ˆ

Misja Urzędu Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Misja Urzędu Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Misją Urzędu Gminy Janowiec Kościelny jest skuteczna i profesjonalna realizacja zadań publicznych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.


1. Urząd realizuje zadania Wójta , jako organu wykonawczego Gminy.
2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków do prawidłowego realizowania zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań przyjętych w drodze porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

   

 1. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań określonych w § 4 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego oraz sprawnej obsługi mieszkańców,
 2.  

   

 3. przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy,
 4.  

   

 5. wykonywanie- na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,
 6.  

   

 7. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 8.  

   

 9. przygotowywanie i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
 10.  

   

 11. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
 12.  

   

 13. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń komisji Rady oraz organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
 14.  

   

 15. prowadzenie elektronicznego zbioru przepisów prawnych dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
 16.  

 17. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
  a/ przyjmowanie , rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
  b/ prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
  c/ przechowywanie akt,
  d/ przekazywanie akt do archiwów,
 18.  

 19. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
 20.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Grochala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Grochala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-10 13:57:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zofia Wielgus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-10 13:57:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-11 08:14:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »