ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2013-01-29
Data rozstrzygnięcia
2013-02-15
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w miejscowości Safronka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 396.3 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2012-12-11
Data rozstrzygnięcia
2013-01-02
Tytuł zamówienia publicznego
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE, polegające na „Przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo oraz remoncie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Wielka gminy Janowiec Kościelny”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 364.6 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2012-12-10
Data rozstrzygnięcia
2013-01-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 601.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 887 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2012-12-03
Data rozstrzygnięcia
2012-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 171.2 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2012-11-29
Data rozstrzygnięcia
2012-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 179.6 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2012-11-26
Data rozstrzygnięcia
2012-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 47
Data ogłoszenia
2012-11-15
Data rozstrzygnięcia
2012-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY Urząd Gminy13-111 Janowiec Kościelny 62 ogłasza przetarg nieograniczony na ROBOTY BUDOWLANE, polegające na:„Remoncie świetlicy wiejskiej w Szczepkowie Borowym” (Projekt współfinansowany ze środków w ramach działania 413 Odnowa i Rozwój Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 435.7 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2012-11-09
Data rozstrzygnięcia
2012-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY Urząd Gminy 13-111 Janowiec Kościelny 62 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE, polegające na: dokończeniu budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno – szatniowego w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 439.5 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2012-07-20
Data rozstrzygnięcia
2012-08-06
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2012 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY (PDF, 75.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 84.2 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2012-07-10
Data rozstrzygnięcia
2012-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Janowiec Kościelny w 2012 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2012-07-03
Data rozstrzygnięcia
2012-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego w Janowcu Kościelnym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyniku (PDF, 225.2 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2012-06-22
Data rozstrzygnięcia
2012-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi Szczepkowo Borowe - Smolany-Żardawy na odcinku 870 m (od km 0+850 do km 1+720)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 127.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 138.5 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2012-06-20
Data rozstrzygnięcia
2012-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2012/2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 277.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (PDF, 140.1 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2012-06-13
Data rozstrzygnięcia
2012-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego w Janowcu Kościelnym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 55
Data ogłoszenia
2012-04-27
Data rozstrzygnięcia
2012-05-30
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 607.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - dostawy (PDF, 1013.4 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2012-04-05
Data rozstrzygnięcia
2012-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach: Jabłonowo – Maćkowięta, Napierki, Nowa Wieś Dmochy, Powierż, Safronka, Zaborowo gm. Janowiec Kościelny”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 302.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane (PDF, 753.2 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2011-11-29
Data rozstrzygnięcia
2011-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY W 2011 ROKU, SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW Numer ogłoszenia: 401482 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 201.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 88.5 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2011-11-17
Data rozstrzygnięcia
2011-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 384310 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.201 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 209.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 84.3 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2011-11-14
Data rozstrzygnięcia
2011-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 Numer ogłoszenia: 377548 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 197 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 84.5 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2011-10-17
Data rozstrzygnięcia
2011-11-03
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: 338092-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 Przetarg na realizację zajęć logopedycznych i zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu pt. „Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 438.1 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy (PDF, 184.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji