ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2015-09-30
Data rozstrzygnięcia
2015-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno ETAP II Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr 191027N na odcinku Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno od km 4+916 do km 5+400 poprzez jej przebudowę
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 374 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2015-09-10
Data rozstrzygnięcia
2015-09-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 roku, w kwocie 1.100.000,00 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 202.8 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2015-07-07
Data rozstrzygnięcia
2015-07-15
Tytuł zamówienia publicznego
II Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 285.4 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2015-06-05
Data rozstrzygnięcia
2015-06-22
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 191027N na odcinku Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno o dł. 500 m od km 4 +400 do km 4 + 900
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFARTY (PDF, 376 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2014-11-26
Data rozstrzygnięcia
2015-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3.494.397,98 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty (PDF, 264.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 88.1 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2014-11-21
Data rozstrzygnięcia
2014-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec kościelny w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik postępowania (PDF, 340.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyvborze najkorzystniejszej oferty 11.12.2014 r. (PDF, 455.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 86.2 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2014-07-21
Data rozstrzygnięcia
2014-08-08
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów do budowy chodników i jezdni w miejscowości Kuce i Safronka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 106.4 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2014-07-08
Data rozstrzygnięcia
2014-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 294.5 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2014-05-30
Data rozstrzygnięcia
2014-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Janowiec Kościelny: Trzeci przetarg nieograniczony na: modernizację drogi gminnej Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740m od km 0+420 do km 1+160
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 215.3 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2014-05-22
Data rozstrzygnięcia
2014-05-28
Tytuł zamówienia publicznego
Janowiec Kościelny: Drugi przetarg nieograniczony na: modernizację drogi gminnej Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740m od km 0+420 do km 1+160
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 199.9 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2014-05-07
Data rozstrzygnięcia
2014-05-21
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740m od km 0+420 do km 1+160
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 32
Data ogłoszenia
2014-04-10
Data rozstrzygnięcia
2014-05-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowie drogi gminnej na działce o nr ewid. 182 w mjsc. Nowa Wieś Wielka w km 0+000 - 0+118,40
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 216.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 85.8 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2014-04-04
Data rozstrzygnięcia
2014-05-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów multimedialnych w ramach projektu pt. Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej POKL.9.1.1 .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 997.9 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 188.5 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2014-03-19
Data rozstrzygnięcia
2014-04-04
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 429.8 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2014-03-03
Data rozstrzygnięcia
2014-03-20
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa tłucznia oraz pospółki drogowej wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych na terenie Gminy Janowiec Kościelny w 2014 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 253 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2013-12-04
Data rozstrzygnięcia
2014-01-03
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 269.3 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2013-07-01
Data rozstrzygnięcia
2013-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 260.1 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2013-06-12
Data rozstrzygnięcia
2013-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Wójt Gminy Janowiec Kościelny Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech samochodów strażackich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 172 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2013-05-24
Data rozstrzygnięcia
2013-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Wójt Gminy Janowiec Kościelny Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech samochodów strażackich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 174.5 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2013-05-20
Data rozstrzygnięcia
2013-06-06
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów na prawo jazdy oraz usług asystenta rodziny w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 - INICJATYWA NA RZECZ INTEGRACJI W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o dokonanym wyborze (PDF, 200.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji