ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-25
Data rozstrzygnięcia
2022-09-02
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki gm. Janowiec Kościelny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 53.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-06
Data rozstrzygnięcia
2021-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
"Dowóz uczestników na zajęcia ŚDS w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 33.2 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 37.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-11-02
Data rozstrzygnięcia
2021-11-08
Tytuł zamówienia publicznego
"Zakup kontenerów mieszkalnych"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-09-20
Data rozstrzygnięcia
2021-10-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I - standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 48.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-29
Data rozstrzygnięcia
2021-07-27
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenie szkoły zgodnie z projektem "Szkoła Wysokich Kompetencji-podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów Szkoły Podstawowej Waśniewo-Grabowo"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 191.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-15
Data rozstrzygnięcia
2021-07-06
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenie szkoły zgodnie z projektem „Szkoła Nowych Czasów – wykorzystanie multimediów w edukacji” nr RPWM.02.02.01-28-00-29/19
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 95.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-04-22
Data rozstrzygnięcia
2021-08-04
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 51.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-12-23
Data rozstrzygnięcia
2021-01-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjne i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 38.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-10-23
Data rozstrzygnięcia
2020-12-02
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 270.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-13
Data rozstrzygnięcia
2020-11-19
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 208 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-04-30
Data rozstrzygnięcia
2020-09-21
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Janowiec Kościelny: Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 298 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-07-03
Data rozstrzygnięcia
2018-07-30
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DRÓG W JANOWCU KOŚCIELNYM szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 379.3 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2018-05-17
Data rozstrzygnięcia
2018-07-30
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki w km 1+160 do 1+926,35
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 400.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2017-11-17
Data rozstrzygnięcia
2017-12-05
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 399.5 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2017-09-07
Data rozstrzygnięcia
2017-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 378.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2017-07-20
Data rozstrzygnięcia
2017-08-21
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 191027 N na odcinku Krajewo-Kawęczyno – Szczepkowo-Skrody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty (PDF, 430.6 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2017-06-02
Data rozstrzygnięcia
2017-07-07
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 191002 N w miejscowości Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 630.4 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2016-12-05
Data rozstrzygnięcia
2017-01-03
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepkowo Borowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 556 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2016-09-08
Data rozstrzygnięcia
2016-10-06
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 331.7 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2016-09-08
Data rozstrzygnięcia
2016-10-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 191013 N w miejscowości Waśniewo - Gwoździe, dł. 520 m.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 317.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji