ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rada Gminy 15490
Rada Gminy 37772
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 3716
Komisje 31306
Komisja Rewizyjna 19364
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 14732
Komisja Oświaty i Kultury 15362
Komiska Skarg, Wniosków i Petycji. 2410
Najbliższa sesja, projekty uchwał 121824
Sesje Rady Gminy 29873
Nagrania z Obrad Sesji Rady Gminy 4521
Urząd Gminy 20140
Misja Urzędu Gminy 3988
Dane podstawowe 7595
Organizacja działania samorządu 5832
Statut Gminy 9783
Kierownictwo urzędu 7656
Wójt 9681
Sekretarz 8485
Skarbnik 10740
Oświadczenia o prowadzeniu działalności... 6044
Regulamin organizacyjny 18418
Referaty i stanowiska 8153
Referat Organizacyjny 11854
Referat Finansowo - Podatkowy 8092
Referat Gospodarki Terenowej 9521
Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji 7660
Urząd Stanu Cywilnego 7964
Protokoły z kontroli 3368
Wewnętrzne 2053
Zewnętrzne 20359
Przynależność Gminy do Zwiąków 5262
Kontakt 21228
Kontrola zarządcza 5386
Zespół Interdyscyplinarny 5843
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3768
Protokoły z prac Rady Gminy 11113
Protokoły z sesji 105984
Protokoły z prac komisji 3423
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2439
2009 2901
2011 2715
2012 4067
2014 2944
2015 1784
Komisja Rewizyjna 2070
Komisja Oświaty i Kultury 2926
2009 3170
2011 3787
2012 2962
2014 2172
2015 1727
Sprawozdania z realizacji zadań gminy i uchwał Rady Gminy w okresie między sesyjnym 59016
Jednostki organizacyjne 13654
Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 39436
Gminna Biblioteka Publiczna 8033
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 78592
Placówki Oświatowe 6803
Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej 74467
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym 3067
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 1836
Informacje : https://spis.gov.pl/ 1521
Strona internetowa GBS Janowiec Kościelny 0
SPISZ SIĘ SAM 826
Akty prawne 1813
Rachmistrz spisowy 2228
Młodzieżowa Rada Gminy w Janowcu Kościelnym 9489
Procedury załatwiania spraw (druki do pobrania) 173675
Podatki 6046
Zwrot podatku akcyzowego 0
Jednostki pomocnicze 8879
Sołectwa 13036
Konsultacje Społeczne 4340
Zamówienia publiczne 178834
PLATFORMA ZAKUPOWA 1
Zamówienia publiczne aktualne 241673
Zamówienia do 130.000 zł 522141
Wyniki zamówień publicznych 121007
KONKURSY 3841
Przetargi-sprzedaż mienia gminnego 198079
INFORMACJE I KOMUNIKATY 63344
DYSTRYBUCJA WĘGLA 563
BEZPIECZEŃSTWO 849
Zagospodarowanie przestrzenne 4709
2013 3793
2014 4908
2015 6796
2016 3549
2017 4498
2018 2809
2019 2676
2020 4418
2021 2150
2022 1695
2023 49
OFERTY INWESTYCYJNE 1
Ochrona środowiska 10408
2009 12056
2010 13646
2011 20197
2012 19028
2013 6280
2014 9609
2015 3098
2016 16754
2017 6081
2018 8219
2019 1483
2020 15725
2021 5802
2022 6634
2023 27
ODPADY 1124
AZBEST 16310
Dotacja celowa na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 836
Nieruchomości 106309
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 102
Informacja dla Mieszkańców 369
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r. 307
Informacja o powołaniu Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko Mazurskiego 370
Informacja dla Par obchodzących w 2022 roku jubileusze małżeńskie 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy 389
WSPARCIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 0
Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 0
Uchwała Nr 107/337/2021 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 14 października 2021 r. 482
Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 0
“Aktywny samorząd ” Moduł II w 2021 roku 0
Komunikat Wójta Gminy Janowiec Kościelny. 494
APEL WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY 505
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 lipca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2021 r. 433
Starosta Nidzicki zawiadamia, ze w dniu 6 sierpnia 2021 r. została wydana decyzja Nr 1/2021, znak BOŚ.6740.153.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabło 671
Starosta Nidzicki zawiadamia, ze zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1613N na odcinku Janowiec-Kołaki-Gołębie-Jabłonowo Dyby 1379
LINIE AUTOBUSOWE 0
UWAGA,UWAGA!!! 0
KOMUNIKAT w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Janowo. 1424
" ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE- KORONAWIRUS- WAŻNE-PILNE " 4520
KOMUNIKAT - PTASIA GRYPA 3179
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021. 871
Budżet Obywatelski 2021 0
OPIEKA LEKARSKA JANOWIEC KOŚCIELNY 1121
Infolinia dla osób bezdomnych 0
Plany polowań kół łowieckich sezon 2020/2021 1551
ARiMR: Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem 782
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 października 2020 r. 734
Komunikat 11.09.2020 0
Aktywny Samorząd 0
KONKURSY 1040
Komunikaty Wójta Gminy Janowiec Kościelny 1137
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji. 0
WAŻNA INFORMACJA - GOPS 902
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 7546
Opłata za sprzedaż alkoholu II rata – przypomnienie. 947
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację 1123
KOMUNIKAT Wójta Gminy Janowiec Kościeln y DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY 1653
Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki 1166
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym na rok szkolny 2020/2021 1184
Informacja PCPR w Nidzicy 996
GRYPA PTAKÓW 5693
OGŁOSZENIE I WYNIK - OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU 1315
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 5289
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicleli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 1010
Plany polowań kół łowieckich sezon 2019/2020 3267
"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" 1042
Zmiany w programie „Rodzina 500 ” 0
Obwieszczenie z dnia 5.08.2019 r- Susza 1489
OFERTA WYNAJMU SALI W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM 5502
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy 1166
Susza rolnicza mimo korzystnych raportów IUNG-PIB 0
STYPENDIA POMOSTOWE 0
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2019 r. 0
PFRON uruchomił w 2019 r. program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 0
Informacja - Szacowanie szkód w rolnictwie 2017 r 0
Nie wypalaj traw ! 0
Spotkanie Informacyjne - Polska Strefa Inwestycji 0
Gmina Janowiec Kościelny popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy. 1492
FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS RUSZA Z REKRUTACJĄ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH DO PROGRAMU „KLASA” 0
GOPSODARKA WODNA 1838
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 0
Postępowanie dot. rozbudowy drogi Safronka-Wiłunie-Powierż 6865
KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach 0
Oferty Pracy PUP Nidzica 16532
Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 2014
INFORMACJE SMS Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 0
Informacja - zachorowania na Odrę 0
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 0
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 0
Od 1 stycznia 2019. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny 420
TWÓJ e-PIT 2257
NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 0
UCHWAŁA NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wybo 0
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU. 0
OBOWIĄZEK odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. 0
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 2054
CO I JAK ZAŁATWIĆ - LISTA REFERATÓW (druki) 2768
Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1774
Plany polowań kół łowieckich 2970
Pismo w sprawie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 1881
Informacja dot. Suszy 1757
Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego 1811
Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (nowe wnioski) 2012
Informacja - stawki i taryfy za wodę oraz ścieki na terenie gminy Janowiec Kościelny. 2273
Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 2113
Komunikaty Sygnalizacyjne 3484
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy z dnia 13.11.2017 r. 2589
PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ. 0
Biuro Genealogiczne w Paryżu poszukuje rodziny, rodzeństwa, potomków rodzeństwa.. 0
Bezpieczny Komin - o tym musisz pamiętać. 0
Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 2303
Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze 0
Komunikaty sygnalizacyjne WIORiN w Olsztynie 11143
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017 - 2032" wraz z " prognozą oddziaływania na środowisko" 2327
Aktualizacja wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione 0
Ogłoszenie - ujemne skutki przezimowania 3253
ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH. 0
„Za życiem”- ustawa o wsparciu Kobiet w ciąży i rodzin 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru 2344
Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publlicznej” 2686
Informacja Prezesa KRUS 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 i drogi wojewódzkiej 604 2713
List Prezesa KRUS ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2309
Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) 0
Apel Marszałka Województwa do Samorządowców 2293
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 0
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus” 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 2465
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH INFORMUJE 0
Obwieszczenie Starosty Nidzickiego - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państw, należących do osób fizy 2943
Informacja WFOŚiGW w Olsztynie 0
WAŻNE ROLNIKU !!!! 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5.07.2016 r. w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasów. 2305
Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Prowadzenie produkcji Rolniczej 3142
Okresowa emerytura rolnicza 2443
Ogłoszenie o naborze partnera. Działanie 2.1. RPO 3029
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 1100
Poczta Polska S.A. Informuje 2796
Urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 7676
Komunikat Banku BGŻ 2832
1 marca - zobacz co się zmieni 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 24.05.2013 r. w sprawie wydania decyzji - Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" 3147
Zarządzanie kryzysowe 8807
18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH 2733
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI 2972
Prognoza pogody 57820
OBWIESZCZENIA "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica Napierki" 10064
Informacja dotycząca obowiązku corocznego składania przez podmioty prywatne i jednostki administracyjne sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów 4185
Stawki opłat za usługi techniczne i pozostałe opłaty związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na trenie Gminy Janowiec Kościelny od 16 lutego 2012 r. 3
Kampania uświadamijąca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej 7540
JPK_VAT dla przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 12.04.2012 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce o nr ewid. 47, obręb Powierż gminy Janowiec Kościelny 8331
Obowiązek odśnieżania dachów i chodników. 4421
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje 0
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JANOWIEC KOSCIELNY W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 3940
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wszczęciu postępowania "budowa wieży kratownicowej, służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą" 8259
Informacja dla Przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 17.08.2012 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych... 8989
Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Napierki. 8911
Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami! 0
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 1592
UWAGA 0
Komunikat w sprawie udzielania pomocy w czasie trudnych warunków atmosferycznych 0
Zawiadomienie o wyborze sołtysa Sołectwa Powierż 254
HARMONOGRAMY czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 0
Szacowanie szkód w rolnictwie 0
„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie” 0
Dyżur Konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich 302
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2640
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 17597
Zakład Gospodarki Komunalnej 3631
Samorządowy Ośrodek Kultury 2250
Ogłoszenia o naborze 3955
Ogłoszenia aktualne 133799
Ogłoszenia w toku 4219
Wyniki naboru 4885
Uchwały SO RIO w Olsztynie 8229
rok 2010 3434
rok 2011 8921
rok 2012 10636
rok 2013 11242
rok 2014 6173
rok 2015 7766
rok 2016 6127
rok 2017 7091
rok 2018 8458
rok 2019 4891
rok 2020 3708
rok 2021 3386
rok 2022 1571
rok 2023 22
Mienie komunalne 6960
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2008r. 4139
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2010r. 2986
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2011r. 2316
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2012r. 2174
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 5
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny. 0
Pomoc publiczna 15418
Oświadczenia majątkowe 14659
Druki oświadczeń do pobrania 10615
Oświadczenia w związku z objęciem funkcji 5211
Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji 1472
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 3784
Koniec kadencji 2014-2018 2855
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 976
Oświadczenia majatkowe za 2020 rok 1790
Oświadczenia majatkowe za 2019 rok 2324
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok 5281
Oświadczenia majatkowe za 2017 rok 5011
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3862
Oświadczenia majatkowe za 2016 rok 6658
Budżet Gminy 11677
Procedury uchwalania budżetu 4958
Budżet 4935
rok 2009 1866
Budżet 7683
Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2009r. 3145
Wykonanie budżetu gminy za rok 2009 1
rok 2010 2084
projekt 11510
Budżet 2010 15
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2010 3
rok 2011 1872
projekt 0
Budżet 2011 7
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 1
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie :autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 0
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok. 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2011 0
rok 2012 1673
Projekt Budżetu na 2012 rok 0
Budżet 2012 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 0
rok 2013 1564
Projekt Budżetu na 2013 rok 1
Budżet 2013 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 0
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za i półrocze 2013 r. 10
rok 2014 1577
Projekt Budżetu na 2014 rok 0
Budżet 2014 4
ZARZĄDZENIE 15/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 68/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2014 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 54/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014. 87
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014 23
rok 2015 1388
projekt budżetu na 2015 r. 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2015 r. 0
Budżet 2015 0
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2015 roku. 0
rok 2016 1089
projekt budżetu na 2016 rok 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2016 r. 0
Budżet 2016 0
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2015 rok. 0
Uchwała nr RIO.VIII-0120-163/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kośc 1818
