ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rada Gminy 11953
Rada Gminy 26525
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 1762
Komisje 17225
Komisja Rewizyjna 13415
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 9858
Komisja Oświaty i Kultury 11111
Komiska Skarg, Wniosków i Petycji. 1018
Najbliższa sesja, projekty uchwał 79207
Sesje Rady Gminy 9952
Nagrania z Obrad Sesji Rady Gminy 2586
Urząd Gminy 16000
Misja Urzędu Gminy 2836
Dane podstawowe 6363
Organizacja działania samorządu 4505
Statut Gminy 7243
Kierownictwo urzędu 6724
Wójt 6891
Sekretarz 6759
Skarbnik 7985
Oświadczenia o prowadzeniu działalności... 4574
Regulamin organizacyjny 12351
Referaty i stanowiska 6662
Referat Organizacyjny 8194
Referat Finansowo - Podatkowy 5513
Referat Gospodarki Terenowej 6150
Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji 5101
Urząd Stanu Cywilnego 5000
Radca Prawny 3639
Protokoły z kontroli 2729
Wewnętrzne 1652
Zewnętrzne 15097
Przynależność Gminy do Zwiąków 3995
Kontakt 12685
Kontrola zarządcza 3946
Zespół Interdyscyplinarny 2305
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1311
Protokoły z prac Rady Gminy 8860
Protokoły z sesji 69503
Protokoły z prac komisji 3041
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2157
2009 2388
2011 2188
2012 2935
2014 2068
2015 1239
Komisja Rewizyjna 1811
Komisja Oświaty i Kultury 2460
2009 2664
2011 2828
2012 2230
2014 1537
2015 1208
Sprawozdania z realizacji zadań gminy i uchwał Rady Gminy w okresie między sesyjnym 38480
Jednostki organizacyjne 11028
Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 28503
Gminna Biblioteka Publiczna 5481
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 56786
Placówki Oświatowe 4979
Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej 45696
Młodzieżowa Rada Gminy w Janowcu Kościelnym 4437
Procedury załatwiania spraw (druki do pobrania) 119138
Podatki 2609
Zwrot podatku akcyzowego 0
Jednostki pomocnicze 6678
Sołectwa 9831
Konsultacje Społeczne 2067
Zamówienia publiczne 123908
Zamówienia do 30 tys. Euro 366852
Zamówienia publiczne aktualne 199344
Wyniki zamówień publicznych 79255
Przetargi-sprzedaż mienia gminnego 143422
INFORMACJE I KOMUNIKATY 60061
OFERTY INWESTYCYJNE 1
Zagospodarowanie przestrzenne 3073
2013 3030
2014 3795
2015 4980
2016 2783
2017 3590
2018 1863
2019 1280
2020 1042
Ochrona środowiska 7967
2009 8758
2010 10582
2011 15581
2012 14796
2013 4803
2014 7381
2015 2532
2016 12162
2017 4398
2018 6175
2019 866
2020 3656
ODPADY 110
AZBEST 11509
Dotacja celowa na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 268
UWAGA,UWAGA!!! 0
Nieruchomości 94118
" ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE- KORONAWIRUS- WAŻNE-PILNE " 1409
Budżet Obywatelski 2021 0
OPIEKA LEKARSKA JANOWIEC KOŚCIELNY 192
Infolinia dla osób bezdomnych 0
ARiMR: Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem 88
Plany polowań kół łowieckich sezon 2020/2021 40
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 października 2020 r. 19
Komunikat 11.09.2020 0
Aktywny Samorząd 0
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji. 0
KONKURSY 185
Komunikaty Wójta Gminy Janowiec Kościelny 216
WAŻNA INFORMACJA - GOPS 129
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 626
Opłata za sprzedaż alkoholu II rata – przypomnienie. 195
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację 397
KOMUNIKAT Wójta Gminy Janowiec Kościeln y DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY 460
Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki 281
Informacja PCPR w Nidzicy 257
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym na rok szkolny 2020/2021 498
GRYPA PTAKÓW 1721
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 1746
Plany polowań kół łowieckich sezon 2019/2020 1055
OGŁOSZENIE I WYNIK - OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU 432
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicleli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 362
"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" 364
Zmiany w programie „Rodzina 500 ” 0
Obwieszczenie z dnia 5.08.2019 r- Susza 673
OFERTA WYNAJMU SALI W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM 1999
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy 470
PFRON uruchomił w 2019 r. program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 0
STYPENDIA POMOSTOWE 0
Susza rolnicza mimo korzystnych raportów IUNG-PIB 0
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2019 r. 0
Informacja - Szacowanie szkód w rolnictwie 2017 r 0
Nie wypalaj traw ! 0
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 0
Spotkanie Informacyjne - Polska Strefa Inwestycji 0
Gmina Janowiec Kościelny popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy. 907
FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS RUSZA Z REKRUTACJĄ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH DO PROGRAMU „KLASA” 0
GOPSODARKA WODNA 1068
Postępowanie dot. rozbudowy drogi Safronka-Wiłunie-Powierż 3098
KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach 0
Oferty Pracy PUP Nidzica 4106
Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 1287
INFORMACJE SMS Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 0
Informacja - zachorowania na Odrę 0
TWÓJ e-PIT 1311
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 0
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 0
Od 1 stycznia 2019. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny 186
NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 0
UCHWAŁA NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wybo 0
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU. 0
OBOWIĄZEK odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. 0
CO I JAK ZAŁATWIĆ - LISTA REFERATÓW (druki) 1686
Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 998
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 1179
Plany polowań kół łowieckich 1763
Pismo w sprawie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 1119
Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego 1149
Informacja dot. Suszy 1053
Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (nowe wnioski) 1281
Informacja - stawki i taryfy za wodę oraz ścieki na terenie gminy Janowiec Kościelny. 1523
Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 1408
Komunikaty Sygnalizacyjne 2234
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy z dnia 13.11.2017 r. 1827
PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ. 0
Biuro Genealogiczne w Paryżu poszukuje rodziny, rodzeństwa, potomków rodzeństwa.. 0
Bezpieczny Komin - o tym musisz pamiętać. 0
Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 1682
Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze 0
Komunikaty sygnalizacyjne WIORiN w Olsztynie 7961
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017 - 2032" wraz z " prognozą oddziaływania na środowisko" 1759
Aktualizacja wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione 0
Ogłoszenie - ujemne skutki przezimowania 2395
ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH. 0
„Za życiem”- ustawa o wsparciu Kobiet w ciąży i rodzin 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru 1555
Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publlicznej” 1920
Informacja Prezesa KRUS 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 i drogi wojewódzkiej 604 1988
List Prezesa KRUS ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1654
Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) 0
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 0
Apel Marszałka Województwa do Samorządowców 1445
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus” 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 1819
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH INFORMUJE 0
Obwieszczenie Starosty Nidzickiego - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państw, należących do osób fizy 2120
Informacja WFOŚiGW w Olsztynie 0
WAŻNE ROLNIKU !!!! 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5.07.2016 r. w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasów. 1709
Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Prowadzenie produkcji Rolniczej 2495
Okresowa emerytura rolnicza 1768
Ogłoszenie o naborze partnera. Działanie 2.1. RPO 2250
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 84
Poczta Polska S.A. Informuje 2169
Urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 3993
Komunikat Banku BGŻ 2152
1 marca - zobacz co się zmieni 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 24.05.2013 r. w sprawie wydania decyzji - Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" 2523
Zarządzanie kryzysowe 6873
18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH 2064
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI 2305
Prognoza pogody 44089
OBWIESZCZENIA "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica Napierki" 8075
Stawki opłat za usługi techniczne i pozostałe opłaty związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na trenie Gminy Janowiec Kościelny od 16 lutego 2012 r. 3
Informacja dotycząca obowiązku corocznego składania przez podmioty prywatne i jednostki administracyjne sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów 3503
Kampania uświadamijąca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej 4072
JPK_VAT dla przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 12.04.2012 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce o nr ewid. 47, obręb Powierż gminy Janowiec Kościelny 4758
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 17.08.2012 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych... 5166
Obowiązek odśnieżania dachów i chodników. 3340
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JANOWIEC KOSCIELNY W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 3047
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wszczęciu postępowania "budowa wieży kratownicowej, służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą" 4756
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje 0
Informacja dla Przedsiębiorców 0
Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Napierki. 6936
Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami! 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 993
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. 0
UWAGA 0
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1187
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 8653
Zakład Gospodarki Komunalnej 1897
Samorządowy Ośrodek Kultury 474
Ogłoszenia o naborze 3696
Ogłoszenia aktualne 105817
Ogłoszenia w toku 3752
Wyniki naboru 4291
Uchwały SO RIO w Olsztynie 5695
rok 2010 2841
rok 2011 6833
rok 2012 7896
rok 2013 8237
rok 2014 4580
rok 2015 5505
rok 2016 4201
rok 2017 5046
rok 2018 5531
rok 2019 2464
rok 2020 538
Mienie komunalne 5160
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2008r. 3364
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2010r. 2387
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2011r. 1777
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2012r. 1649
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 5
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny. 0
Pomoc publiczna 9940
Oświadczenia majątkowe 11398
Druki oświadczeń do pobrania 8050
Oświadczenia w związku z objęciem funkcji 2269
Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji 700
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2105
Koniec kadencji 2014-2018 1784
Oświadczenia majatkowe za 2019 rok 616
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok 2636
Oświadczenia majatkowe za 2017 rok 3210
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3068
Oświadczenia majatkowe za 2016 rok 4565
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok 5076
Oświadczenia majatkowe za 2014 rok 4938
Oświadczenia Majątkowe składane przed upływem kadencji ( Wójt oraz Radni Gminy) 2161
Budżet Gminy 8763
Procedury uchwalania budżetu 3888
Budżet 4104
rok 2009 1552
Budżet 5954
Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2009r. 2519
Wykonanie budżetu gminy za rok 2009 1
rok 2010 1806
projekt 8366
Budżet 2010 15
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2010 3
rok 2011 1597
projekt 0
Budżet 2011 7
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 1
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie :autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 0
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok. 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2011 0
rok 2012 1400
Projekt Budżetu na 2012 rok 0
Budżet 2012 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 0
rok 2013 1276
Projekt Budżetu na 2013 rok 1
Budżet 2013 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 0
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za i półrocze 2013 r. 10
rok 2014 1285
Projekt Budżetu na 2014 rok 0
Budżet 2014 4
ZARZĄDZENIE 15/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 68/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2014 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 54/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014. 69
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014 23
rok 2015 1098
projekt budżetu na 2015 r. 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2015 r. 0
Budżet 2015 0
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2015 roku. 0
rok 2016 888
projekt budżetu na 2016 rok 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2016 r. 0
Budżet 2016 0
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2015 rok. 0
Uchwała nr RIO.VIII-0120-163/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kośc 1353
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2016 roku. 0
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok 0
rok 2017 559
Budżet 2017 4
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok. 0
rok 2018 847
Projekt Budżetu na 2018 rok 0
Budżet 2018 0
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2018 r. 0
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2019 523
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2020 375
Sprawozdania 3009
2009 2493
2010 4428
2011 4796
2012 2502
2013 4242
2014 6296
2015 7143
2016 4876
2017 7315
2018 4834
2019 2661
2020 512
Pobierz akty prawne 6314
Prowadzone rejestry i ewidencje 18214
Udostępnianie danych 2589
Akty prawne 988346
Oświata 5428
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 0
Informacja dotycząca wstrzymania otwarcia oddziałów przedszkolnych 226
LEGITYMACJE STUDENCKIE W CZASIE EPIDEMII 203
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2019/2020 29
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2018/2019 1140
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. 217
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2016/2017 2752
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. aktualizacja X.2020 r. 33
Wyprawka szkolna 2016 1166
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie sportu 3098
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2017/2018 1081
Kwoty dofinansowania w ramach wyprawki szkolnej na rok 2016/2017 1184
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015 - 2016 1501
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015 - 2016 1369
Podsumowanie działalności punktów przedszkolnych w gminie Janowiec Kościelny 1267
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 20142015 1372
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 1467
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 20142015 1577
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015 3213
Zdrowotne Programy Profilaktyczne 1142
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014 1803
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 4314
Strategie, plany, opracowania 45263
Dziennik Ustaw 0
Informacje nieudostępniane 8111
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
WYBORY I REFERENDA 48319
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie w II turze (12.07.2020) 392
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 213
Urzędnik wyborczy 176
Prawa wyborcze 257
Obwody głosowania 229
Akty prawne 342
Zgłoszenie do OKW 358
Druki do pobrania 259
Informację dotyczące głosowania w dniu 28.06.2020 r. 172
Obwodowe Komisje Wyborcze 912
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. 234
Urzędnik wyborczy 228
Prawa wyborcze 820
Obwody głosowania 1066
Akty prawne 956
Zgłoszenie do OKW 580
Druki do pobrania 925
ARCHIWUM 0
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 159
powołanie Gminnego Biura Spisowego 0
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 224
INFORMACJE DODATKOWE 60
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania ? 55
Udział w tegorocznym spisie rolnym trzeba wziąć obowiązkowo i udzielić odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. 29
Wybory do Izb Rolniczych 2019 1980
Zmiany w systemie gospodarki odpadami 3622
2012 4364
2013 5106
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 47664
Wykaz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 3976
„Równać Szanse 2018” 0
Roczny Program Współpracy na 2009 rok 3144
Roczny Program Współpracy na 2010 rok 0
Roczny Program Współpracy na 2011 rok - projekt 2733
Roczny Program Współpracy na 2012 rok - projekt 2247
Roczny Program Współpracy na 2013 rok - projekt 1993
Roczny Program Współpracy na 2014 rok 10
Roczny Program Współpracy na 2015 rok - projekt 1674
Roczny Program Współpracy na 2017 rok - projekt 2508
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018- projekt 2577
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019- projekt 1426
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy w celu uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016 - 2020. 1552
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne 2
UCHWAŁA NR XXIX/229/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działa 0
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 0
Kontakt 1754
Przepisy prawne 1921
Otwarte konkursy ofert 76629
Kwestionariusz Ankietowy 2664
Sprawozdania 5874
Bazy teleadresowe zgodnie z zadaniem określonym w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” 1455
Centralny Rejestr Umów 1089
Centralny Rejestr Umów 2017 1423
Centralny Rejestr Umów 2018 678
Centralny Rejestr Umów 2019 85
Statystyka Demograficzna 3019
rok 2012 3082
rok 2013 2962
rok 2016 1765
rok 2017 2325
rok 2018 1124
rok 2019 521
rok 2020 86
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3668
POMOC PRAWNA 369
Petycje 15361
Wnioski o uostepnienie informacji publicznej 23621
Wnioski o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej 49

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 9154
Strona główna 446
Instrukcja korzystania z BIP 20
Rejestr zmian 793505
Redakcja Biuletunu 4564
Instrukcja obsługi 7068
Pliki do pobrania 21
Mapa serwisu 5714
Strona Glówna 28671

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 175446
Informacje o naborze 117469
Aktualności 96261
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 285
KOORDYNATOR 0
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 0