ˆ

2020

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-11-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:39:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zebrany materiał dowodowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa linii WN 110 kV Mława-Nidzica polegająca na wymianie i przesunięciu słupów z zachowaniem osi linii i wymianie przewodów na działkach o nr ewid. 21, 20, 19, 511/2, 33, 32, 31, 30/2, 29/3, 29/2, 29/1, 28/4, 28/2, 28/1, 3512/3, 668, 501/1, 5, 6/3, 6/2, 7 oraz 8/1 obręb geod. Jabłonowo, gm. Janowiec Kościelny. Zofia Wielgus

Zmiany z dnia: 2020-09-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:10:50 Edycja elementu informacja Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa linii WN 110 kV Mława-Nidzica polegająca na wymianie i przesunięciu słupów z zachowaniem osi linii i wymianie przewodów na działkach o nr ewid. 21, 20, 19, 511/2, 33, 32, 31, 30/2, 29/3, 29/2, 29/1, 28/4, 28/2, 28/1, 3512/3, 668, 501/1, 5, 6/3, 6/2, 7 oraz 8/1 obręb geod. Jabłonowo, gm. Janowiec Kościelny.
(widoczna od 2020-09-09 00:00:00)
Zofia Wielgus
08:06:59 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa linii WN 110 kV Mława-Nidzica polegająca na wymianie i przesunięciu słupów z zachowaniem osi linii i wymianie przewodów na działkach o nr ewid. 21, 20, 19, 511/2, 33, 32, 31, 30/2, 29/3, 29/2, 29/1, 28/4, 28/2, 28/1, 3512/3, 668, 501/1, 5, 6/3, 6/2, 7 oraz 8/1 obręb geod. Jabłonowo, gm. Janowiec Kościelny.
(widoczna od 2020-09-09 00:00:00)
Zofia Wielgus
« powrót do poprzedniej strony