ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 29 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewid. numer 64/2, 67/3, 83/4 obręb 0032 Wiłunie, gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-20 13:26:59 przez Piotr Rakoczy

Załączniki