ˆ

Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego

Struktura menu

Pozycja menu: Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego