ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rada Gminy 12458
Rada Gminy 27916
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 1985
Komisje 18755
Komisja Rewizyjna 14126
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 10441
Komisja Oświaty i Kultury 11845
Komiska Skarg, Wniosków i Petycji. 1168
Najbliższa sesja, projekty uchwał 83613
Sesje Rady Gminy 11932
Nagrania z Obrad Sesji Rady Gminy 2866
Urząd Gminy 16749
Misja Urzędu Gminy 2990
Dane podstawowe 6598
Organizacja działania samorządu 4683
Statut Gminy 7562
Kierownictwo urzędu 6897
Wójt 7225
Sekretarz 7078
Skarbnik 8414
Oświadczenia o prowadzeniu działalności... 4742
Regulamin organizacyjny 12972
Referaty i stanowiska 6984
Referat Organizacyjny 8701
Referat Finansowo - Podatkowy 5905
Referat Gospodarki Terenowej 6537
Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji 5506
Urząd Stanu Cywilnego 5405
Radca Prawny 3746
Protokoły z kontroli 2806
Wewnętrzne 1743
Zewnętrzne 15654
Przynależność Gminy do Zwiąków 4122
Kontakt 14166
Kontrola zarządcza 4129
Zespół Interdyscyplinarny 2911
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1559
Protokoły z prac Rady Gminy 9170
Protokoły z sesji 73813
Protokoły z prac komisji 3109
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2205
2009 2444
2011 2237
2012 3012
2014 2193
2015 1300
Komisja Rewizyjna 1846
Komisja Oświaty i Kultury 2636
2009 2719
2011 2891
2012 2327
2014 1622
2015 1273
Sprawozdania z realizacji zadań gminy i uchwał Rady Gminy w okresie między sesyjnym 40786
Jednostki organizacyjne 11595
Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 30215
Gminna Biblioteka Publiczna 5814
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 59899
Placówki Oświatowe 5234
Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej 48573
Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym 262
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 293
SPISZ SIĘ SAM 14
Akty prawne 200
Informacje Ogólne 246
Rachmistrz spisowy 505
Młodzieżowa Rada Gminy w Janowcu Kościelnym 5024
Procedury załatwiania spraw (druki do pobrania) 125081
Podatki 2998
Zwrot podatku akcyzowego 0
Jednostki pomocnicze 6941
Sołectwa 10412
Konsultacje Społeczne 2306
Zamówienia publiczne 131583
Zamówienia do 30 tys. Euro 386535
Zamówienia publiczne aktualne 204084
Wyniki zamówień publicznych 83366
Przetargi-sprzedaż mienia gminnego 150254
INFORMACJE I KOMUNIKATY 60507
OFERTY INWESTYCYJNE 1
BEZPIECZEŃSTWO 90
Zagospodarowanie przestrzenne 3328
2013 3129
2014 3913
2015 5173
2016 2865
2017 3702
2018 1969
2019 1464
2020 1865
Ochrona środowiska 8240
2009 9062
2010 10886
2011 16060
2012 15161
2013 5001
2014 7592
2015 2594
2016 12653
2017 4594
2018 6484
2019 945
2020 5699
2021 156
ODPADY 204
AZBEST 11960
Dotacja celowa na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 329
UWAGA,UWAGA!!! 0
Nieruchomości 96085
" ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE- KORONAWIRUS- WAŻNE-PILNE " 1768
KOMUNIKAT - PTASIA GRYPA 73
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021. 171
Budżet Obywatelski 2021 0
Infolinia dla osób bezdomnych 0
OPIEKA LEKARSKA JANOWIEC KOŚCIELNY 354
ARiMR: Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem 159
Plany polowań kół łowieckich sezon 2020/2021 203
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 29 października 2020 r. 101
Komunikat 11.09.2020 0
Aktywny Samorząd 0
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji. 0
KONKURSY 289
Komunikaty Wójta Gminy Janowiec Kościelny 333
WAŻNA INFORMACJA - GOPS 204
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 982
Opłata za sprzedaż alkoholu II rata – przypomnienie. 284
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację 483
KOMUNIKAT Wójta Gminy Janowiec Kościeln y DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY 651
Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki 378
Informacja PCPR w Nidzicy 350
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym na rok szkolny 2020/2021 595
GRYPA PTAKÓW 2352
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 2371
Plany polowań kół łowieckich sezon 2019/2020 1301
OGŁOSZENIE I WYNIK - OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU 564
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicleli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 444
"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" 440
Zmiany w programie „Rodzina 500 ” 0
Obwieszczenie z dnia 5.08.2019 r- Susza 785
OFERTA WYNAJMU SALI W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM 2531
PFRON uruchomił w 2019 r. program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 0
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy 551
STYPENDIA POMOSTOWE 0
Susza rolnicza mimo korzystnych raportów IUNG-PIB 0
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2019 r. 0
Informacja - Szacowanie szkód w rolnictwie 2017 r 0
Nie wypalaj traw ! 0
Spotkanie Informacyjne - Polska Strefa Inwestycji 0
Gmina Janowiec Kościelny popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy. 978
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 0
FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS RUSZA Z REKRUTACJĄ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH DO PROGRAMU „KLASA” 0
GOPSODARKA WODNA 1167
KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach 0
Postępowanie dot. rozbudowy drogi Safronka-Wiłunie-Powierż 3662
Oferty Pracy PUP Nidzica 5145
Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 1398
INFORMACJE SMS Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 0
Informacja - zachorowania na Odrę 0
TWÓJ e-PIT 1429
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 0
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 0
Od 1 stycznia 2019. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny 204
NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 0
UCHWAŁA NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wybo 0
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU. 0
CO I JAK ZAŁATWIĆ - LISTA REFERATÓW (druki) 1897
OBOWIĄZEK odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. 0
Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1082
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 1286
Plany polowań kół łowieckich 1878