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2016 roku. 0
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok 0
rok 2017 769
Budżet 2017 4
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok. 0
rok 2018 1076
Projekt Budżetu na 2018 rok 0
Budżet 2018 0
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2018 r. 0
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2019 767
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2020 1595
rok 2021 842
rok 2022 833
Sprawozdania 3840
2009 3102
2010 5584
2011 6259
2012 3250
2013 5554
2014 9183
2015 9575
2016 6769
2017 10468
2018 7520
2019 5405
2020 3956
2021 2803
2022 845
Pobierz akty prawne 8289
Prowadzone rejestry i ewidencje 25224
Udostępnianie danych 3235
Akty prawne 1860577
Oświata 8126
Aktualizacja podstawowej rocznej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach w 2022 r. 112
Zarządzenie nr 11/2022 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/202 0
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2021/2022 126
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2020/2021 360
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 6309
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. “Poznaj Polskę” 346
Strategie, plany, opracowania 64790
Dokumety w opracowaniu 1068
Zagospodarowanie przestrzenne 103
Studium 51
MPZP 46
MPZP Centrum wsi Janowiec Kościelny 261
MPZP tereny położone w rejonie wsi NAPIERKI 197
MPZP działki położone w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny 138
MPZP działki położenie w obrębie miejscowości Wiłunie i Powierż, gmina Janowiec Kościelny. 150
Informacje nieudostępniane 10564
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
WYBORY I REFERENDA 62376
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie w II turze (12.07.2020) 3084
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 389
Urzędnik wyborczy 825
Prawa wyborcze 1068
Obwody głosowania 935
Akty prawne 1389
Zgłoszenie do OKW 1445
Druki do pobrania 1094
Informację dotyczące głosowania w dniu 28.06.2020 r. 768
Obwodowe Komisje Wyborcze 3383
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. 399
Urzędnik wyborczy 954
Prawa wyborcze 3193
Obwody głosowania 3999
Akty prawne 3422
Zgłoszenie do OKW 2346
Druki do pobrania 4295
ARCHIWUM 0
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 1283
powołanie Gminnego Biura Spisowego 0
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 1235
INFORMACJE DODATKOWE 764
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania ? 757
Udział w tegorocznym spisie rolnym trzeba wziąć obowiązkowo i udzielić odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. 785
Wybory do Izb Rolniczych 2019 4956
Zmiany w systemie gospodarki odpadami 5494
2012 5897
2013 6747
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 88844
Wykaz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 5158
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2023 - projekt 210
„Równać Szanse 2018” 0
Roczny Program Współpracy na 2009 rok 4063
Roczny Program Współpracy na 2011 rok - projekt 3372
Roczny Program Współpracy na 2010 rok 0
Roczny Program Współpracy na 2012 rok - projekt 2943
Roczny Program Współpracy na 2013 rok - projekt 2604
Roczny Program Współpracy na 2014 rok 10
Roczny Program Współpracy na 2015 rok - projekt 2291
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018- projekt 3632
Roczny Program Współpracy na 2017 rok - projekt 3452
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019- projekt 2681
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy w celu uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016 - 2020. 2105
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne 2
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 0
UCHWAŁA NR XXIX/229/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działa 0
Roczny Program Współpracy na 2022 rok - projekt 699
Kontakt 2177
Przepisy prawne 2317
Otwarte konkursy ofert 114068
Kwestionariusz Ankietowy 3337
Sprawozdania 9649
Bazy teleadresowe zgodnie z zadaniem określonym w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2021” 4697
Centralny Rejestr Umów 2085
Centralny Rejestr Umów 2017 2207
Centralny Rejestr Umów 2018 1298
Centralny Rejestr Umów 2019 841
Centralny Rejestr Umów 2020 671
Centralny Rejestr Umów 2021 366
Statystyka Demograficzna 4192
rok 2012 4251
rok 2013 4025
rok 2016 2554
rok 2017 3788
rok 2018 1919
rok 2019 1338
rok 2020 942
rok 2021 1079
rok 2022 105
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 5541
POMOC PRAWNA 423
Petycje 25390
Wnioski o udostęnienie informacji publicznej 77823
Wnioski o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej 674

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 10766
Strona główna 446
Instrukcja korzystania z BIP 20
Rejestr zmian 1532579
Redakcja Biuletunu 5980
Instrukcja obsługi 8918
Pliki do pobrania 21
Mapa serwisu 6812
Strona Glówna 43060

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 227260
Informacje o naborze 156508
Aktualności 107106
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 4221
KOORDYNATOR 0
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 0
RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 2920
PLANY 516
KALENDARZ IMPREZ NA 2022 ROK 1177
« powrót do poprzedniej strony