ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2012-07-20
Data rozstrzygnięcia
2012-08-06
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2012 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY (PDF, 75.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 84.2 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2012-07-10
Data rozstrzygnięcia
2012-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Janowiec Kościelny w 2012 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 43
Data ogłoszenia
2012-07-03
Data rozstrzygnięcia
2012-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego w Janowcu Kościelnym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyniku (PDF, 225.2 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2012-06-22
Data rozstrzygnięcia
2012-07-26
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi Szczepkowo Borowe - Smolany-Żardawy na odcinku 870 m (od km 0+850 do km 1+720)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 127.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 138.5 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2012-06-20
Data rozstrzygnięcia
2012-07-18
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2012/2013
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 277.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi (PDF, 140.1 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2012-06-13
Data rozstrzygnięcia
2012-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego w Janowcu Kościelnym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 47
Data ogłoszenia
2012-04-27
Data rozstrzygnięcia
2012-05-30
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 607.1 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - dostawy (PDF, 1013.4 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2012-04-05
Data rozstrzygnięcia
2012-05-17
Tytuł zamówienia publicznego
„Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej we wsiach: Jabłonowo – Maćkowięta, Napierki, Nowa Wieś Dmochy, Powierż, Safronka, Zaborowo gm. Janowiec Kościelny”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 302.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane (PDF, 753.2 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2011-11-29
Data rozstrzygnięcia
2011-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY W 2011 ROKU, SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW Numer ogłoszenia: 401482 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 201.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 88.5 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2011-11-17
Data rozstrzygnięcia
2011-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 384310 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.201 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 209.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 84.3 KiB)
Lp 51
Data ogłoszenia
2011-11-14
Data rozstrzygnięcia
2011-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 Numer ogłoszenia: 377548 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 197 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 84.5 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2011-10-17
Data rozstrzygnięcia
2011-11-03
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia: 338092-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 Przetarg na realizację zajęć logopedycznych i zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu pt. „Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 438.1 KiB)
 • informacja o zawarciu umowy (PDF, 184.9 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2011-10-07
Data rozstrzygnięcia
2011-10-24
Tytuł zamówienia publicznego
O G Ł O S Z E N I E, GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY, Urząd Gminy 13-111 Janowiec Kościelny 62 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE, polegające na: „Remoncie nawierzchni chodnikowych oraz miejsc postojowych w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 129.9 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2011-09-28
Data rozstrzygnięcia
2011-10-06
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Numer ogłoszenia:310282-2011; data zamieszczenia: 2011-09-28 Przetarg na pełnienie funkcji Koordynatora projektu w ramach projektu pt. „ Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole” w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 152.3 KiB)
 • Informacja o zawarciu umowy (PDF, 89.9 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2011-07-21
Data rozstrzygnięcia
2011-08-18
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielawy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 197.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 257 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2011-06-30
Data rozstrzygnięcia
2011-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bielawy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 63.4 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2011-06-13
Data rozstrzygnięcia
2011-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
„Modernizacja stacji uzdatniania wody miejscowości Bielawy”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik-unieważnienie (PDF, 122.2 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2011-06-10
Data rozstrzygnięcia
2011-06-30
Tytuł zamówienia publicznego
„Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy Janowiec Kościelny”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 142.9 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2011-02-16
Data rozstrzygnięcia
2011-03-16
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont świetlic wiejskich w Janowcu Kościelnym, Starych Połciach i Bielawach”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_przetargu (PDF, 156 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2010-09-17
Data rozstrzygnięcia
2010-10-08
Tytuł zamówienia publicznego
na wykonanie USŁUGI, której przedmiotem jest: KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY W 2010 ROKU, SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW W 2010 ROKU.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik_przetargu (PDF, 209.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji