ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2011-10-07
Data rozstrzygnięcia
2011-10-24
Tytuł zamówienia publicznego
O G Ł O S Z E N I E, GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY, Urząd Gminy 13-111 Janowiec Kościelny 62 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE, polegające na: „Remoncie nawierzchni chodnikowych oraz miejsc postojowych w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 129.9 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2011-09-28
Data rozstrzygnięcia
2011-10-06
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia:310282-2011; data zamieszczenia: 2011-09-28 Przetarg na pełnienie funkcji Koordynatora projektu w ramach projektu pt. „ Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 152.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 89.9 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2011-07-21
Data rozstrzygnięcia
2011-08-18
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielawy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 197.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 257 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2011-06-30
Data rozstrzygnięcia
2011-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielawy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 63.4 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2011-06-13
Data rozstrzygnięcia
2011-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja stacji uzdatniania wody miejscowości Bielawy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik-unieważnienie (PDF, 122.2 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2011-06-10
Data rozstrzygnięcia
2011-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Janowiec Kościelny”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 142.9 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2011-02-16
Data rozstrzygnięcia
2011-03-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont świetlic wiejskich w Janowcu Kościelnym, Starych Połciach i Bielawach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_przetargu (PDF, 156 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2010-09-17
Data rozstrzygnięcia
2010-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
na wykonanie USŁUGI, której przedmiotem jest: KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY W 2010 ROKU, SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2010 ROKU.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_przetargu (PDF, 209.7 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2010-07-29
Data rozstrzygnięcia
2010-08-17
Tytuł zamówienia publicznego
„Wymiana pokrycia dachowego, łącznie z robotami towarzyszącymi na budynku starej szkoły w Waśniewie - Grabowie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 301.6 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2010-07-02
Data rozstrzygnięcia
2010-08-16
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa, polegająca na: „Sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej uzbrojenia terenu w centrum Janowca Kościelnego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_przetargu (PDF, 190.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 518.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji