ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJDrukuj informacjęSprawa: WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Szczegóły informacji

WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wydział: Referat Finansowo - Podatkowy

Ogłoszono dnia: 2009-08-28 10:16:58

Termin załatwienia

- do 1 miesiąca

Osoba kontaktowa

Anna Jabłońska

Miejsce załatwienia

Referat Finansowo-Podatkowy , pok. nr 3

Telefon kontaktowy

089 626 20 54

Adres e-mail

gmina@janowiec.com.pl

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Janowic Kościelny
13-111 Janowiec Kościelny

Wymagane Dokumenty

Zmiana przepisów dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Informujemy producentów rolnych, że z dniem  1 stycznia 2019 r.  będą obowiązywać przepisy zmieniające ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanej o produkcji rolnej.
Zgodnie ze zmianami limit zwrotu ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.”

Wobec powyższego w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła  oprócz faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku załączonych do wniosku, producent rolny obowiązany jest dostarczyć  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) -
  • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Na wnioski i faktury czeka pracownik Referatu Finansowo-Podatkowego Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym , pokój nr 3.
 
Informacji udziela: inspektor ds. podatkowych Anna Jabłońska , tel. 89 626 20 54
                                     

Opłaty

wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej (art.6 ust. 5),

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Janowiec Kościelny w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Uwagi


 

Podstawa prawna

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Jabłońska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Jabłońska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-28 10:14:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-28 10:16:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-31 10:19:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony