ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja sieci dróg gminnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zawaiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 25.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie BZP (PDF, 169 KiB)
 • SWZ (DOCX, 130.3 KiB)
 • UG_Janowiec_Kościelny_Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOCX, 315 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 77.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie warunki udziału i wykluczenie (DOCX, 64.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania (DOCX, 63.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw i usług (DOCX, 63.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 60 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 60.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy dla części nr 1 (DOCX, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy dla części nr 2 (DOCX, 104 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Wzór umowy dla części nr 3 (DOCX, 104.5 KiB)
 • Zmiana treści SWZ Nr 1 (PDF, 250.4 KiB)
 • pytania do SWZ (PDF, 48.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 69.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektów w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 168.8 KiB)
 • SWZ (DOCX, 129.5 KiB)
 • UG_Janowiec_Kościelny_Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOCX, 315 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 77.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie warunki udziału i wykluczenie (DOCX, 64.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór zobowiązania (DOCX, 63.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw i usług (DOCX, 63.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 60 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji (DOCX, 60.6 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy dla części nr 1 (DOCX, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy dla części nr 2 (DOCX, 104 KiB)
 • Załącznik nr 8.3 - Wzór umowy dla części nr 3 (DOCX, 104.5 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia do SWZ Nr 1 (PDF, 277.9 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 55.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki gm. Janowiec Kościelny
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 52.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja sieci dróg gminnych
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 62.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup kontenerów mieszkalnych”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania (PDF, 25.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I - standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 35.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 33.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DRÓG W JANOWCU KOŚCIELNYM szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 497.5 KiB)
 • Zał 9 Etap I PDF cz rys (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zał 9 Etap II PDF cz rys (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zał 9 Etap III PDF cz rys (ZIP, 2.9 MiB)
 • Zał 10 Przedmiar robót Etap I (PDF, 964.3 KiB)
 • Zał 10 Przedmiar robót Etap II (PDF, 3 MiB)
 • Zał 10 Przedmiar robót Etap III (PDF, 3.1 MiB)
 • Zał 11 SST drogi osiedlowe Janowiec K (PDF, 2.1 MiB)
 • Zał 12 Kosztorys ofertowy Etap I (PDF, 359.1 KiB)
 • Zał 12 Kosztorys ofertowy Etap II (PDF, 1 MiB)
 • Zał 12 Kosztorys ofertowy Etap III (PDF, 1.1 MiB)
 • wyjaśnienie do SIWZ (PDF, 282.6 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 389.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-08-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 128.5 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 60 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ szczegółowy opis zamówienia (DOC, 185.5 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_minimalne_wymagania_techniczne_dla_samochodu (DOC, 219 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_wykluczenie (1) (DOC, 38.5 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitalowa (DOC, 41 KiB)
 • Zal_6_do SIWZ_Wzór_umowy (DOC, 79.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 100 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2017-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 528.5 KiB)
 • Zmiana_treści_SIWZ_nr1 (PDF, 623.7 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ szczegółowy opis zamówienia (DOC, 186.5 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_minimalne_wymagania_techniczne_dla_samochodu (DOC, 137 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_wykluczenie (1) (DOC, 40 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitalowa (DOC, 41 KiB)
 • Zal_6_do SIWZ_Wzór_umowy (DOC, 77.5 KiB)
 • Pytania_i_wyjaśnienia_nr1_do SIWZ (PDF, 721.5 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 284.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2017-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 191027N na odcinku Krajewo-Kawęczyno - Szczepkowo-Skrody
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody (PDF, 367.4 KiB)
 • zał. od 1 do 7 (DOC, 143 KiB)
 • zał. nr 8 do SIWZ projekt umowy (PDF, 124.6 KiB)
 • zał. nr 9 projekt budowlany (ZIP, 4.8 MiB)
 • zał. nr 10 PRZEDMIAR ROBÓT Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody (PDF, 450.6 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 98.6 KiB)
 • informacja (PDF, 190.5 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2015-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 115.5 KiB)
 • ZAŁ nr 1 (DOC, 187.5 KiB)
 • ZAŁ nr 2 (DOC, 51 KiB)
 • ZAŁ nr 3 (DOC, 27 KiB)
 • ZAŁ nr 4 (DOC, 55 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UNIEWAŻNIENIU_POSTĘPOWANIA_PRZETARGOWEGO (PDF, 205.3 KiB)