ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rada Gminy 12491
Rada Gminy 28204
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 2063
Komisje 19110
Komisja Rewizyjna 14308
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 10574
Komisja Oświaty i Kultury 11988
Komiska Skarg, Wniosków i Petycji. 1213
Najbliższa sesja, projekty uchwał 84835
Sesje Rady Gminy 12334
Nagrania z Obrad Sesji Rady Gminy 2927
Urząd Gminy 16831
Misja Urzędu Gminy 3043
Dane podstawowe 6645
Organizacja działania samorządu 4721
Statut Gminy 7678
Kierownictwo urzędu 6914
Wójt 7306
Sekretarz 7137
Skarbnik 8505
Oświadczenia o prowadzeniu działalności... 4785
Regulamin organizacyjny 13206
Referaty i stanowiska 7001
Referat Organizacyjny 8870
Referat Finansowo - Podatkowy 5988
Referat Gospodarki Terenowej 6643
Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji 5592
Urząd Stanu Cywilnego 5488
Radca Prawny 3765
Protokoły z kontroli 2828
Wewnętrzne 1760
Zewnętrzne 15830
Przynależność Gminy do Zwiąków 4163
Kontakt 14393
Kontrola zarządcza 4181
Zespół Interdyscyplinarny 3001
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1618
Protokoły z prac Rady Gminy 9199
Protokoły z sesji 75037
Protokoły z prac komisji 3124
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2216
2009 2460
2011 2258
2012 3055
2014 2238
2015 1322
Komisja Rewizyjna 1866
Komisja Oświaty i Kultury 2659
2009 2740
2011 2932
2012 2354
2014 1650
2015 1293
Sprawozdania z realizacji zadań gminy i uchwał Rady Gminy w okresie między sesyjnym 41458
Jednostki organizacyjne 11636
Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 30608
Gminna Biblioteka Publiczna 5874
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 60687
Placówki Oświatowe 5289
Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej 49639
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym 340
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 320
SPISZ SIĘ SAM 47
Akty prawne 284
Informacje Ogólne 323
Rachmistrz spisowy 580
Młodzieżowa Rada Gminy w Janowcu Kościelnym 5149
Procedury załatwiania spraw (druki do pobrania) 127126
Podatki 3064
Zwrot podatku akcyzowego 0
Jednostki pomocnicze 6974
Sołectwa 10514
Konsultacje Społeczne 2343
Zamówienia publiczne 132932
Zamówienia do 30 tys. Euro 390741
Zamówienia publiczne aktualne 204907
Wyniki zamówień publicznych 84350
Przetargi-sprzedaż mienia gminnego 152230
INFORMACJE I KOMUNIKATY 60540
OFERTY INWESTYCYJNE 1
BEZPIECZEŃSTWO 124
Zagospodarowanie przestrzenne 3366
2013 3163
2014 3958
2015 5245
2016 2891
2017 3733
2018 2001
2019 1507
2020 2046
Ochrona środowiska 8321
2009 9149
2010 10989
2011 16224
2012 15317
2013 5057
2014 7679
2015 2615
2016 12912
2017 4666
2018 6560
2019 961
2020 6083
2021 238
ODPADY 241
AZBEST 12101
Dotacja celowa na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 350
UWAGA,UWAGA!!! 0
Nieruchomości 96536
" ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE- KORONAWIRUS- WAŻNE-PILNE " 1936
KOMUNIKAT - PTASIA GRYPA 167
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021. 208
Budżet Obywatelski 2021 0
Infolinia dla osób bezdomnych 0
OPIEKA LEKARSKA JANOWIEC KOŚCIELNY 378
ARiMR: Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem 185
Plany polowań kół łowieckich sezon 2020/2021 256
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 października 2020 r. 120
Komunikat 11.09.2020 0
Aktywny Samorząd 0
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji. 0
KONKURSY 315
Komunikaty Wójta Gminy Janowiec Kościelny 367
WAŻNA INFORMACJA - GOPS 227
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 1220
Opłata za sprzedaż alkoholu II rata – przypomnienie. 316
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację 502
KOMUNIKAT Wójta Gminy Janowiec Kościeln y DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY 677
Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki 405
Informacja PCPR w Nidzicy 376
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym na rok szkolny 2020/2021 622
GRYPA PTAKÓW 2454
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 2453
Plany polowań kół łowieckich sezon 2019/2020 1371
OGŁOSZENIE I WYNIK - OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU 588
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicleli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 462
"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" 462
Zmiany w programie „Rodzina 500 ” 0
Obwieszczenie z dnia 5.08.2019 r- Susza 809
OFERTA WYNAJMU SALI W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM 2602
PFRON uruchomił w 2019 r. program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 0
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy 571
STYPENDIA POMOSTOWE 0
Susza rolnicza mimo korzystnych raportów IUNG-PIB 0
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2019 r. 0
Informacja - Szacowanie szkód w rolnictwie 2017 r 0
Nie wypalaj traw ! 0
Spotkanie Informacyjne - Polska Strefa Inwestycji 0
Gmina Janowiec Kościelny popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy. 999
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 0
FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS RUSZA Z REKRUTACJĄ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH DO PROGRAMU „KLASA” 0
GOPSODARKA WODNA 1191
KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach 0
Postępowanie dot. rozbudowy drogi Safronka-Wiłunie-Powierż 3747
Oferty Pracy PUP Nidzica 5397
Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 1422
INFORMACJE SMS Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 0
Informacja - zachorowania na Odrę 0
TWÓJ e-PIT 1463
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 0
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 0
Od 1 stycznia 2019. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny 206
NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 0
UCHWAŁA NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wybo 0
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU. 0
CO I JAK ZAŁATWIĆ - LISTA REFERATÓW (druki) 1931
OBOWIĄZEK odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. 0
Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1107
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 1309
Plany polowań kół łowieckich 1921
Pismo w sprawie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 1208
Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego 1251
Informacja dot. Suszy 1155
Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (nowe wnioski) 1396
Informacja - stawki i taryfy za wodę oraz ścieki na terenie gminy Janowiec Kościelny. 1631
Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 1524
Komunikaty Sygnalizacyjne 2418
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy z dnia 13.11.2017 r. 1953
PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ. 0
Biuro Genealogiczne w Paryżu poszukuje rodziny, rodzeństwa, potomków rodzeństwa.. 0
Bezpieczny Komin - o tym musisz pamiętać. 0
Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 1791
Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze 0
Komunikaty sygnalizacyjne WIORiN w Olsztynie 8406
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017 - 2032" wraz z " prognozą oddziaływania na środowisko" 1852
Aktualizacja wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione 0
Ogłoszenie - ujemne skutki przezimowania 2519
ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH. 0
„Za życiem”- ustawa o wsparciu Kobiet w ciąży i rodzin 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru 1652
Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publlicznej” 2052
Informacja Prezesa KRUS 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 i drogi wojewódzkiej 604 2096
List Prezesa KRUS ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1748
Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) 0
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 0
Apel Marszałka Województwa do Samorządowców 1556
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus” 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 1935
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH INFORMUJE 0
Obwieszczenie Starosty Nidzickiego - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państw, należących do osób fizy 2248
Informacja WFOŚiGW w Olsztynie 0
WAŻNE ROLNIKU !!!! 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5.07.2016 r. w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasów. 1796
Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Prowadzenie produkcji Rolniczej 2628
Okresowa emerytura rolnicza 1858
Ogłoszenie o naborze partnera. Działanie 2.1. RPO 2366
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 213
Poczta Polska S.A. Informuje 2265
Urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 4680
Komunikat Banku BGŻ 2235
1 marca - zobacz co się zmieni 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 24.05.2013 r. w sprawie wydania decyzji - Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" 2611
Zarządzanie kryzysowe 7194
18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH 2148
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI 2383
Prognoza pogody 45706
OBWIESZCZENIA "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica Napierki" 8306
Informacja dotycząca obowiązku corocznego składania przez podmioty prywatne i jednostki administracyjne sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów 3611
Stawki opłat za usługi techniczne i pozostałe opłaty związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na trenie Gminy Janowiec Kościelny od 16 lutego 2012 r. 3
Kampania uświadamijąca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej 4708
JPK_VAT dla przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 12.04.2012 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce o nr ewid. 47, obręb Powierż gminy Janowiec Kościelny 5420
Obowiązek odśnieżania dachów i chodników. 3646
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje 0
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JANOWIEC KOSCIELNY W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 3157
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wszczęciu postępowania "budowa wieży kratownicowej, służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą" 5375
Informacja dla Przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 17.08.2012 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych... 5933
Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Napierki. 7273
Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami! 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 1098
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. 0
UWAGA 0
HARMONOGRAMY czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 0
Komunikat w sprawie udzielania pomocy w czasie trudnych warunków atmosferycznych 0
Szacowanie szkód w rolnictwie 0
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1332
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 10100
Zakład Gospodarki Komunalnej 2195
Samorządowy Ośrodek Kultury 715
Ogłoszenia o naborze 3705
Ogłoszenia aktualne 110402
Ogłoszenia w toku 3850
Wyniki naboru 4390
Uchwały SO RIO w Olsztynie 6308
rok 2010 2940
rok 2011 7185
rok 2012 8294
rok 2013 8694
rok 2014 4865
rok 2015 5921
rok 2016 4555
rok 2017 5474
rok 2018 6072
rok 2019 2884
rok 2020 1048
rok 2021 286
Mienie komunalne 5428
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2008r. 3502
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2010r. 2480
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2011r. 1868
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2012r. 1734
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 5
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny. 0
Pomoc publiczna 10656
Oświadczenia majątkowe 11918
Druki oświadczeń do pobrania 8549
Oświadczenia w związku z objęciem funkcji 2730
Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji 847
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2392
Koniec kadencji 2014-2018 1970
Oświadczenia majatkowe za 2019 rok 924
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok 2996
Oświadczenia majatkowe za 2017 rok 3537
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3197
Oświadczenia majatkowe za 2016 rok 4913
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok 5291
Budżet Gminy 9419
Procedury uchwalania budżetu 4079
Budżet 4316
rok 2009 1599
Budżet 6221
Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2009r. 2611
Wykonanie budżetu gminy za rok 2009 1
rok 2010 1858
projekt 8771
Budżet 2010 15
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2010 3
rok 2011 1641
projekt 0
Budżet 2011 7
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 1
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie :autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 0
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok. 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2011 0
rok 2012 1444
Projekt Budżetu na 2012 rok 0
Budżet 2012 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 0
rok 2013 1323
Projekt Budżetu na 2013 rok 1
Budżet 2013 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 0
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za i półrocze 2013 r. 10
rok 2014 1334
Projekt Budżetu na 2014 rok 0
Budżet 2014 4
ZARZĄDZENIE 15/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 68/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2014 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 54/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014. 75
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014 23
rok 2015 1148
projekt budżetu na 2015 r. 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2015 r. 0
Budżet 2015 0
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2015 roku. 0
rok 2016 924
projekt budżetu na 2016 rok 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2016 r. 0
Budżet 2016 0
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2015 rok. 0
Uchwała nr RIO.VIII-0120-163/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kośc 1441
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2016 roku. 0
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok 0
rok 2017 596
Budżet 2017 4
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok. 0
rok 2018 892
Projekt Budżetu na 2018 rok 0
Budżet 2018 0
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2018 r. 0
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2019 571
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2020 631
rok 2021 175
Sprawozdania 3245
2009 2596
2010 4613
2011 5042
2012 2625
2013 4482
2014 6734
2015 7530
2016 5189
2017 7891
2018 5310
2019 3150
2020 1195
2021 155
Pobierz akty prawne 6614
Prowadzone rejestry i ewidencje 19408
Udostępnianie danych 2682
Akty prawne 1111029
Oświata 5749
Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Janowiec Kościelny w 2021 roku 30
