ˆ

Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Struktura menu

Pozycja menu: Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej.