ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-08 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Zakup kontenerów mieszkalnych"
Status zamówienia
w toku
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zakup kontenerów mieszkalnych”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania (PDF, 25.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I - standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 48.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I - standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 35.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 33.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenie szkoły zgodnie z projektem "Szkoła Wysokich Kompetencji-podniesienie jakości oferty edukacyjnej uczniów Szkoły Podstawowej Waśniewo-Grabowo"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 191.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wyposażenie szkoły zgodnie z projektem „Szkoła Nowych Czasów – wykorzystanie multimediów w edukacji” nr RPWM.02.02.01-28-00-29/19
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 95.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-04-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 51.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Dmochy
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjne i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 396.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 140 KiB)
 • Zał. nr 1 wzór oferty (DOC, 54.5 KiB)
 • Zał. nr 2 oświadczenie warunku udziału (DOC, 24.5 KiB)
 • Zał. nr 3 oświadczenie wykluczenie (DOC, 28 KiB)
 • Zał. nr 4 wykaz robót (DOC, 30 KiB)
 • Zał. nr 5 wykaz osób (DOC, 22.5 KiB)
 • Zał. nr 6 oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 27 KiB)
 • Zał. nr 7 Umowa wzor (DOCX, 35.6 KiB)
 • Zał. nr 8 Karta gwaranycjna (DOCX, 11.4 KiB)
 • Zał. nr 9 Projekt budowlany (PDF, 7.7 MiB)
 • Zał. nr 10 Specyfikacja techniczna (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 10 STWiOR (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 11 Przedmiar robót (PDF, 115.8 KiB)
 • Zał. nr 12 Informacja dotycząca przetwarzania danych RODO (DOCX, 22 KiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 51.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.2 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 38.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janowiec Kościelny w miejscowościach: Janowiec Kościelny i Kuce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 395.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 503.8 KiB)
 • Zał. nr 1 wzór oferty (DOC, 54 KiB)
 • Zał. nr 2 oświadczenie warunku udziału (DOC, 24.5 KiB)
 • Zał. nr 3 oświadczenie wykluczenie (DOC, 28 KiB)
 • Zał. nr 4 wykaz robót. (DOC, 30 KiB)
 • Zał. nr 5 wykaz osób (DOC, 22 KiB)
 • Zał. nr 6 oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 27 KiB)
 • Zał. nr 7 Umowa wzor (DOCX, 35.5 KiB)
 • Zał. nr 8 Karta gwaranycjna (DOCX, 11.3 KiB)
 • Zał. nr 9 Projekt budowlany_1 (ZIP, 14.1 MiB)
 • Zał. nr 9 Projekt budowlany_2 (ZIP, 8.3 MiB)
 • Zał. nr 10 STWiOR (ZIP, 8.7 MiB)
 • Zał. nr 11 Przedmiary robót (ZIP, 13.4 MiB)
 • Zał. nr 12 Informacja dotycząca przetwarzania danych RODO (DOCX, 21.9 KiB)
 • zmiana treści SIWZ nr 1 (PDF, 655.1 KiB)
 • zmiana nr 2 treści SIWZ (PDF, 299 KiB)
 • zmizna treści SIWZ nr 1 BZP (PDF, 197.8 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 3 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 328.8 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 270.6 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 401 KiB)
 • SIWZ na ubezpieczenie Gminy Janowiec Kościelny 2021 - 2023 (DOCX, 182.5 KiB)
 • zmiana nr 1 SIWZ (PDF, 258.7 KiB)
 • Załącznik A (DOC, 118.5 KiB)
 • Załącznik B (DOC, 86 KiB)
 • Załącznik C (DOC, 87 KiB)
 • Załącznik D (DOC, 67.5 KiB)
 • Załącznik D zmieniony (DOC, 44.5 KiB)
 • 1. UG Janowiec Koscielny (XLS, 100 KiB)
 • 2. ZGK (XLS, 36.5 KiB)
 • 3. GOPS (XLS, 26.5 KiB)
 • 4. SP Janowiec Kościelny (XLS, 34 KiB)
 • 5. SP Waśniewo Grabowo (XLSX, 19.1 KiB)
 • 6. SOK (XLSX, 17.5 KiB)
 • wyjaśnienia do SIWZ Nr 1 (ZIP, 3.5 MiB)
 • wyjaśnienia do SIWZ Nr 2 (PDF, 622.4 KiB)
 • wyjaśnienia do SIWZ Nr 3 (PDF, 3.8 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 372 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 208 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Janowiec Kościelny: Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 413.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 120.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (PDF, 197.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 (PDF, 197.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 (PDF, 197.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 426.8 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (PDF, 691.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ Nr 2 (PDF, 714.8 KiB)
 • zmiana treści SIWZ Nr 3 (PDF, 1.1 MiB)
 • zmiana treści SIWZ Nr 4 (PDF, 772.3 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 861.6 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SOPZ - Warunki równoważności dla modernizacji systemu dziedzinowego (PDF, 483.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 71.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oswiadczenie z art. 25a ust. 1- warunki udzialu (DOCX, 59.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- podstawy wykluczenia (DOCX, 62.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 57.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw i usług (DOCX, 61.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób (DOCX, 63.5 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy dla części nr 1 (PDF, 563.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy dla części nr 2 (PDF, 266.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (DOCX, 61.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Wymagania dla próbki (PDF, 315.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 383.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2 (PDF, 336.1 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1 (PDF, 348.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 298 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2018-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-18 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DRÓG W JANOWCU KOŚCIELNYM szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 499.5 KiB)
 • Zał 9 Etap I PDF cz rys (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zał 9 Etap II PDF cz rys (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zał 9 Etap III PDF cz rys (ZIP, 2.9 MiB)
 • Zał 10 PRZEDMIAR ROBÓT Janowiec (PDF, 367.5 KiB)
 • Zał 11 SST drogi osiedlowe Janowiec K (PDF, 2.1 MiB)
 • Zał 12 KOSZTORYSY OFERTOWE DROGI JANOWIEC (DOC, 251 KiB)
 • Zał 12 KOSZTORYSY OFERTOWE DROGI JANOWIEC - POPRAWA (DOC, 252.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF, 246.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.2 KiB)
 • WYNIK (PDF, 379.3 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2018-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DRÓG W JANOWCU KOŚCIELNYM szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 497.5 KiB)
 • Zał 9 Etap I PDF cz rys (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zał 9 Etap II PDF cz rys (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zał 9 Etap III PDF cz rys (ZIP, 2.9 MiB)
 • Zał 10 Przedmiar robót Etap I (PDF, 964.3 KiB)
 • Zał 10 Przedmiar robót Etap II (PDF, 3 MiB)
 • Zał 10 Przedmiar robót Etap III (PDF, 3.1 MiB)
 • Zał 11 SST drogi osiedlowe Janowiec K (PDF, 2.1 MiB)
 • Zał 12 Kosztorys ofertowy Etap I (PDF, 359.1 KiB)
 • Zał 12 Kosztorys ofertowy Etap II (PDF, 1 MiB)
 • Zał 12 Kosztorys ofertowy Etap III (PDF, 1.1 MiB)
 • wyjaśnienie do SIWZ (PDF, 282.6 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 389.2 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2018-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki w km 1+160 do 1+926,35
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 457.5 KiB)
 • Zał Nr 9 Projekt techniczny (PDF, 2.7 MiB)
 • Zał Nr 10 przemiar robót (PDF, 880.5 KiB)
 • Zał Nr 11 STWiOR (PDF, 914.2 KiB)
 • Zał Nr 12 przedmiar robót (PDF, 838.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 406.9 KiB)
 • WYNIK (PDF, 400.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2017-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ na ubezpieczenie Gminy Janowiec Kościelny 2018 - 2020 (DOCX, 199.1 KiB)
 • Załącznik A (DOC, 115.5 KiB)
 • Załącznik B (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik C (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik D (DOC, 48.5 KiB)
 • 01. UG Janowiec Koscielny (XLS, 82.5 KiB)
 • 02. ZGK (XLS, 55.5 KiB)
 • 03. GOPS Janowiec Koscielny (XLS, 43.5 KiB)
 • 04. ZS Janowiec Kościelny (XLS, 39 KiB)
 • 05. SP Waśniewo (XLSX, 19.6 KiB)
 • 06. SOK Janowiec Kościelny (XLSX, 18 KiB)
 • Odpowiedź_na_zapytanie _wykonawcy_do_SIWZ (PDF, 7.2 MiB)
 • Odpowiedź_na_zapytanie _wykonawcy_do_SIWZ_Nr_2 (PDF, 2.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 399.5 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2017-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 218.4 KiB)
 • zmiana nr 1 treści ogłoszenia (PDF, 97.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE nr 2 O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 66.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 99 KiB)
 • Zmiana nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • Pytania i wyjasnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 265.8 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 44.5 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ szczegółowy opis zamówienia (DOC, 128 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_minimalne_wymagania_techniczne_dla_samochodu (DOC, 219 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_wykluczenie (1) (DOC, 38.5 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitalowa (DOC, 39 KiB)
 • Zal_6_do SIWZ_Wzór_umowy (DOC, 79.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.4 KiB)
 • WYNIK (PDF, 378.2 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2017-08-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 128.5 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 60 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ szczegółowy opis zamówienia (DOC, 185.5 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_minimalne_wymagania_techniczne_dla_samochodu (DOC, 219 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_wykluczenie (1) (DOC, 38.5 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitalowa (DOC, 41 KiB)
 • Zal_6_do SIWZ_Wzór_umowy (DOC, 79.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 100 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2017-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 528.5 KiB)
 • Zmiana_treści_SIWZ_nr1 (PDF, 623.7 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ szczegółowy opis zamówienia (DOC, 186.5 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_minimalne_wymagania_techniczne_dla_samochodu (DOC, 137 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_wykluczenie (1) (DOC, 40 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitalowa (DOC, 41 KiB)
 • Zal_6_do SIWZ_Wzór_umowy (DOC, 77.5 KiB)
 • Pytania_i_wyjaśnienia_nr1_do SIWZ (PDF, 721.5 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 284.4 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2017-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 191027 N na odcinku Krajewo-Kawęczyno – Szczepkowo-Skrody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 311.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 367.5 KiB)
 • zalacznik nr 1 do 7 (DOC, 143.5 KiB)
 • zalacznik nr 8 (PDF, 124.5 KiB)
 • zalacznik nr 9 (ZIP, 4.8 MiB)
 • zalacznik nr 10 (PDF, 450.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 178.7 KiB)
 • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty (PDF, 430.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji