ˆ

Strona główna - informacja

Szczegóły informacji

Strona Główna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-03-29 09:05:32 przez Zofia Wielgus

Akapit nr - brak tytułu

 
INFORMACJA
 
“Akcja sterylizacja i kastracja zwierząt” – ODWOŁANA !
 
Uprzejmie informujemy, że ze względu na małe zainteresowanie wśród mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny
“Akcja sterylizacja i kastracja zwierząt” zostaje odwołana.
 
Piotr Rakoczy
Wójt Gminy Janowiec Kościelny
---------------------------------------------------
INFORMACJA
 
Od 2 stycznia 2017 r.  wszelkie wpłaty gotówkowe dokonywać należy
w Banku Spółdzielczym.
---------------------------------------------------
informujemy, że od dnia 01.01.2013 roku czynnym podatnikiem podatku VAT jest:
GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny
NIP 9840162034
REGON 510743019

w związku z tym przy zawieraniu umów oraz wykonywaniu innych czynności czywilnoprawnych należy posługiwać się NIP i REGON Gminy.
 
Podatki i opłaty lokalne należy uiszczać na konto:
14 8834 1035 2004 0200 1155 0016
lub na indywidualne konto podatnika widniejące na decyzji wymiarowej
na podetek rolny, leśny i od nieruchomości


Wójt
Piotr Rakoczy
---------------------------------------------------
URZĄD GMINY
 JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny 62
Tel. 89 626-20-02
  Fax.89  626-21-86

 
e-mail :
NIP: 745-00-05-521
REGON: 000532808
 
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
pracuje w następujących godzinach

poniedziałek - piątek

od godz. 7.15 do 15.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać
na konto bankowe Gminy Janowiec Kościelny w banku:


Bank Spółdzielczy Nidzica

Oddział Janowiec Kościelny

Nr 14 8834 1035 2004 0200 1155 0016
 
Wójt
Piotr Rakoczy
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Janowiec Kościelny - gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim.
Siedziba gminy to Janowiec Kościelny Historia gminy sięga XIII wieku. Okolicę, obszar położony na północny wschód od lewego brzegu rzeki Orzyc, nazwan był Pobożem. Zamieszkiwała je drobna szlachta zaściankowa, a nazwa Poboże pochodzi najprawdopodobniej od pobożności mieszkańców. Poboże zamiszkiwane przez szlachtę cząstkową jest charakterystyczne dla terenów objetych wcześniej osadnictwem drobnoszlacheckim. Na skutek podziałów rodzinnych lub odsprzedawania części majątków, średniozamożne domy szlacheckie zmieniały się w gniazda szlachty cząstkowej, a nawet zagrodowej. Jedna z przyczyn przemawiającą za tak gestym osadnictwem drobnoszlacheckim na Pobożu była bliskość ważnego szlaku handlowego z Bramy Morawskiej na Prusy. Poboże zamieszkiwali wyłącznie Polacy. Pod względem narodowościowym Poboże jest jednorodne. Najstarsze wzmianki o wsiach drobnoszlacheckich na Pobożu sięgają roku 1401 Gmina do roku 1955 należała do województwa warszawskiego, powiatu mławskiego. Stanowiła ona najdalej wysuniętą na północ część powiatu mławskiego, sięgający małym zakosem na pograniczu Prus Wschodnich i Janowa. Granica gminy stanowiła jednocześnie granice państwa polskiego od Prus Wschodnich.
 
ZAPRASZAMY NA OFICJALNĄ STRONĘ GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY: