ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-07-03 2018-07-30 PRZEBUDOWA DRÓG W JANOWCU KOŚCIELNYM szansą rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia społeczności lokalnej rozstrzygnięty
 • WYNIK (PDF, 379.3 KiB)
2 2018-05-17 2018-07-30 Remont drogi gminnej Nr 191016N Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki w km 1+160 do 1+926,35 rozstrzygnięty
 • WYNIK (PDF, 400.2 KiB)
3 2017-11-17 2017-12-05 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 399.5 KiB)
4 2017-09-07 2017-09-28 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym rozstrzygnięty
 • WYNIK (PDF, 378.2 KiB)
5 2017-07-20 2017-08-21 Modernizacja drogi gminnej nr 191027 N na odcinku Krajewo-Kawęczyno – Szczepkowo-Skrody rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty (PDF, 430.6 KiB)
6 2017-06-02 2017-07-07 Przebudowa drogi gminnej nr 191002 N w miejscowości Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb rozstrzygnięty
 • WYNIK (PDF, 630.4 KiB)
7 2016-12-05 2017-01-03 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Szczepkowo Borowe rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 556 KiB)
8 2016-09-08 2016-10-06 Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 331.7 KiB)
9 2016-09-08 2016-10-05 Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 191013 N w miejscowości Waśniewo - Gwoździe, dł. 520 m. rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 317.2 KiB)
10 2015-09-30 2015-10-15 Przebudowa drogi Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno ETAP II Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr 191027N na odcinku Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno od km 4+916 do km 5+400 poprzez jej przebudowę rozstrzygnięty
 • WYNIK (PDF, 374 KiB)
11 2015-09-10 2015-09-22 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 roku, w kwocie 1.100.000,00 zł rozstrzygnięty
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 202.8 KiB)
12 2015-07-07 2015-07-15 II Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 rozstrzygnięty
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 285.4 KiB)
13 2015-06-05 2015-06-22 Modernizacja drogi gminnej nr 191027N na odcinku Szczepkowo-Iwany - Krajewo-Kawęczyno o dł. 500 m od km 4 +400 do km 4 + 900 rozstrzygnięty
 • ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFARTY (PDF, 376 KiB)
14 2014-11-26 2015-01-26 Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3.494.397,98 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) rozstrzygnięty
 • Zawiadomienie_o_wyborze_oferty (PDF, 264.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 88.1 KiB)
15 2014-11-21 2014-12-23 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec kościelny w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017 rozstrzygnięty
 • wynik postępowania (PDF, 340.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyvborze najkorzystniejszej oferty 11.12.2014 r. (PDF, 455.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 86.2 KiB)
16 2014-07-21 2014-08-08 Dostawa materiałów do budowy chodników i jezdni w miejscowości Kuce i Safronka rozstrzygnięty
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 106.4 KiB)
17 2014-07-08 2014-07-21 Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015 rozstrzygnięty
 • WYNIK (PDF, 294.5 KiB)
18 2014-05-30 2014-06-27 Janowiec Kościelny: Trzeci przetarg nieograniczony na: modernizację drogi gminnej Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740m od km 0+420 do km 1+160 rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 215.3 KiB)
19 2014-05-22 2014-05-28 Janowiec Kościelny: Drugi przetarg nieograniczony na: modernizację drogi gminnej Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740m od km 0+420 do km 1+160 rozstrzygnięty
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 199.9 KiB)
20 2014-05-07 2014-05-21 Modernizacja drogi gminnej Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740m od km 0+420 do km 1+160 rozstrzygnięty

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu