ˆ

Sekretarz

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sekretarz

Sekretarz

 
 
SEKRETARZ GMINY


Funkcję Sekretarza sprawuje  Zofia Wielgus
Tel: (0-89) 626-20-58

e-mail:
Nr fax : 089 626 21 86
Skargi i wnioski przyjmuje i koordynuje
ich rozpatrywanie Sekretarz Gminy
codzienie w godzinach pracy Urzędu Gminy
od 7.15  - 15.15
Pokój nr 17

Sekretarz gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:
 
1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2) opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
3) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i organizacją kontroli wewnętrznej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6) przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie powierzonych zadań i zarządzeń Wójta, oraz nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał przez inne jednostki,
7) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
8) koordynacja i nadzór nad zakupem środków trwałych w Urzędzie Gminy,
9) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendami,
10) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta,
11) realizacja zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
 12) wykonywanie czynności związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, utrzymaniem oraz likwidowaniem szkół publicznych i placówek oświatowych w zakresie wynikającym z przepisów o systemie oświaty,
13) prowadzenie spraw dotyczących realizacji obowiązku szkolnego,
14) analiza i kontrola przestrzegania postanowień Karty Nauczyciela w jednostkach oświatowych.
15) przyjmowanie oraz koordynowanie skarg i wniosków, prowadzenie ich rejestru,
16) realizacja zadań naleząnących do administratora ochrony danych osobowych i administratota bezpieczeństwa informacji.
 2.Sekretarz kieruje pracą Referatu Organizacyjnego oraz Gminnego Centrum Informacji, nadzorując merytorycznie sprawy obywatelskie.
3.Sekretarz zastępuje Wójta, podczas jego nieobecności.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Grochala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Grochala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-09 10:04:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-09 14:59:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-25 13:43:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3690 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »