ˆ

2020

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:46:09 Edycja elementu załącznik do informacji obwieszczenia o wydaniu decyzji administracyjnej - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z terenu działek ewid. nr 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 124, 125, 126, 513/1, 648 obręb Jabłonowo gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie Piotr Szempliński
13:45:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zawiadomienie- obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z terenu działek ewid. nr 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 124, 125, 126, 513/1, 648 obręb Jabłonowo gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie Piotr Szempliński

Zmiany z dnia: 2020-12-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:07:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z terenu działek ewid. nr 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 124, 125, 126, 513/1, 648 obręb Jabłonowo gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie Piotr Szempliński

Zmiany z dnia: 2020-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:12:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji obwieszczenie o opinii RDOŚ w Olsztynie(1) - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z terenu działek ewid. nr 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 124, 125, 126, 513/1, 648 obręb Jabłonowo gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie Zofia Wielgus

Zmiany z dnia: 2020-10-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:03:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji obwieszczenie o uzupelnieniu KIP - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z terenu działek ewid. nr 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 124, 125, 126, 513/1, 648 obręb Jabłonowo gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie Zofia Wielgus

Zmiany z dnia: 2020-09-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:53:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji obwieszczenie o wezwaniu Inwestora - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z terenu działek ewid. nr 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 124, 125, 126, 513/1, 648 obręb Jabłonowo gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie Zofia Wielgus

Zmiany z dnia: 2020-09-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:55:07 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z terenu działek ewid. nr 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 124, 125, 126, 513/1, 648 obręb Jabłonowo gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie
(widoczna od 2020-09-02 00:00:00)
Zofia Wielgus
09:54:00 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny z terenu działek ewid. nr 175/1, 175/2, 176, 177, 178, 124, 125, 126, 513/1, 648 obręb Jabłonowo gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie
(widoczna od 2020-09-02 00:00:00)
Zofia Wielgus
« powrót do poprzedniej strony