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2021 r. 37
HARMONOGRAMY czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 0
LEGITYMACJE STUDENCKIE W CZASIE EPIDEMII 326
Informacja dotycząca wstrzymania otwarcia oddziałów przedszkolnych 328
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2018/2019 1309
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. 359
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2019/2020 111
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. aktualizacja X.2020 r. 133
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2016/2017 2954
Wyprawka szkolna 2016 1247
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2017/2018 1239
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie sportu 3539
Kwoty dofinansowania w ramach wyprawki szkolnej na rok 2016/2017 1265
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015 - 2016 1488
Podsumowanie działalności punktów przedszkolnych w gminie Janowiec Kościelny 1352
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 20142015 1455
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 1569
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015 - 2016 1616
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015 3329
Zdrowotne Programy Profilaktyczne 1213
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 20142015 1666
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 4568
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014 1899
Strategie, plany, opracowania 48187
Informacje nieudostępniane 8869
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
WYBORY I REFERENDA 50547
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie w II turze (12.07.2020) 757
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 252
Urzędnik wyborczy 278
Prawa wyborcze 405
Obwody głosowania 353
Akty prawne 493
Zgłoszenie do OKW 539
Druki do pobrania 388
Informację dotyczące głosowania w dniu 28.06.2020 r. 279
Obwodowe Komisje Wyborcze 1316
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. 264
Urzędnik wyborczy 345
Prawa wyborcze 1256
Obwody głosowania 1545
Akty prawne 1413
Zgłoszenie do OKW 919
Druki do pobrania 1426
ARCHIWUM 0
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 295
powołanie Gminnego Biura Spisowego 0
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 366
INFORMACJE DODATKOWE 145
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania ? 166
Udział w tegorocznym spisie rolnym trzeba wziąć obowiązkowo i udzielić odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. 153
Wybory do Izb Rolniczych 2019 2391
Zmiany w systemie gospodarki odpadami 3765
2012 4572
2013 5374
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 55510
Wykaz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 4191
„Równać Szanse 2018” 0
Roczny Program Współpracy na 2009 rok 3257
Roczny Program Współpracy na 2011 rok - projekt 2825
Roczny Program Współpracy na 2010 rok 0
Roczny Program Współpracy na 2012 rok - projekt 2351
Roczny Program Współpracy na 2013 rok - projekt 2070
Roczny Program Współpracy na 2014 rok 10
Roczny Program Współpracy na 2015 rok - projekt 1756
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018- projekt 2763
Roczny Program Współpracy na 2017 rok - projekt 2638
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019- projekt 1632
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy w celu uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016 - 2020. 1654
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne 2
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 0
UCHWAŁA NR XXIX/229/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działa 0
Kontakt 1815
Przepisy prawne 1964
Otwarte konkursy ofert 84410
Kwestionariusz Ankietowy 2749
Sprawozdania 6434
Bazy teleadresowe zgodnie z zadaniem określonym w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” 1962
Centralny Rejestr Umów 1192
Centralny Rejestr Umów 2017 1546
Centralny Rejestr Umów 2018 775
Centralny Rejestr Umów 2019 177
Centralny Rejestr Umów 2020 119
Statystyka Demograficzna 3190
rok 2012 3238
rok 2013 3102
rok 2016 1902
rok 2017 2534
rok 2018 1257
rok 2019 675
rok 2020 248
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4156
POMOC PRAWNA 384
Petycje 17357
Wnioski o udostęnienie informacji publicznej 30188
Wnioski o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej 144

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 9465
Strona główna 446
Instrukcja korzystania z BIP 20
Rejestr zmian 870546
Redakcja Biuletunu 4774
Instrukcja obsługi 7341
Pliki do pobrania 21
Mapa serwisu 5853
Strona Glówna 30768

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 183311
Informacje o naborze 125051
Aktualności 99515
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 733
KOORDYNATOR 0
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 0
RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 395
KALENDARZ IMPREZ NA 2021 ROK 333
« powrót do poprzedniej strony