ˆ

Kontakt

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KONTAKTY

Akapit nr 1 - brak tytułu

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny
Sekretariat - tel. (89) 626 20 02,  faks (89) 626 21 86, e-mail:
 
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP)  
Urząd Gminy Janowiec Kościelny na platformie ePUAP (adres ESP  /281101/SkrytkaESP)
1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl
2.Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego. 
Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urząd Gminy Janowiec Kościelny: 
1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
2. Akceptowalne formaty załączników to: a.  DOC, RTF b. XLS,XLSX  c.  CSV d. TXT e. GIF, TIF, BMP, JPG f.   PDF g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.
4.  dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 
Numery telefonów do Urzędu Gminy
URZĄD GMINY
WÓJT GMINY
Piotr Rakoczy
89 626 20 02
SEKRETARZ GMINY – KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO
Zofia Wielgus
89 626 20 58
SEKERTARIAT - STANOWSKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH
Anna Figurska
tel.89 626 20 02
fax. 89 626 21 86
STANOWSKO PRACY  DO SPRAW OBSŁUGI RADY I PRZEDSIĘBIORCÓW
mgr Monika Ławicka
89 626 20 62
INFORMATYK mgr Piotr Szempliński 89 512 17 02
SPRAWY OBYWATELSKIE
  mgr Ewelina Mierzejewska
 
89 626 20 48
Kierownik Referatu Oświaty 
mgr Karina Rogalska
89 626 24 99
STANOWSKO PRACY DS. KADROWO - PŁACOWYCH
  mgr Joanna Krajewska
mgr Edyta Gąsiorowska
 89 626 24 44
SKARBNIK GMINY – KIEROWNIK REFERATU FINANSOWO- PODATKOWEGO
Wiesława Samsel
89 626 20 47
STANOWSKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Bogumiła Dunajska
89 626 20 02
STANOWSKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Katarzyna   Kowalewska
 
89 626 20 02
STANOWSKO PRACY DS. . WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Anna Jabłońska 
89 626 20 54
KIEROWNIK  REFERATU GOSPODARKI TERENOWEJ
Mateusz Moszczyński
89 626 20 61
STANOWSKO PRACY DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
mgr Leszek Jabłoński
89 626 20 30
STANOWSKO PRACY DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
mgr Joanna Antczak
89 626 25 15
STANOWSKO PRACY DS. OCHRONY ŚRODOWISKA mgr  Joanna Idźkowska 89 626 25 15
URZĄD STANU CYWILNEGO
     
 
KIEROWNIK USC
  mgr Ewelina Mierzejewska
89 626 20 48
Z-CA KIEROWNIKA USC
mgr Monika Ławicka 89 626 20 48
     
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
KIEROWNIK SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
mgr inż
Halina Wyszyńska
89 626 20 35
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI
KIEROWNIK SOK
Waldemar Pyracki
89 626 20 89
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK GOPS
mgr Marzena Radzymińska
89 626 20 65
BIBLIOTEKA
 
Aniela Szczypińska
89 626 24 04

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Grochala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Grochala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-26 08:42:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-26 08:43:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Szempliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-15 18:12:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »