ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2009-07-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:13:18 Upublicznienie elementu informacja Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Administrator Systemu
09:03:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Administrator Systemu
09:01:30 Upublicznienie elementu informacja Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Administrator Systemu
08:56:20 Upublicznienie elementu informacja Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego Administrator Systemu
08:51:23 Upublicznienie elementu informacja Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku Administrator Systemu
08:47:18 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego noszonego przed zawarciem małżeństwa Administrator Systemu
08:44:21 Upublicznienie elementu informacja Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej Administrator Systemu
08:39:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą Administrator Systemu
08:36:47 Upublicznienie elementu informacja Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą Administrator Systemu
08:30:43 Upublicznienie elementu informacja Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony