ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2014-05-30
Data rozstrzygnięcia
2014-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Janowiec Kościelny: Trzeci przetarg nieograniczony na: modernizację drogi gminnej Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740m od km 0+420 do km 1+160
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 215.3 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2014-05-22
Data rozstrzygnięcia
2014-05-28
Tytuł zamówienia publicznego
Janowiec Kościelny: Drugi przetarg nieograniczony na: modernizację drogi gminnej Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740m od km 0+420 do km 1+160
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • UNIEWAŻNIENIE (PDF, 199.9 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2014-05-07
Data rozstrzygnięcia
2014-05-21
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja drogi gminnej Janowiec Kościelny - Janowiec-Jastrząbki na odcinku 740m od km 0+420 do km 1+160
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 24
Data ogłoszenia
2014-04-10
Data rozstrzygnięcia
2014-05-23
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowie drogi gminnej na działce o nr ewid. 182 w mjsc. Nowa Wieś Wielka w km 0+000 - 0+118,40
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 216.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 85.8 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2014-04-04
Data rozstrzygnięcia
2014-05-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa zestawów multimedialnych w ramach projektu pt. Punkty w szkole czasem lepsze niż przedszkole współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej POKL.9.1.1 .
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 997.9 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 188.5 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2014-03-19
Data rozstrzygnięcia
2014-04-04
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuce
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 429.8 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2014-03-03
Data rozstrzygnięcia
2014-03-20
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa tłucznia oraz pospółki drogowej wraz z rozplantowaniem na drogach gminnych na terenie Gminy Janowiec Kościelny w 2014 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 253 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2013-12-04
Data rozstrzygnięcia
2014-01-03
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 1.4 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 269.3 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2013-07-01
Data rozstrzygnięcia
2013-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 260.1 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2013-06-12
Data rozstrzygnięcia
2013-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Wójt Gminy Janowiec Kościelny Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech samochodów strażackich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 172 KiB)
Lp 31
Data ogłoszenia
2013-05-24
Data rozstrzygnięcia
2013-07-16
Tytuł zamówienia publicznego
Wójt Gminy Janowiec Kościelny Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż trzech samochodów strażackich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 174.5 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2013-05-20
Data rozstrzygnięcia
2013-06-06
Tytuł zamówienia publicznego
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, kursów na prawo jazdy oraz usług asystenta rodziny w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013 - INICJATYWA NA RZECZ INTEGRACJI W GMINIE JANOWIEC KOŚCIELNY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o dokonanym wyborze (PDF, 200.3 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2013-01-29
Data rozstrzygnięcia
2013-02-15
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w miejscowości Safronka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (PDF, 396.3 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2012-12-11
Data rozstrzygnięcia
2013-01-02
Tytuł zamówienia publicznego
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE, polegające na „Przebudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo oraz remoncie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś Wielka gminy Janowiec Kościelny”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 364.6 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2012-12-10
Data rozstrzygnięcia
2013-01-17
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (PDF, 601.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (PDF, 887 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2012-12-03
Data rozstrzygnięcia
2012-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 171.2 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2012-11-29
Data rozstrzygnięcia
2012-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 179.6 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2012-11-26
Data rozstrzygnięcia
2012-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 39
Data ogłoszenia
2012-11-15
Data rozstrzygnięcia
2012-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY Urząd Gminy13-111 Janowiec Kościelny 62 ogłasza przetarg nieograniczony na ROBOTY BUDOWLANE, polegające na:„Remoncie świetlicy wiejskiej w Szczepkowie Borowym” (Projekt współfinansowany ze środków w ramach działania 413 Odnowa i Rozwój Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 435.7 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2012-11-09
Data rozstrzygnięcia
2012-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY Urząd Gminy 13-111 Janowiec Kościelny 62 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE, polegające na: dokończeniu budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z budynkiem zaplecza sanitarno – szatniowego w Janowcu Kościelnym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 439.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji