ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rada Gminy 12152
Rada Gminy 27061
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 1845
Komisje 17873
Komisja Rewizyjna 13680
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 10072
Komisja Oświaty i Kultury 11386
Komiska Skarg, Wniosków i Petycji. 1063
Najbliższa sesja, projekty uchwał 80885
Sesje Rady Gminy 10741
Nagrania z Obrad Sesji Rady Gminy 2699
Urząd Gminy 16267
Misja Urzędu Gminy 2889
Dane podstawowe 6450
Organizacja działania samorządu 4569
Statut Gminy 7374
Kierownictwo urzędu 6789
Wójt 7035
Sekretarz 6865
Skarbnik 8149
Oświadczenia o prowadzeniu działalności... 4636
Regulamin organizacyjny 12554
Referaty i stanowiska 6822
Referat Organizacyjny 8396
Referat Finansowo - Podatkowy 5643
Referat Gospodarki Terenowej 6262
Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji 5225
Urząd Stanu Cywilnego 5148
Radca Prawny 3688
Protokoły z kontroli 2762
Wewnętrzne 1685
Zewnętrzne 15324
Przynależność Gminy do Zwiąków 4034
Kontakt 13240
Kontrola zarządcza 4012
Zespół Interdyscyplinarny 2543
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1402
Protokoły z prac Rady Gminy 8978
Protokoły z sesji 71212
Protokoły z prac komisji 3064
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2172
2009 2416
2011 2209
2012 2970
2014 2121
2015 1268
Komisja Rewizyjna 1822
Komisja Oświaty i Kultury 2508
2009 2691
2011 2852
2012 2266
2014 1572
2015 1235
Sprawozdania z realizacji zadań gminy i uchwał Rady Gminy w okresie między sesyjnym 39339
Jednostki organizacyjne 11209
Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 29360
Gminna Biblioteka Publiczna 5605
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 57834
Placówki Oświatowe 5073
Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej 46900
Młodzieżowa Rada Gminy w Janowcu Kościelnym 4650
Procedury załatwiania spraw (druki do pobrania) 121356
Podatki 2760
Zwrot podatku akcyzowego 0
Jednostki pomocnicze 6765
Sołectwa 10023
Konsultacje Społeczne 2161
Zamówienia publiczne 127015
Zamówienia do 30 tys. Euro 374745
Zamówienia publiczne aktualne 200970
Wyniki zamówień publicznych 80651
Przetargi-sprzedaż mienia gminnego 146022
INFORMACJE I KOMUNIKATY 60211
OFERTY INWESTYCYJNE 1
Zagospodarowanie przestrzenne 3161
2013 3079
2014 3848
2015 5060
2016 2823
2017 3635
2018 1907
2019 1351
2020 1300
Ochrona środowiska 8082
2009 8863
2010 10691
2011 15752
2012 14938
2013 4894
2014 7462
2015 2557
2016 12335
2017 4460
2018 6290
2019 894
2020 4667
ODPADY 141
AZBEST 11661
Dotacja celowa na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 296
UWAGA,UWAGA!!! 0
Nieruchomości 94982
" ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE- KORONAWIRUS- WAŻNE-PILNE " 1503
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021. 116
Budżet Obywatelski 2021 0
OPIEKA LEKARSKA JANOWIEC KOŚCIELNY 252
Infolinia dla osób bezdomnych 0
ARiMR: Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem 120
Plany polowań kół łowieckich sezon 2020/2021 106
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 października 2020 r. 48
Komunikat 11.09.2020 0
Aktywny Samorząd 0
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji. 0
KONKURSY 229
Komunikaty Wójta Gminy Janowiec Kościelny 258
WAŻNA INFORMACJA - GOPS 160
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 776
Opłata za sprzedaż alkoholu II rata – przypomnienie. 229
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację 431
KOMUNIKAT Wójta Gminy Janowiec Kościeln y DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY 556
Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki 323
Informacja PCPR w Nidzicy 295
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym na rok szkolny 2020/2021 530
GRYPA PTAKÓW 1999
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 1984
Plany polowań kół łowieckich sezon 2019/2020 1146
OGŁOSZENIE I WYNIK - OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU 476
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicleli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 394
"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" 391
Zmiany w programie „Rodzina 500 ” 0
Obwieszczenie z dnia 5.08.2019 r- Susza 721
OFERTA WYNAJMU SALI W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM 2232
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy 497
PFRON uruchomił w 2019 r. program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 0
STYPENDIA POMOSTOWE 0
Susza rolnicza mimo korzystnych raportów IUNG-PIB 0
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2019 r. 0
Informacja - Szacowanie szkód w rolnictwie 2017 r 0
Nie wypalaj traw ! 0
Spotkanie Informacyjne - Polska Strefa Inwestycji 0
Gmina Janowiec Kościelny popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy. 935
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 0
FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS RUSZA Z REKRUTACJĄ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH DO PROGRAMU „KLASA” 0
GOPSODARKA WODNA 1105
KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach 0
Postępowanie dot. rozbudowy drogi Safronka-Wiłunie-Powierż 3318
Oferty Pracy PUP Nidzica 4527
Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 1331
INFORMACJE SMS Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 0
Informacja - zachorowania na Odrę 0
TWÓJ e-PIT 1362
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 0
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 0
Od 1 stycznia 2019. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny 193
NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 0
UCHWAŁA NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wybo 0
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU. 0
CO I JAK ZAŁATWIĆ - LISTA REFERATÓW (druki) 1759
OBOWIĄZEK odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. 0
Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1031
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 1220
Plany polowań kół łowieckich 1805
Pismo w sprawie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 1143
Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego 1184
Informacja dot. Suszy 1084
Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (nowe wnioski) 1318
Informacja - stawki i taryfy za wodę oraz ścieki na terenie gminy Janowiec Kościelny. 1552
Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 1439
Komunikaty Sygnalizacyjne 2295
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy z dnia 13.11.2017 r. 1872
PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ. 0
Biuro Genealogiczne w Paryżu poszukuje rodziny, rodzeństwa, potomków rodzeństwa.. 0
Bezpieczny Komin - o tym musisz pamiętać. 0
Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 1711
Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze 0
Komunikaty sygnalizacyjne WIORiN w Olsztynie 8106
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017 - 2032" wraz z " prognozą oddziaływania na środowisko" 1785
Aktualizacja wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione 0
Ogłoszenie - ujemne skutki przezimowania 2422
ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH. 0
„Za życiem”- ustawa o wsparciu Kobiet w ciąży i rodzin 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru 1589
Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publlicznej” 1955
Informacja Prezesa KRUS 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 i drogi wojewódzkiej 604 2019
List Prezesa KRUS ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1686
Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) 0
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 0
Apel Marszałka Województwa do Samorządowców 1484
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus” 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 1857
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH INFORMUJE 0
Obwieszczenie Starosty Nidzickiego - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państw, należących do osób fizy 2163
Informacja WFOŚiGW w Olsztynie 0
WAŻNE ROLNIKU !!!! 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5.07.2016 r. w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasów. 1731
Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Prowadzenie produkcji Rolniczej 2538
Okresowa emerytura rolnicza 1796
Ogłoszenie o naborze partnera. Działanie 2.1. RPO 2291
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 110
Poczta Polska S.A. Informuje 2198
Urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 4220
Komunikat Banku BGŻ 2172
1 marca - zobacz co się zmieni 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 24.05.2013 r. w sprawie wydania decyzji - Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" 2547
Zarządzanie kryzysowe 6975
18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH 2092
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI 2331
Prognoza pogody 44550
OBWIESZCZENIA "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica Napierki" 8142
Stawki opłat za usługi techniczne i pozostałe opłaty związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na trenie Gminy Janowiec Kościelny od 16 lutego 2012 r. 3
Informacja dotycząca obowiązku corocznego składania przez podmioty prywatne i jednostki administracyjne sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów 3537
Kampania uświadamijąca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej 4319
JPK_VAT dla przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 12.04.2012 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce o nr ewid. 47, obręb Powierż gminy Janowiec Kościelny 5002
Obowiązek odśnieżania dachów i chodników. 3435
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JANOWIEC KOSCIELNY W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 3083
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wszczęciu postępowania "budowa wieży kratownicowej, służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą" 4976
Informacja dla Przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 17.08.2012 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych... 5488
Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Napierki. 7041
Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami! 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 1035
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. 0
UWAGA 0
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1229
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 9078
Zakład Gospodarki Komunalnej 1985
Samorządowy Ośrodek Kultury 537
Ogłoszenia o naborze 3703
Ogłoszenia aktualne 107200
Ogłoszenia w toku 3785
Wyniki naboru 4322
Uchwały SO RIO w Olsztynie 5930
rok 2010 2875
rok 2011 6952
rok 2012 8021
rok 2013 8358
rok 2014 4673
rok 2015 5626
rok 2016 4313
rok 2017 5173
rok 2018 5719
rok 2019 2593
rok 2020 683
Mienie komunalne 5231
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2008r. 3403
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2010r. 2418
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2011r. 1805
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2012r. 1673
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 5
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny. 0
Pomoc publiczna 10139
Oświadczenia majątkowe 11574
Druki oświadczeń do pobrania 8182
Oświadczenia w związku z objęciem funkcji 2394
Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji 745
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2178
Koniec kadencji 2014-2018 1843
Oświadczenia majatkowe za 2019 rok 712
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok 2757
Oświadczenia majatkowe za 2017 rok 3321
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3115
Oświadczenia majatkowe za 2016 rok 4674
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok 5141
Oświadczenia majatkowe za 2014 rok 5006
Oświadczenia Majątkowe składane przed upływem kadencji ( Wójt oraz Radni Gminy) 2199
Budżet Gminy 8936
Procedury uchwalania budżetu 3953
Budżet 4163
rok 2009 1568
Budżet 6026
Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2009r. 2550
Wykonanie budżetu gminy za rok 2009 1
rok 2010 1824
projekt 8505
Budżet 2010 15
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2010 3
rok 2011 1613
projekt 0
Budżet 2011 7
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 1
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie :autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 0
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok. 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2011 0
rok 2012 1415
Projekt Budżetu na 2012 rok 0
Budżet 2012 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 0
rok 2013 1295
Projekt Budżetu na 2013 rok 1
Budżet 2013 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 0
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za i półrocze 2013 r. 10
rok 2014 1301
Projekt Budżetu na 2014 rok 0
Budżet 2014 4
ZARZĄDZENIE 15/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 68/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2014 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 54/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014. 70
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014 23
rok 2015 1116
projekt budżetu na 2015 r. 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2015 r. 0
Budżet 2015 0
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2015 roku. 0
rok 2016 897
projekt budżetu na 2016 rok 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2016 r. 0
Budżet 2016 0
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2015 rok. 0
Uchwała nr RIO.VIII-0120-163/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kośc 1378
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2016 roku. 0
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok 0
rok 2017 571
Budżet 2017 4
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok. 0
rok 2018 863
Projekt Budżetu na 2018 rok 0
Budżet 2018 0
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2018 r. 0
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2019 533
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2020 416
rok 2021 52
Sprawozdania 3047
2009 2523
2010 4482
2011 4869
2012 2532
2013 4304
2014 6429
2015 7234
2016 4976
2017 7436
2018 4976
2019 2771
2020 631
Pobierz akty prawne 6405
Prowadzone rejestry i ewidencje 18568
Udostępnianie danych 2618
Akty prawne 1027572
Oświata 5517
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 0
Informacja dotycząca wstrzymania otwarcia oddziałów przedszkolnych 265
LEGITYMACJE STUDENCKIE W CZASIE EPIDEMII 243
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2019/2020 60
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2018/2019 1195
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. 255
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2016/2017 2817
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. aktualizacja X.2020 r. 64
Wyprawka szkolna 2016 1188
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie sportu 3217
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2017/2018 1129
Kwoty dofinansowania w ramach wyprawki szkolnej na rok 2016/2017 1209
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015 - 2016 1545
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015 - 2016 1405
Podsumowanie działalności punktów przedszkolnych w gminie Janowiec Kościelny 1290
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 20142015 1399
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 1498
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 20142015 1604
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015 3247
Zdrowotne Programy Profilaktyczne 1162
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014 1832
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 4380
Strategie, plany, opracowania 46064
Dziennik Ustaw 0
Informacje nieudostępniane 8439
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
WYBORY I REFERENDA 48999
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie w II turze (12.07.2020) 493
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 224
Urzędnik wyborczy 208
Prawa wyborcze 299
Obwody głosowania 266
Akty prawne 378
Zgłoszenie do OKW 415
Druki do pobrania 303
Informację dotyczące głosowania w dniu 28.06.2020 r. 203
Obwodowe Komisje Wyborcze 1040
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. 244
Urzędnik wyborczy 265
Prawa wyborcze 958
Obwody głosowania 1216
Akty prawne 1097
Zgłoszenie do OKW 677
Druki do pobrania 1060
ARCHIWUM 0
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 196
powołanie Gminnego Biura Spisowego 0
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 255
INFORMACJE DODATKOWE 84
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania ? 96
Udział w tegorocznym spisie rolnym trzeba wziąć obowiązkowo i udzielić odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. 70
Wybory do Izb Rolniczych 2019 2096
Zmiany w systemie gospodarki odpadami 3665
2012 4431
2013 5193
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 49753
Wykaz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 4038
„Równać Szanse 2018” 0
Roczny Program Współpracy na 2009 rok 3178
Roczny Program Współpracy na 2010 rok 0
Roczny Program Współpracy na 2011 rok - projekt 2759
Roczny Program Współpracy na 2012 rok - projekt 2281
Roczny Program Współpracy na 2013 rok - projekt 2015
Roczny Program Współpracy na 2014 rok 10
Roczny Program Współpracy na 2015 rok - projekt 1705
Roczny Program Współpracy na 2017 rok - projekt 2552
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018- projekt 2638
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019- projekt 1490
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy w celu uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016 - 2020. 1585
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne 2
UCHWAŁA NR XXIX/229/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działa 0
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 0
Kontakt 1770
Przepisy prawne 1932
Otwarte konkursy ofert 78757
Kwestionariusz Ankietowy 2688
Sprawozdania 6010
Bazy teleadresowe zgodnie z zadaniem określonym w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” 1603
Centralny Rejestr Umów 1123
Centralny Rejestr Umów 2017 1471
Centralny Rejestr Umów 2018 711
Centralny Rejestr Umów 2019 118
Centralny Rejestr Umów 2020 38
Statystyka Demograficzna 3062
rok 2012 3136
rok 2013 2998
rok 2016 1811
rok 2017 2392
rok 2018 1170
rok 2019 565
rok 2020 124
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3831
POMOC PRAWNA 372
Petycje 15841
Wnioski o udostęnienie informacji publicznej 25504
Wnioski o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej 78

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 9234
Strona główna 446
Instrukcja korzystania z BIP 20
Rejestr zmian 816691
Redakcja Biuletunu 4618
Instrukcja obsługi 7138
Pliki do pobrania 21
Mapa serwisu 5758
Strona Glówna 29201

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 177827
Informacje o naborze 119897
Aktualności 97337
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 385
KOORDYNATOR 0
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 0
« powrót do poprzedniej strony