ˆ

2017

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:05:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych ze stacją paliw (pawilon handlowy z zapleczem socjalnym dla pracowników), wiaty nad dystrybutorami, podziemnych dwupłaszczowych, wielokomorowych zbiorników paliw płynnych wraz z instalacją technologiczną, podziemnego zbiornika gazu LPG, wieloproduktowych i jednoproduktowych dystrybutorów paliw, obiektu gastronomicznego, węzła sanitarnego, budowy nawierzchni utwardzonych, separatora substancji ropopochodnych, przyłącza i instalacje zewnętrzne: wod. -kan. -gaz, zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe, zasilania energetycznego i teletechnicznego, śmietnika, dróg dojazdowych, likwidacja ewentualnych kolizji, zjazdu, miejsc postojowych, pylonów i znaków informacyjnych, stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 73/13 i 73/10 w obrębie Powierż, gmina Janowiec Kościelny oraz na działkach o nr ewid. 117/1, 73/12 w obrębie Powierż w zakresie urządzeń drogowych. Zofia Wielgus

Zmiany z dnia: 2018-03-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:01:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych ze stacją paliw (pawilon handlowy z zapleczem socjalnym dla pracowników), wiaty nad dystrybutorami, podziemnych dwupłaszczowych, wielokomorowych zbiorników paliw płynnych wraz z instalacją technologiczną, podziemnego zbiornika gazu LPG, wieloproduktowych i jednoproduktowych dystrybutorów paliw, obiektu gastronomicznego, węzła sanitarnego, budowy nawierzchni utwardzonych, separatora substancji ropopochodnych, przyłącza i instalacje zewnętrzne: wod. -kan. -gaz, zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe, zasilania energetycznego i teletechnicznego, śmietnika, dróg dojazdowych, likwidacja ewentualnych kolizji, zjazdu, miejsc postojowych, pylonów i znaków informacyjnych, stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 73/13 i 73/10 w obrębie Powierż, gmina Janowiec Kościelny oraz na działkach o nr ewid. 117/1, 73/12 w obrębie Powierż w zakresie urządzeń drogowych. Zofia Wielgus

Zmiany z dnia: 2017-07-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:36:40 Upublicznienie elementu informacja Postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych ze stacją paliw (pawilon handlowy z zapleczem socjalnym dla pracowników), wiaty nad dystrybutorami, podziemnych dwupłaszczowych, wielokomorowych zbiorników paliw płynnych wraz z instalacją technologiczną, podziemnego zbiornika gazu LPG, wieloproduktowych i jednoproduktowych dystrybutorów paliw, obiektu gastronomicznego, węzła sanitarnego, budowy nawierzchni utwardzonych, separatora substancji ropopochodnych, przyłącza i instalacje zewnętrzne: wod. -kan. -gaz, zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe, zasilania energetycznego i teletechnicznego, śmietnika, dróg dojazdowych, likwidacja ewentualnych kolizji, zjazdu, miejsc postojowych, pylonów i znaków informacyjnych, stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 73/13 i 73/10 w obrębie Powierż, gmina Janowiec Kościelny oraz na działkach o nr ewid. 117/1, 73/12 w obrębie Powierż w zakresie urządzeń drogowych.
(widoczna od 2017-07-25 00:00:00)
Zofia Wielgus
« powrót do poprzedniej strony