ˆ

Wójt

Szczegóły informacji

Wójt Gminy Janowiec Kościelny

Informacja ogłoszona dnia 2009-07-09 10:03:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Wójt Gminy Janowiec Kościelny

 
 
Wójt Gminy
Piotr Rakoczy


Tel. służbowy: .(0-89) 626-20-02
e-mail:
Nr fax : 089 626 21 86
 
Wójt przyjmuje
interesantów w sprawach

skarg i wniosków
w poniedziałek w godzinach
od 1000-1200  i  od 1400-1500

Pokój nr 4
 

Zadania Wójta
Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
  1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
  2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
  3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
  4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
  5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.
Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:
1.reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2.prowadzenie bieżących spraw Gminy,
1) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
3) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
     4) okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
5) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
6) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
7) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
8) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
10) upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
12) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
13) nadzór nad rozpatrywaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków, 
14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Grochala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Grochala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-09 10:02:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-09 10:03:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-25 13:42:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4416 raz(y)