ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-04-30
Data rozstrzygnięcia
2020-09-21
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Janowiec Kościelny: Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 298 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2018-07-03
Data rozstrzygnięcia
2018-07-30
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DRÓG W JANOWCU KOŚCIELNYM szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 379.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-05-17
Data rozstrzygnięcia
2018-07-30
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki w km 1+160 do 1+926,35
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 400.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2017-11-17
Data rozstrzygnięcia
2017-12-05
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 399.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2017-09-07
Data rozstrzygnięcia
2017-09-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 378.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2017-07-20
Data rozstrzygnięcia
2017-08-21
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 191027 N na odcinku Krajewo-Kawęczyno – Szczepkowo-Skrody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty (PDF, 430.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2017-06-02
Data rozstrzygnięcia
2017-07-07
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 191002 N w miejscowości Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 630.4 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2016-12-05
Data rozstrzygnięcia
2017-01-03
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepkowo Borowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 556 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2016-09-08
Data rozstrzygnięcia
2016-10-06
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 331.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2016-09-08
Data rozstrzygnięcia
2016-10-05
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 191013 N w miejscowości Waśniewo - Gwoździe, dł. 520 m.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 317.2 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2015-09-30
Data rozstrzygnięcia
2015-10-15
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno ETAP II Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr 191027N na odcinku Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno od km 4+916 do km 5+400 poprzez jej przebudowę
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 374 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2015-09-10
Data rozstrzygnięcia
2015-09-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 roku, w kwocie 1.100.000,00 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 202.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2015-07-07
Data rozstrzygnięcia
2015-07-15
Tytuł zamówienia publicznego
II Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 285.4 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2015-06-05
Data rozstrzygnięcia
2015-06-22
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 191027N na odcinku Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno o dł. 500 m od km 4 +400 do km 4 + 900
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFARTY (PDF, 376 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2014-11-26
Data rozstrzygnięcia
2015-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3.494.397,98 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty (PDF, 264.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 88.1 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2014-11-21
Data rozstrzygnięcia
2014-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec kościelny w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik postępowania (PDF, 340.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyvborze najkorzystniejszej oferty 11.12.2014 r. (PDF, 455.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 86.2 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2014-07-21
Data rozstrzygnięcia
2014-08-08
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa materiałów do budowy chodników i jezdni w miejscowości Kuce i Safronka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 106.4 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2014-07-08
Data rozstrzygnięcia
2014-07-21
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 294.5 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2014-05-30
Data rozstrzygnięcia
2014-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Janowiec Kościelny: Trzeci przetarg nieograniczony na: modernizację drogi gminnej Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740m od km 0+420 do km 1+160
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 215.3 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2014-05-22
Data rozstrzygnięcia
2014-05-28
Tytuł zamówienia publicznego
Janowiec Kościelny: Drugi przetarg nieograniczony na: modernizację drogi gminnej Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740m od km 0+420 do km 1+160
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 199.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji