ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-23
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjne i wodociągowa) na Osiedlu Leśnym w m. Janowiec Kościelny
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 396.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 140 KiB)
 • Zał. nr 1 wzór oferty (DOC, 54.5 KiB)
 • Zał. nr 2 oświadczenie warunku udziału (DOC, 24.5 KiB)
 • Zał. nr 3 oświadczenie wykluczenie (DOC, 28 KiB)
 • Zał. nr 4 wykaz robót (DOC, 30 KiB)
 • Zał. nr 5 wykaz osób (DOC, 22.5 KiB)
 • Zał. nr 6 oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 27 KiB)
 • Zał. nr 7 Umowa wzor (DOCX, 35.6 KiB)
 • Zał. nr 8 Karta gwaranycjna (DOCX, 11.4 KiB)
 • Zał. nr 9 Projekt budowlany (PDF, 7.7 MiB)
 • Zał. nr 10 Specyfikacja techniczna (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 10 STWiOR (PDF, 1 MiB)
 • Zał. nr 11 Przedmiar robót (PDF, 115.8 KiB)
 • Zał. nr 12 Informacja dotycząca przetwarzania danych RODO (DOCX, 22 KiB)
 • Pytania do SIWZ (PDF, 51.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.2 KiB)