ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-10-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 401 KiB)
 • SIWZ na ubezpieczenie Gminy Janowiec Kościelny 2021 - 2023 (DOCX, 182.5 KiB)
 • zmiana nr 1 SIWZ (PDF, 258.7 KiB)
 • Załącznik A (DOC, 118.5 KiB)
 • Załącznik B (DOC, 86 KiB)
 • Załącznik C (DOC, 87 KiB)
 • Załącznik D (DOC, 67.5 KiB)
 • Załącznik D zmieniony (DOC, 44.5 KiB)
 • 1. UG Janowiec Koscielny (XLS, 100 KiB)
 • 2. ZGK (XLS, 36.5 KiB)
 • 3. GOPS (XLS, 26.5 KiB)
 • 4. SP Janowiec Kościelny (XLS, 34 KiB)
 • 5. SP Waśniewo Grabowo (XLSX, 19.1 KiB)
 • 6. SOK (XLSX, 17.5 KiB)
 • wyjaśnienia do SIWZ Nr 1 (ZIP, 3.5 MiB)
 • wyjaśnienia do SIWZ Nr 2 (PDF, 622.4 KiB)
 • wyjaśnienia do SIWZ Nr 3 (PDF, 3.8 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 372 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Janowiec Kościelny: Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 413.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 120.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 (PDF, 197.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 (PDF, 197.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 (PDF, 197.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 426.8 KiB)
 • zmiana treści SIWZ (PDF, 691.4 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ Nr 2 (PDF, 714.8 KiB)
 • zmiana treści SIWZ Nr 3 (PDF, 1.1 MiB)
 • zmiana treści SIWZ Nr 4 (PDF, 772.3 KiB)
 • odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 861.6 KiB)
 • Załącznik nr 1a do SOPZ - Warunki równoważności dla modernizacji systemu dziedzinowego (PDF, 483.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 71.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oswiadczenie z art. 25a ust. 1- warunki udzialu (DOCX, 59.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 25a ust. 1- podstawy wykluczenia (DOCX, 62.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa (DOCX, 57.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw i usług (DOCX, 61.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz osób (DOCX, 63.5 KiB)
 • Załącznik nr 8.1 - Wzór umowy dla części nr 1 (PDF, 563.1 KiB)
 • Załącznik nr 8.2 - Wzór umowy dla części nr 2 (PDF, 266.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (DOCX, 61.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Wymagania dla próbki (PDF, 315.8 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 383.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2 (PDF, 336.1 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1 (PDF, 348.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 298 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-07-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-18 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DRÓG W JANOWCU KOŚCIELNYM szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 499.5 KiB)
 • Zał 9 Etap I PDF cz rys (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zał 9 Etap II PDF cz rys (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zał 9 Etap III PDF cz rys (ZIP, 2.9 MiB)
 • Zał 10 PRZEDMIAR ROBÓT Janowiec (PDF, 367.5 KiB)
 • Zał 11 SST drogi osiedlowe Janowiec K (PDF, 2.1 MiB)
 • Zał 12 KOSZTORYSY OFERTOWE DROGI JANOWIEC (DOC, 251 KiB)
 • Zał 12 KOSZTORYSY OFERTOWE DROGI JANOWIEC - POPRAWA (DOC, 252.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do SIWZ (PDF, 246.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 224.2 KiB)
 • WYNIK (PDF, 379.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DRÓG W JANOWCU KOŚCIELNYM szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 497.5 KiB)
 • Zał 9 Etap I PDF cz rys (ZIP, 1.3 MiB)
 • Zał 9 Etap II PDF cz rys (ZIP, 1.1 MiB)
 • Zał 9 Etap III PDF cz rys (ZIP, 2.9 MiB)
 • Zał 10 Przedmiar robót Etap I (PDF, 964.3 KiB)
 • Zał 10 Przedmiar robót Etap II (PDF, 3 MiB)
 • Zał 10 Przedmiar robót Etap III (PDF, 3.1 MiB)
 • Zał 11 SST drogi osiedlowe Janowiec K (PDF, 2.1 MiB)
 • Zał 12 Kosztorys ofertowy Etap I (PDF, 359.1 KiB)
 • Zał 12 Kosztorys ofertowy Etap II (PDF, 1 MiB)
 • Zał 12 Kosztorys ofertowy Etap III (PDF, 1.1 MiB)
 • wyjaśnienie do SIWZ (PDF, 282.6 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 389.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-04 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki w km 1+160 do 1+926,35
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 457.5 KiB)
 • Zał Nr 9 Projekt techniczny (PDF, 2.7 MiB)
 • Zał Nr 10 przemiar robót (PDF, 880.5 KiB)
 • Zał Nr 11 STWiOR (PDF, 914.2 KiB)
 • Zał Nr 12 przedmiar robót (PDF, 838.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 406.9 KiB)
 • WYNIK (PDF, 400.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2017-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-11-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ na ubezpieczenie Gminy Janowiec Kościelny 2018 - 2020 (DOCX, 199.1 KiB)
 • Załącznik A (DOC, 115.5 KiB)
 • Załącznik B (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik C (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik D (DOC, 48.5 KiB)
 • 01. UG Janowiec Koscielny (XLS, 82.5 KiB)
 • 02. ZGK (XLS, 55.5 KiB)
 • 03. GOPS Janowiec Koscielny (XLS, 43.5 KiB)
 • 04. ZS Janowiec Kościelny (XLS, 39 KiB)
 • 05. SP Waśniewo (XLSX, 19.6 KiB)
 • 06. SOK Janowiec Kościelny (XLSX, 18 KiB)
 • Odpowiedź_na_zapytanie _wykonawcy_do_SIWZ (PDF, 7.2 MiB)
 • Odpowiedź_na_zapytanie _wykonawcy_do_SIWZ_Nr_2 (PDF, 2.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 399.5 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2017-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 218.4 KiB)
 • zmiana nr 1 treści ogłoszenia (PDF, 97.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE nr 2 O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 66.4 KiB)
 • SIWZ (DOC, 99 KiB)
 • Zmiana nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
 • Pytania i wyjasnienia nr 1 do SIWZ (PDF, 265.8 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 44.5 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ szczegółowy opis zamówienia (DOC, 128 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_minimalne_wymagania_techniczne_dla_samochodu (DOC, 219 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_wykluczenie (1) (DOC, 38.5 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitalowa (DOC, 39 KiB)
 • Zal_6_do SIWZ_Wzór_umowy (DOC, 79.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.4 KiB)
 • WYNIK (PDF, 378.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2017-08-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 128.5 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 60 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ szczegółowy opis zamówienia (DOC, 185.5 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_minimalne_wymagania_techniczne_dla_samochodu (DOC, 219 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_wykluczenie (1) (DOC, 38.5 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitalowa (DOC, 41 KiB)
 • Zal_6_do SIWZ_Wzór_umowy (DOC, 79.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 100 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2017-08-16
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 528.5 KiB)
 • Zmiana_treści_SIWZ_nr1 (PDF, 623.7 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_wzor_oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ szczegółowy opis zamówienia (DOC, 186.5 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_minimalne_wymagania_techniczne_dla_samochodu (DOC, 137 KiB)
 • Zal_4_do_SIWZ_oswiadczenie_warunki_wykluczenie (1) (DOC, 40 KiB)
 • Zal_5_do_SIWZ_oswiadczenie_grupa_kapitalowa (DOC, 41 KiB)
 • Zal_6_do SIWZ_Wzór_umowy (DOC, 77.5 KiB)
 • Pytania_i_wyjaśnienia_nr1_do SIWZ (PDF, 721.5 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 284.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2017-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-04 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 191027 N na odcinku Krajewo-Kawęczyno – Szczepkowo-Skrody
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 311.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 367.5 KiB)
 • zalacznik nr 1 do 7 (DOC, 143.5 KiB)
 • zalacznik nr 8 (PDF, 124.5 KiB)
 • zalacznik nr 9 (ZIP, 4.8 MiB)
 • zalacznik nr 10 (PDF, 450.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 178.7 KiB)
 • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty (PDF, 430.6 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2017-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2017-07-17 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 191027N na odcinku Krajewo-Kawęczyno - Szczepkowo-Skrody
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody (PDF, 367.4 KiB)
 • zał. od 1 do 7 (DOC, 143 KiB)
 • zał. nr 8 do SIWZ projekt umowy (PDF, 124.6 KiB)
 • zał. nr 9 projekt budowlany (ZIP, 4.8 MiB)
 • zał. nr 10 PRZEDMIAR ROBÓT Krajewo-Kawęczyno-Szczepkowo-Skrody (PDF, 450.6 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 98.6 KiB)
 • informacja (PDF, 190.5 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2017-06-02
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 191002 N w miejscowości Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zmiana nr 1 treści ogłoszenia (PDF, 120.8 KiB)
 • Zmiana tresci SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 358.6 KiB)
 • Zalączniki 1-7 (DOC, 146.5 KiB)
 • zał. nr 8 do SIWZ projekt umowy -PDF (PDF, 117.7 KiB)
 • zał. nr 9 prokjekt budowlany (PDF, 28.3 MiB)
 • zał. 9a projekt KANALIZACJA (PDF, 19.8 MiB)
 • zał. 9b OPERAT_WODNO_PRAWNY (PDF, 2.8 MiB)
 • zał nr 9b Opis_nietechniczny operatu wodnoprawnego (PDF, 113.8 KiB)
 • zał nr 10 Przedmiar (PDF, 1.3 MiB)
 • zał. nr 11 STWiORB (PDF, 6.9 MiB)
 • INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT (PDF, 441.1 KiB)
 • WYNIK (PDF, 630.4 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 306.9 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2016-12-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-20 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepkowo Borowe
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ + załączniki od 1 do 8 (PDF, 493.9 KiB)
 • załącznik nr 9 do SIWZ projekt budowlany (ZIP, 8.7 MiB)
 • zał nr 10 do siwz przedmiar (PDF, 628.2 KiB)
 • zał nr 11 do SIWZ - SST (PDF, 1.4 MiB)
 • zał nr 12 do siwz kosztorys ofertowy (PDF, 133 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Pytania i wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ (PDF, 342.3 KiB)
 • Ogłoszenie dot. poprawnego Kosztorysu ofertowego (PDF, 203.1 KiB)
 • Kosztorys_poprawny (PDF, 691.5 KiB)
 • Zmaiana nr 1 treści SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Zmiana nr 2 treści SIWZ (PDF, 674.1 KiB)
 • Pytania i wyjaśnienia Nr 3 do SIWZ (PDF, 437.9 KiB)
 • zał od 1 do 8 SIWZ (wersja edytowalna) (DOC, 281.5 KiB)
 • Zmiana nr 3 treści SIWZ (PDF, 253 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 196.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 556 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 105.2 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2016-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-27 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 7.5 MiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ formularz oferty (PDF, 131.8 KiB)
 • Zał Nr 1a do formlarza oferty Kosztorys ofertowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Zał nr 2 (PDF, 165.6 KiB)
 • Zał nr 3 (PDF, 191.3 KiB)
 • Zał nr 4 (PDF, 199.9 KiB)
 • Zał nr 5 (PDF, 203.6 KiB)
 • Zał nr 6 (PDF, 132.2 KiB)
 • Zał nr 7 (PDF, 1.9 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ Nr 1 (PDF, 182.8 KiB)
 • Zał nr 8 (PDF, 551.2 KiB)
 • Zał nr 9 (PDF, 3.2 MiB)
 • pierwotna treść ogłoszenia (HTML, 42.8 KiB)
 • zmiana nr 1 teści ogłoszenia (HTML, 5 KiB)
 • zmiana nr 2 treści ogłoszenia (HTML, 3.7 KiB)
 • pytania nr 2 do SIWZ (PDF, 237.2 KiB)
 • zmiana nr 1 treści specyfikacji (PDF, 685.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 229 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 331.7 KiB)
 • udzielenie zamówienia (PDF, 142.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2016-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 191013 N w miejscowości Waśniewo - Gwoździe, dł. 520 m.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 13.8 MiB)
 • Zał nr 1 do SIWZ formularz oferty (PDF, 128.4 KiB)
 • Zał nr 1 a Kosztorys ofertowy (PDF, 986.2 KiB)
 • Zał nr 2 do SIWZ (PDF, 150 KiB)
 • Zał nr 3 do SIWZ (PDF, 175.6 KiB)
 • Zał nr 4 do SIWZ (PDF, 184.1 KiB)
 • Zał nr 6 do SIWZ (PDF, 134.7 KiB)
 • Zał nr 5 do SIWZ (PDF, 188 KiB)
 • Zał nr 7 do SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ Nr 1 (PDF, 181.2 KiB)
 • Zał nr 8 do SIWZ (PDF, 508.3 KiB)
 • Zał nr 9 do SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • zmian nr 1 treści SIWZ (PDF, 700.2 KiB)
 • zmiana treści ogłoszenia (HTML, 3.7 KiB)
 • ogłoszenie nr 2 o zmianie treści ogłoszenia (HTML, 14.4 KiB)
 • ogłoszenie Zamawiającego (PDF, 145.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 204.6 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 317.2 KiB)
 • udzielenie zamówienia (PDF, 141.7 KiB)
 • zmiana treści ogłoszenia z 18.10.2016 (HTML, 35.6 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2015-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno ETAP II Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr 191027N na odcinku Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno od km 4+916 do km 5+400 poprzez jej przebudowę
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 199 KiB)
 • zal. nr 1 do SIWZ - projekt techniczny (PDF, 1.8 MiB)
 • zal. nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna (PDF, 852.3 KiB)
 • zal. nr 3 do SIWZ - przedmiar robót (PDF, 114.3 KiB)
 • zal. nr 4 - projekt umowy (PDF, 119.6 KiB)
 • zal. nr 5 - oświadczenie (PDF, 70.3 KiB)
 • zal. nr 6 - formularz oferty (PDF, 159.5 KiB)
 • zal. nr 7 - oświadczenie o podwykonawcach (PDF, 95.9 KiB)
 • zal. nr 8 - harmonogram rzeczowo-finansowy (PDF, 75.7 KiB)
 • zal. nr 9 - wykaz robót (PDF, 66.1 KiB)
 • zal. nr 10 - wykaz osób (PDF, 67.7 KiB)
 • zal. nr 11- wykaz sprzętu (PDF, 62.3 KiB)
 • WYNIK (PDF, 374 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2015-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-21 11:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 roku, w kwocie 1.100.000,00 zł
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zał. 1 do SIWZ Formularz oferty przetargowej (PDF, 93.7 KiB)
 • Zał. 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy (PDF, 78.3 KiB)
 • Zał. 3 do SIWZ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (PDF, 72.2 KiB)
 • Zał. 4 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 70.5 KiB)
 • Zał. 5 do SIWZ Projekt umowy (PDF, 100.8 KiB)
 • Zał. 6 do SIWZ Zarządzenie (PDF, 291 KiB)
 • SIWZ (PDF, 223.2 KiB)
 • Sytuacja finansowa Gminy Janowiec Kościelny w 2015 r i lata następne (PDF, 3.1 MiB)
 • Uchwała nr RIO.VIII-0120-40215 (PDF, 4.9 MiB)
 • Odpowiedź Nr 1 na zapytania (PDF, 248.4 KiB)
 • Odpowiedź Nr 2 na zapytania (PDF, 217.5 KiB)
 • Rb-27S - załącznik do zapytania Nr 2 (PDF, 717.7 KiB)
 • Rb-28S -załącznik do zapytania Nr 2 (PDF, 992.9 KiB)
 • sytuacja_finansowa_kredyt - załącznik do zapytania Nr 2 (XLS, 27.5 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 202.8 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2015-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-14 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
II Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 108.5 KiB)
 • załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 187.5 KiB)
 • załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 51 KiB)
 • załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 27 KiB)
 • załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 55 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 285.4 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2015-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 115.5 KiB)
 • ZAŁ nr 1 (DOC, 187.5 KiB)
 • ZAŁ nr 2 (DOC, 51 KiB)
 • ZAŁ nr 3 (DOC, 27 KiB)
 • ZAŁ nr 4 (DOC, 55 KiB)
 • OGŁOSZENIE_O_UNIEWAŻNIENIU_POSTĘPOWANIA_PRZETARGOWEGO (PDF, 205.3 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2015-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2015-06-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej nr 191027N na odcinku Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno o dł. 500 m od km 4 +400 do km 4 + 900
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 357.9 KiB)
 • zał nr 1 - projekt techniczny (PDF, 1.8 MiB)
 • zał nr 2 - specyfikacja techniczna (PDF, 852.3 KiB)
 • zał nr 3 - przedmiar (PDF, 331.7 KiB)
 • zał nr 4 - projekt umowy (PDF, 230.7 KiB)
 • zał nr 5 - oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 90.3 KiB)
 • zał nr 6 - formularz oferty (PDF, 214.2 KiB)
 • zał nr 7 - oświadczenie o podwykonawcach (PDF, 148.9 KiB)
 • zał nr 8 - harmonogram rzeczowo-finansowy (PDF, 123.1 KiB)
 • zał nr 9 - wykaz robót (PDF, 104.6 KiB)
 • zał nr 10 - wykaz osób (PDF, 106.1 KiB)
 • zał nr 11 - wykaz sprzętu (PDF, 100.6 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - wersja edytowalna (DOC, 83.5 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - wersja edytowalna (DOC, 23 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - wersja edytowalna (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - wersja edytowalna (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - wersja edytowalna (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - wersja edytowalna (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik Nr 10 - wersja edytowalna (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik Nr 11 - wersja edytowalna (DOC, 26.5 KiB)
 • odpowiedzi do SIWZ (PDF, 445.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFARTY (PDF, 376 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji