ˆ

Informacja dotycząca obowiązku corocznego składania przez podmioty prywatne i jednostki administracyjne sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji