ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:27:05 Upublicznienie elementu informacja Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06.01.2023 Piotr Rakoczy
08:14:09 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 5/2023 Piotr Rakoczy

Zmiany z dnia: 2023-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:28:57 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 r
(widoczna od 2023-01-20 00:00:00)
Piotr Rakoczy

Zmiany z dnia: 2023-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:55:37 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny, gmina Janowiec Kościelny.
(widoczna od 2023-01-19 00:00:00)
Piotr Rakoczy
15:52:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o wezwanniu Inwestora - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej JABŁONOWO II o maksymalnej mocy przyłączeniowej 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej. Piotr Rakoczy

Zmiany z dnia: 2023-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:07:47 Upublicznienie elementu informacja Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.01.2023
(widoczna od 2023-01-18 00:00:00)
Piotr Rakoczy
10:26:20 Edycja elementu informacja Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 93 i 98 w obrębie Szczepkowo Zalesie, gmina Janowiec Kościelny
(widoczna od 2022-10-27 00:00:00)
Piotr Rakoczy
10:20:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Piotr Szempliński
10:19:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji decyzja GT.6220.15.2022 - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Piotr Szempliński

Zmiany z dnia: 2023-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:55:49 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik pytania i odpowiedzi 1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Zakup mikrobusu specjalnie dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym realizowanego w ramach programu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III” Obszar D. Piotr Rakoczy

Nawigacja między stronami listy informacji