ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Pokrzywnica II o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-06-22 11:12:47 przez Piotr Rakoczy

Załączniki