ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rada Gminy 11658
Rada Gminy 25124
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 1550
Komisje 15636
Komisja Rewizyjna 12569
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 9167
Komisja Oświaty i Kultury 10340
Komiska Skarg, Wniosków i Petycji. 906
Najbliższa sesja, projekty uchwał 74182
Sesje Rady Gminy 8374
Nagrania z Obrad Sesji Rady Gminy 2326
Urząd Gminy 15566
Misja Urzędu Gminy 2741
Dane podstawowe 6160
Organizacja działania samorządu 4356
Statut Gminy 6915
Kierownictwo urzędu 6600
Wójt 6594
Sekretarz 6527
Skarbnik 7613
Oświadczenia o prowadzeniu działalności... 4391
Regulamin organizacyjny 11552
Referaty i stanowiska 6426
Referat Organizacyjny 7836
Referat Finansowo - Podatkowy 5263
Referat Gospodarki Terenowej 5930
Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji 4899
Urząd Stanu Cywilnego 4803
Radca Prawny 3531
Protokoły z kontroli 2682
Wewnętrzne 1615
Zewnętrzne 14474
Przynależność Gminy do Zwiąków 3886
Kontakt 11710
Kontrola zarządcza 3789
Zespół Interdyscyplinarny 1812
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1113
Protokoły z prac Rady Gminy 8713
Protokoły z sesji 64991
Protokoły z prac komisji 3005
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2124
2009 2322
2011 2127
2012 2839
2014 1976
2015 1180
Komisja Rewizyjna 1781
Komisja Oświaty i Kultury 2353
2009 2610
2011 2713
2012 2141
2014 1464
2015 1145
Sprawozdania z realizacji zadań gminy i uchwał Rady Gminy w okresie między sesyjnym 36047
Jednostki organizacyjne 10669
Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 26684
Gminna Biblioteka Publiczna 5262
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 53955
Placówki Oświatowe 4791
Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej 42824
Młodzieżowa Rada Gminy w Janowcu Kościelnym 3958
Procedury załatwiania spraw (druki do pobrania) 113456
Podatki 2324
Zwrot podatku akcyzowego 0
Jednostki pomocnicze 6505
Sołectwa 9469
Konsultacje Społeczne 1909
Zamówienia publiczne 117218
Zamówienia do 30 tyś. Euro 349347
Zamówienia publiczne aktualne 194487
Wyniki zamówień publicznych 75127
Przetargi-sprzedaż mienia gminnego 137193
INFORMACJE I KOMUNIKATY 59776
OFERTY INWESTYCYJNE 1
Nieruchomości 92240
Zagospodarowanie przestrzenne 2957
2013 2945
2014 3661
2015 4819
2016 2709
2017 3487
2018 1739
2019 1119
2020 635
Ochrona środowiska 7710
2009 8416
2010 10226
2011 14948
2012 14340
2013 4649
2014 7119
2015 2464
2016 11690
2017 4213
2018 5941
2019 769
2020 1613
ODPADY 35
AZBEST 10959
Dotacja celowa na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 189
" ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE- KORONAWIRUS- WAŻNE-PILNE " 913
Komunikat ZGK Janowiec Kościelny 62
WAŻNA INFORMACJA - GOPS 55
KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW 174
KONKURSY 96
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji. 0
KOMUNIKAT Wójta Gminy Janowiec Kościeln y DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY 190
Komunikaty Wójta Gminy Janowiec Kościelny 144
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 323
Opłata za sprzedaż alkoholu II rata – przypomnienie. 109
Informacja PCPR w Nidzicy 181
Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki 190
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację 309
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym na rok szkolny 2020/2021 401
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 1216
GRYPA PTAKÓW 1183
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicleli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 281
"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" 279
OGŁOSZENIE I WYNIK - OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU 332
Plany polowań kół łowieckich sezon 2019/2020 809
OFERTA WYNAJMU SALI W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM 1495
Zmiany w programie „Rodzina 500 ” 0
Obwieszczenie z dnia 5.08.2019 r- Susza 594
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy 392
STYPENDIA POMOSTOWE 0
PFRON uruchomił w 2019 r. program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 0
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2019 r. 0
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 0
Susza rolnicza mimo korzystnych raportów IUNG-PIB 0
Informacja - Szacowanie szkód w rolnictwie 2017 r 0
Nie wypalaj traw ! 0
Gmina Janowiec Kościelny popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy. 840
Spotkanie Informacyjne - Polska Strefa Inwestycji 0
Postępowanie dot. rozbudowy drogi Safronka-Wiłunie-Powierż 2613
FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS RUSZA Z REKRUTACJĄ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH DO PROGRAMU „KLASA” 0
KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach 0
GOPSODARKA WODNA 977
Oferty Pracy PUP Nidzica 3220
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 0
Informacja - zachorowania na Odrę 0
Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 1186
INFORMACJE SMS Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 0
TWÓJ e-PIT 1206
NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 0
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 0
Od 1 stycznia 2019. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny 178
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU. 0
UCHWAŁA NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wybo 0
OBOWIĄZEK odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. 0
Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 924
CO I JAK ZAŁATWIĆ - LISTA REFERATÓW (druki) 1542
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 1085
Plany polowań kół łowieckich 1639
Informacja dot. Suszy 980
Pismo w sprawie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 1053
Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego 1064
Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (nowe wnioski) 1214
Informacja - stawki i taryfy za wodę oraz ścieki na terenie gminy Janowiec Kościelny. 1461
Komunikaty Sygnalizacyjne 2092
Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 1306
PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ. 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy z dnia 13.11.2017 r. 1740
Bezpieczny Komin - o tym musisz pamiętać. 0
Biuro Genealogiczne w Paryżu poszukuje rodziny, rodzeństwa, potomków rodzeństwa.. 0
Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze 0
Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 1600
Komunikaty sygnalizacyjne WIORiN w Olsztynie 7578
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017 - 2032" wraz z " prognozą oddziaływania na środowisko" 1693
Aktualizacja wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione 0
Ogłoszenie - ujemne skutki przezimowania 2312
„Za życiem”- ustawa o wsparciu Kobiet w ciąży i rodzin 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru 1491
ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH. 0
List Prezesa KRUS ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1596
Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publlicznej” 1837
Informacja Prezesa KRUS 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 i drogi wojewódzkiej 604 1914
Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) 0
Apel Marszałka Województwa do Samorządowców 1368
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 0
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus” 0
Obwieszczenie Starosty Nidzickiego - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państw, należących do osób fizy 2043
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH INFORMUJE 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 1739
Informacja WFOŚiGW w Olsztynie 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5.07.2016 r. w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasów. 1635
WAŻNE ROLNIKU !!!! 0
Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Prowadzenie produkcji Rolniczej 2391
Ogłoszenie o naborze partnera. Działanie 2.1. RPO 2178
Okresowa emerytura rolnicza 1694
Język migowy w Urzędzie 0
Poczta Polska S.A. Informuje 2109
Urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 3526
Komunikat Banku BGŻ 2082
1 marca - zobacz co się zmieni 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 24.05.2013 r. w sprawie wydania decyzji - Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" 2449
Zarządzanie kryzysowe 6640
18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH 2001
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI 2251
Prognoza pogody 42300
OBWIESZCZENIA "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica Napierki" 7847
Kampania uświadamijąca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej 3541
Stawki opłat za usługi techniczne i pozostałe opłaty związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na trenie Gminy Janowiec Kościelny od 16 lutego 2012 r. 3
Informacja dotycząca obowiązku corocznego składania przez podmioty prywatne i jednostki administracyjne sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów 3423
JPK_VAT dla przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 12.04.2012 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce o nr ewid. 47, obręb Powierż gminy Janowiec Kościelny 4252
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wszczęciu postępowania "budowa wieży kratownicowej, służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą" 4286
Obowiązek odśnieżania dachów i chodników. 3268
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 17.08.2012 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych... 4615
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JANOWIEC KOSCIELNY W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 2971
Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami! 0
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje 0
Informacja dla Przedsiębiorców 0
Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Napierki. 6661
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 919
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1109
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 7526
Zakład Gospodarki Komunalnej 1693
Samorządowy Ośrodek Kultury 316
Ogłoszenia o naborze 3682
Ogłoszenia aktualne 101304
Ogłoszenia w toku 3695
Wyniki naboru 4226
Uchwały SO RIO w Olsztynie 5291
rok 2010 2760
rok 2011 6526
rok 2012 7524
rok 2013 7808
rok 2014 4376
rok 2015 5217
rok 2016 3902
rok 2017 4706
rok 2018 5069
rok 2019 2078
rok 2020 353
Mienie komunalne 5011
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2008r. 3278
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2010r. 2313
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2011r. 1718
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2012r. 1576
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 5
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny. 0
Pomoc publiczna 9441
Oświadczenia majątkowe 11054
Druki oświadczeń do pobrania 7695
Oświadczenia w związku z objęciem funkcji 1861
Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji 585
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 1857
Koniec kadencji 2014-2018 1626
Oświadczenia majatkowe za 2019 rok 226
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok 2327
Oświadczenia majatkowe za 2017 rok 2942
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 2955
Oświadczenia majatkowe za 2016 rok 4264
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok 4871
Oświadczenia majatkowe za 2014 rok 4722
Oświadczenia Majątkowe składane przed upływem kadencji ( Wójt oraz Radni Gminy) 2078
Budżet Gminy 8385
Procedury uchwalania budżetu 3789
Budżet 3991
rok 2009 1522
Budżet 5705
Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2009r. 2447
Wykonanie budżetu gminy za rok 2009 1
rok 2010 1776
projekt 7920
Budżet 2010 15
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2010 3
rok 2011 1567
projekt 0
Budżet 2011 7
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 1
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie :autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 0
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok. 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2011 0
rok 2012 1369
Projekt Budżetu na 2012 rok 0
Budżet 2012 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 0
rok 2013 1247
Projekt Budżetu na 2013 rok 1
Budżet 2013 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 0
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za i półrocze 2013 r. 10
rok 2014 1255
Projekt Budżetu na 2014 rok 0
Budżet 2014 4
ZARZĄDZENIE 15/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 68/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2014 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 54/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014. 64
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014 23
rok 2015 1069
projekt budżetu na 2015 r. 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2015 r. 0
Budżet 2015 0
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2015 roku. 0
rok 2016 870
projekt budżetu na 2016 rok 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2016 r. 0
Budżet 2016 0
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2015 rok. 0
Uchwała nr RIO.VIII-0120-163/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kośc 1296
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2016 roku. 0
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok 0
rok 2017 543
Budżet 2017 4
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok. 0
rok 2018 812
Projekt Budżetu na 2018 rok 0
Budżet 2018 0
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2018 r. 0
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2019 500
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2020 257
Sprawozdania 2936
2009 2417
2010 4287
2011 4598
2012 2414
2013 4048
2014 5981
2015 6848
2016 4658
2017 6927
2018 4475
2019 2310
2020 242
Pobierz akty prawne 6118
Prowadzone rejestry i ewidencje 17442
Udostępnianie danych 2510
Akty prawne 873060
Oświata 5238
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 0
Informacja dotycząca wstrzymania otwarcia oddziałów przedszkolnych 138
LEGITYMACJE STUDENCKIE W CZASIE EPIDEMII 121
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2018/2019 801
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. 117
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2016/2017 2607
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2017/2018 955
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie sportu 2834
Wyprawka szkolna 2016 1103
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015 - 2016 1282
Kwoty dofinansowania w ramach wyprawki szkolnej na rok 2016/2017 1111
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015 - 2016 1405
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 1382
Podsumowanie działalności punktów przedszkolnych w gminie Janowiec Kościelny 1197
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 20142015 1301
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 20142015 1506
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015 3125
Zdrowotne Programy Profilaktyczne 1082
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014 1723
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 4098
Strategie, plany, opracowania 43202
Dziennik Ustaw 0
Informacje nieudostępniane 7562
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
WYBORY I REFERENDA 45561
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie w II turze (12.07.2020) 162
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 194
Urzędnik wyborczy 87
Prawa wyborcze 133
Obwody głosowania 126
Akty prawne 181
Zgłoszenie do OKW 187
Druki do pobrania 156
Informację dotyczące głosowania w dniu 28.06.2020 r. 85
Obwodowe Komisje Wyborcze 511
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. 213
Urzędnik wyborczy 146
Prawa wyborcze 457
Obwody głosowania 640
Akty prawne 583
Zgłoszenie do OKW 337
Druki do pobrania 446
ARCHIWUM 0
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 70
powołanie Gminnego Biura Spisowego 0
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 95
Wybory do Izb Rolniczych 2019 1694
Zmiany w systemie gospodarki odpadami 3536
2012 4153
2013 4883
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 42869
Wykaz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 3838
„Równać Szanse 2018” 0
Roczny Program Współpracy na 2009 rok 3047
Roczny Program Współpracy na 2010 rok 0
Roczny Program Współpracy na 2011 rok - projekt 2664
Roczny Program Współpracy na 2012 rok - projekt 2171
Roczny Program Współpracy na 2013 rok - projekt 1932
Roczny Program Współpracy na 2014 rok 10
Roczny Program Współpracy na 2015 rok - projekt 1605
Roczny Program Współpracy na 2017 rok - projekt 2402
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018- projekt 2425
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019- projekt 1270
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy w celu uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016 - 2020. 1480
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne 2
UCHWAŁA NR XXIX/229/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działa 0
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 0
Kontakt 1718
Przepisy prawne 1884
Otwarte konkursy ofert 71450
Kwestionariusz Ankietowy 2607
Sprawozdania 5453
Bazy teleadresowe zgodnie z zadaniem określonym w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” 1137
Centralny Rejestr Umów 1025
Centralny Rejestr Umów 2017 1330
Centralny Rejestr Umów 2018 592
Statystyka Demograficzna 2942
rok 2012 2923
rok 2013 2822
rok 2016 1656
rok 2017 2165
rok 2018 1004
rok 2019 415
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3341
POMOC PRAWNA 359
Petycje 14215
Wnioski o uostepnienie informacji publicznej 18795

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 8962
Strona główna 446
Instrukcja korzystania z BIP 20
Rejestr zmian 694950
Redakcja Biuletunu 4422
Instrukcja obsługi 6890
Pliki do pobrania 21
Mapa serwisu 5612
Strona Glówna 26901

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 169007
Informacje o naborze 112349
Aktualności 94571
« powrót do poprzedniej strony