ˆ

LEGITYMACJE STUDENCKIE W CZASIE EPIDEMII

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

LEGITYMACJE STUDENCKIE W CZASIE EPIDEMII

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                            Warszawa  14 maja 2020 r.
 
DSW.WNP.0212.1.2020.1.GS    
                                                                                  
Wojewodowie,
Marszałkowie województw
 
            Szanowni Państwo,
 
w ślad za pismem z dnia 13 marca 2020 r. dotyczącym ważności legitymacji studenckich pozwalam sobie przekazać aktualne informacje w sprawie.
            Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm., który wszedł w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r., w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.
            Podobna regulacja została wprowadzona w odniesieniu do ważności legitymacji doktorantów – zgodnie z art. 198b ww. ustawy, w przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających zawieszenie kształcenia doktorantów.
            Ta epizodyczna zmiana sposobu przedłużenia ważności legitymacji ma na celu umożliwienie studentom nieprzerwane korzystanie z uprawnień wynikających z posiadania statusu studenta również po odwieszeniu zajęć w uczelni i podjęciu przez nich dalszego kształcenia.
            W związku z powyższym, w celu uniknięcia rozbieżnych opinii na temat ważności elektronicznych legitymacji studenckich oraz mLegitymacji, uprzejmie proszę o przekazanie powyższej informacji podległym służbom.
            Bieżące informacje i komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Wojciech Murdzek
Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(podpisano elektronicznie)
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Murdzek Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-21 10:27:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zofia Wielgus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-21 10:27:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-21 10:27:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »