ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Informacja ogłoszona dnia 2011-04-18 09:01:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik USC: Wójt Gminy Piotr Rakoczy
Kierownika USC: mgr Ewelina Mierzejewska tel:(0-89) 626-20-48
Z-ca KIerownika USC - mgr Monika Ławicka tel:(0-89) 626-20-62
USC podlega bepośrednio Wójtowi
 
Zadania USC:
Urząd Stanu Cywilnego  poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty określone w §21 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
1)rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2)sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3)sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4)przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5)przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6)stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7)wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
8)wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewelina Mierzejewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Mierzejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-18 09:00:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Szempliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-18 09:01:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Szempliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-13 09:33:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6503 raz(y)