ˆ

Zamówienia publiczne aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-16
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup mikrobusu specjalnie dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym realizowanego w ramach programu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III” Obszar D.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogloszenie o zamowieniu (PDF, 112.5 KiB)
 • SWZ_samochod SDS (DOCX, 65 KiB)
 • SWZ_samochod SDS-sig (PDF, 658.9 KiB)
 • Zalacznik_nr_1_do_SWZ_Formularz_Ofertowy (DOCX, 22.4 KiB)
 • Zalacznik_nr_2_do__SWZ_Opis_przedmiotu_zamowienia (DOCX, 14.4 KiB)
 • Zalacznik_nr_3_do_SWZ_Oswiad._dot._spelnie.warunkow_udz (DOCX, 14 KiB)
 • Zalacznik_nr_4_do_SWZ_Oswiad._dot._przeslanek_wykluczenia (DOCX, 14.3 KiB)
 • Zalacznik_nr_5_do_SWZ_Oswiad._dot._przynaleznosci_Kapit (DOCX, 14.9 KiB)
 • Zalacznik_nr_6_do_SWZ_Zobowiazanie_podmiotu_o_od._zas (DOCX, 13.4 KiB)
 • Zalacznik_nr_7_do_SWZ_Wykaz_dostaw (DOCX, 13.9 KiB)
 • Zalacznik_nr_8_do_SWZ_Wzor_umowy (DOCX, 29.6 KiB)
 • Zalacznik_nr_9_do_SWZ_instrukcja_dla_wykonawcow_platformyzakupowejpl (PDF, 254.9 KiB)
 • pytania i odpowiedzi 1 (PDF, 298.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 233.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-19
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz uczestników na zajęcia ŚDS w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki gm. Janowiec Kościelny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 53.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja sieci dróg gminnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zawaiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 25.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie BZP (PDF, 169 KiB)
 • SWZ (DOCX, 130.3 KiB)
 • UG_Janowiec_Kościelny_Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOCX, 315 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 77.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie warunki udziału i wykluczenie (DOCX, 64.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania (DOCX, 63.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw i usług (DOCX, 63.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 60 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 60.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy dla części nr 1 (DOCX, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy dla części nr 2 (DOCX, 104 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Wzór umowy dla części nr 3 (DOCX, 104.5 KiB)
 • Zmiana treści SWZ Nr 1 (PDF, 250.4 KiB)
 • pytania do SWZ (PDF, 48.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 69.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.8 KiB)
 • SWZ (DOCX, 129.5 KiB)
 • UG_Janowiec_Kościelny_Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOCX, 315 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 77.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie warunki udziału i wykluczenie (DOCX, 64.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania (DOCX, 63.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw i usług (DOCX, 63.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 60 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 60.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy dla części nr 1 (DOCX, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy dla części nr 2 (DOCX, 104 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Wzór umowy dla części nr 3 (DOCX, 104.5 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do SWZ Nr 1 (PDF, 277.9 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 55.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki gm. Janowiec Kościelny
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 52.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja sieci dróg gminnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 62.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Dowóz uczestników na zajęcia ŚDS w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 33.2 KiB)
 • Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 37.9 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Zakup kontenerów mieszkalnych"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 34.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2021-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup kontenerów mieszkalnych”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania (PDF, 25.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2021-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I - standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 48.6 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I - standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 35.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 33.6 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenie szkoły zgodnie z projektem "Szkoła Wysokich Kompetencji-podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów Szkoły Podstawowej Waśniewo-Grabowo"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 191.3 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenie szkoły zgodnie z projektem „Szkoła Nowych Czasów – wykorzystanie multimediów w edukacji” nr RPWM.02.02.01-28-00-29/19
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 95.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-04-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 51.8 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 19
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjne i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 396.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 140 KiB)
 • Zał. nr 1 wzór oferty (DOC, 54.5 KiB)
 • Zał. nr 2 oświadczenie warunku udziału (DOC, 24.5 KiB)
 • Zał. nr 3 oświadczenie wykluczenie (DOC, 28 KiB)
 • Zał. nr 4 wykaz robót (DOC, 30 KiB)
 • Zał. nr 5 wykaz osób (DOC, 22.5 KiB)
 • Zał. nr 6 oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 27 KiB)
 • Zał. nr 7 Umowa wzor (DOCX, 35.6 KiB)
 • Zał. nr 8 Karta gwaranycjna (DOCX, 11.4 KiB)
 • Zał. nr 9 Projekt budowlany (PDF, 7.7 MiB)
 • Zał. nr 10 Specyfikacja techniczna (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 10 STWiOR (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 11 Przedmiar robót (PDF, 115.8 KiB)
 • Zał. nr 12 Informacja dotycząca przetwarzania danych RODO (DOCX, 22 KiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 51.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.2 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 38.7 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2020-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 395.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 503.8 KiB)
 • Zał. nr 1 wzór oferty (DOC, 54 KiB)
 • Zał. nr 2 oświadczenie warunku udziału (DOC, 24.5 KiB)
 • Zał. nr 3 oświadczenie wykluczenie (DOC, 28 KiB)
 • Zał. nr 4 wykaz robót. (DOC, 30 KiB)
 • Zał. nr 5 wykaz osób (DOC, 22 KiB)
 • Zał. nr 6 oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 27 KiB)
 • Zał. nr 7 Umowa wzor (DOCX, 35.5 KiB)
 • Zał. nr 8 Karta gwaranycjna (DOCX, 11.3 KiB)
 • Zał. nr 9 Projekt budowlany_1 (ZIP, 14.1 MiB)
 • Zał. nr 9 Projekt budowlany_2 (ZIP, 8.3 MiB)
 • Zał. nr 10 STWiOR (ZIP, 8.7 MiB)
 • Zał. nr 11 Przedmiary robót (ZIP, 13.4 MiB)
 • Zał. nr 12 Informacja dotycząca przetwarzania danych RODO (DOCX, 21.9 KiB)
 • zmiana treści SIWZ nr 1 (PDF, 655.1 KiB)
 • zmiana nr 2 treści SIWZ (PDF, 299 KiB)
 • zmizna treści SIWZ nr 1 BZP (PDF, 197.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 3 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.8 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 270.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji