ˆ

Organizacja działania samorządu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

WSPÓLNOTA

 

Wszyscy mieszkańcy Gminy

tworzą wspólnotę samorządową zwaną

dalej ''gminą'', która działa poprzez

swoje organy

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA SAMORZĄDU

 

 • Rozdział VII Konstytucji RP

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. Zmianami)

 • Statut Gminy

 • Ustawa i przepisy wykonawcze nakładające na gminy zadania o charakterze publicznym mające na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz załatwienie indywidualnych spraw jego mieszkańców

 

 

 

PODSTAWOWE ZADANIA GMINY

 

 • zagospodarowanie przestrzenne

 • gospodarka nieruchomościami

 • ochrona środowiska i przyrody

 • gospodarka wodna

 • gminne drogi, ulice, mosty, place, organizacja ruchu drogowego

 • zaopatrzenie w wodę, usuwanie i oczyszczanie ścieków, usuwanie nieczystości stałych

 • utrzymanie czystości i porządku w gminie

 • zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną oraz gaz

 • ochrona zdrowia

 • pomoc społeczna

 • budownictwo mieszkaniowe

 • edukacja publiczna ( przedszkola, szkoły, gimnazjum)

 • działalność kulturalna

 • sport i turystyka

 • targowiska

 • zieleń i zadrzewianie

 • cmentarze komunalne

 • porządrk publiczny i bezpieczeństwo przeciw pożarowe

 • utrzymanie obietków użyteczność publicznej

 • polityka prorodzinna w tym zapewnianie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej

 • wspieranie i upowszechnienie idei samorządowej

 • promocja gminy

 • współpraca z organami porządkowymi

 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Grochala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Grochala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-16 14:02:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-16 14:02:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Szempliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-11-13 11:19:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »