ˆ

Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Napierki.

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji