Budżetu na 2014 rok 0
Budżet 2014 4
ZARZĄDZENIE 15/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 68/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2014 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 54/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014. 85
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014 23
rok 2015 1198
projekt budżetu na 2015 r. 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2015 r. 0
Budżet 2015 0
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2015 roku. 0
rok 2016 958
projekt budżetu na 2016 rok 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2016 r. 0
Budżet 2016 0
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2015 rok. 0
Uchwała nr RIO.VIII-0120-163/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kośc 1546
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2016 roku. 0
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok 0
rok 2017 622
Budżet 2017 4
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok. 0
rok 2018 935
Projekt Budżetu na 2018 rok 0
Budżet 2018 0
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2018 r. 0
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2019 618
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2020 912
rok 2021 347
Sprawozdania 3416
2009 2702
2010 4856
2011 5364
2012 2785
2013 4760
2014 7288
2015 8019
2016 5557
2017 8545
2018 5871
2019 3686
2020 1948
2021 587
Pobierz akty prawne 7251
Prowadzone rejestry i ewidencje 20949
Udostępnianie danych 2810
Akty prawne 1296607
Oświata 6440
Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Janowiec Kościelny w 2021 roku 161
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2021 r. 195
HARMONOGRAMY czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 0
LEGITYMACJE STUDENCKIE W CZASIE EPIDEMII 445
Informacja dotycząca wstrzymania otwarcia oddziałów przedszkolnych 441
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2018/2019 1473
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. 497
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2019/2020 228
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. aktualizacja X.2020 r. 243
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2016/2017 3131
Wyprawka szkolna 2016 1359
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2017/2018 1415
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie sportu 4073
Kwoty dofinansowania w ramach wyprawki szkolnej na rok 2016/2017 1368
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015 - 2016 1633
Podsumowanie działalności punktów przedszkolnych w gminie Janowiec Kościelny 1463
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 20142015 1564
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 1703
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015 - 2016 1750
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015 3466
Zdrowotne Programy Profilaktyczne 1343
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 20142015 1775
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 5018
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014 2010
Strategie, plany, opracowania 51955
Informacje nieudostępniane 9494
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
WYBORY I REFERENDA 53864
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie w II turze (12.07.2020) 1552
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 283
Urzędnik wyborczy 414
Prawa wyborcze 574
Obwody głosowania 486
Akty prawne 737
Zgłoszenie do OKW 753
Druki do pobrania 559
Informację dotyczące głosowania w dniu 28.06.2020 r. 402
Obwodowe Komisje Wyborcze 1846
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. 312
Urzędnik wyborczy 472
Prawa wyborcze 1738
Obwody głosowania 2140
Akty prawne 1924
Zgłoszenie do OKW 1247
Druki do pobrania 2119
ARCHIWUM 0
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 776
powołanie Gminnego Biura Spisowego 0
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 576
INFORMACJE DODATKOWE 278
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania ? 304
Udział w tegorocznym spisie rolnym trzeba wziąć obowiązkowo i udzielić odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. 310
Wybory do Izb Rolniczych 2019 3196
Zmiany w systemie gospodarki odpadami 4371
2012 4959
2013 5718
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 67414
Wykaz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 4443
„Równać Szanse 2018” 0
Roczny Program Współpracy na 2009 rok 3444
Roczny Program Współpracy na 2011 rok - projekt 2972
Roczny Program Współpracy na 2010 rok 0
Roczny Program Współpracy na 2012 rok - projekt 2495
Roczny Program Współpracy na 2013 rok - projekt 2203
Roczny Program Współpracy na 2014 rok 10
Roczny Program Współpracy na 2015 rok - projekt 1892
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018- projekt 2968
Roczny Program Współpracy na 2017 rok - projekt 2850
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019- projekt 1822
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy w celu uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016 - 2020. 1781
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne 2
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 0
UCHWAŁA NR XXIX/229/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działa 0
Roczny Program Współpracy na 2022 rok - projekt 75
Kontakt 1895
Przepisy prawne 2047
Otwarte konkursy ofert 95395
Kwestionariusz Ankietowy 2882
Sprawozdania 7262
Bazy teleadresowe zgodnie z zadaniem określonym w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2021” 2768
Centralny Rejestr Umów 1551
Centralny Rejestr Umów 2017 1696
Centralny Rejestr Umów 2018 898
Centralny Rejestr Umów 2019 314
Centralny Rejestr Umów 2020 243
Statystyka Demograficzna 3582
rok 2012 3506
rok 2013 3277
rok 2016 2046
rok 2017 2746
rok 2018 1416
rok 2019 815
rok 2020 413
rok 2021 177
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4584
POMOC PRAWNA 397
Petycje 19497
Wnioski o udostęnienie informacji publicznej 40499
Wnioski o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej 268

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 9883
Strona główna 446
Instrukcja korzystania z BIP 20
Rejestr zmian 1000383
Redakcja Biuletunu 5217
Instrukcja obsługi 7835
Pliki do pobrania 21
Mapa serwisu 6195
Strona Glówna 33900

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 195738
Informacje o naborze 133510
Aktualności 102781
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 2214
KOORDYNATOR 0
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 0
RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 990
KALENDARZ IMPREZ NA 2021 ROK 3490
« powrót do poprzedniej strony