Pismo w sprawie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 1183
Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego 1234
Informacja dot. Suszy 1134
Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (nowe wnioski) 1368
Informacja - stawki i taryfy za wodę oraz ścieki na terenie gminy Janowiec Kościelny. 1610
Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 1498
Komunikaty Sygnalizacyjne 2369
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy z dnia 13.11.2017 r. 1924
PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ. 0
Biuro Genealogiczne w Paryżu poszukuje rodziny, rodzeństwa, potomków rodzeństwa.. 0
Bezpieczny Komin - o tym musisz pamiętać. 0
Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 1763
Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze 0
Komunikaty sygnalizacyjne WIORiN w Olsztynie 8292
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017 - 2032" wraz z " prognozą oddziaływania na środowisko" 1831
Aktualizacja wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione 0
Ogłoszenie - ujemne skutki przezimowania 2483
ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH. 0
„Za życiem”- ustawa o wsparciu Kobiet w ciąży i rodzin 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru 1632
Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publlicznej” 2023
Informacja Prezesa KRUS 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 i drogi wojewódzkiej 604 2071
List Prezesa KRUS ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1726
Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) 0
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 0
Apel Marszałka Województwa do Samorządowców 1535
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus” 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 1915
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH INFORMUJE 0
Obwieszczenie Starosty Nidzickiego - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państw, należących do osób fizy 2218
Informacja WFOŚiGW w Olsztynie 0
WAŻNE ROLNIKU !!!! 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5.07.2016 r. w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasów. 1772
Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Prowadzenie produkcji Rolniczej 2603
Okresowa emerytura rolnicza 1835
Ogłoszenie o naborze partnera. Działanie 2.1. RPO 2335
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 177
Poczta Polska S.A. Informuje 2245
Urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 4594
Komunikat Banku BGŻ 2212
1 marca - zobacz co się zmieni 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 24.05.2013 r. w sprawie wydania decyzji - Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" 2588
Zarządzanie kryzysowe 7131
18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH 2126
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI 2362
Prognoza pogody 45323
OBWIESZCZENIA "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica Napierki" 8217
Informacja dotycząca obowiązku corocznego składania przez podmioty prywatne i jednostki administracyjne sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów 3581
Stawki opłat za usługi techniczne i pozostałe opłaty związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na trenie Gminy Janowiec Kościelny od 16 lutego 2012 r. 3
Kampania uświadamijąca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej 4628
JPK_VAT dla przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 12.04.2012 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce o nr ewid. 47, obręb Powierż gminy Janowiec Kościelny 5336
Obowiązek odśnieżania dachów i chodników. 3621
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje 0
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JANOWIEC KOSCIELNY W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 3130
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wszczęciu postępowania "budowa wieży kratownicowej, służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą" 5293
Informacja dla Przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 17.08.2012 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych... 5844
Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Napierki. 7199
Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami! 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 1079
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. 0
UWAGA 0
HARMONOGRAMY czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 0
Komunikat w sprawie udzielania pomocy w czasie trudnych warunków atmosferycznych 0
Szacowanie szkód w rolnictwie 0
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1316
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 9847
Zakład Gospodarki Komunalnej 2141
Samorządowy Ośrodek Kultury 673
Ogłoszenia o naborze 3705
Ogłoszenia aktualne 109790
Ogłoszenia w toku 3843
Wyniki naboru 4383
Uchwały SO RIO w Olsztynie 6245
rok 2010 2920
rok 2011 7105
rok 2012 8216
rok 2013 8586
rok 2014 4799
rok 2015 5824
rok 2016 4483
rok 2017 5376
rok 2018 5952
rok 2019 2794
rok 2020 925
rok 2021 187
Mienie komunalne 5384
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2008r. 3468
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2010r. 2461
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2011r. 1847
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2012r. 1714
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 5
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny. 0
Pomoc publiczna 10469
Oświadczenia majątkowe 11820
Druki oświadczeń do pobrania 8433
Oświadczenia w związku z objęciem funkcji 2635
Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji 812
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2339
Koniec kadencji 2014-2018 1925
Oświadczenia majatkowe za 2019 rok 846
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok 2912
Oświadczenia majatkowe za 2017 rok 3471
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3163
Oświadczenia majatkowe za 2016 rok 4840
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok 5212
Budżet Gminy 9361
Procedury uchwalania budżetu 4033
Budżet 4292
rok 2009 1589
Budżet 6163
Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2009r. 2584
Wykonanie budżetu gminy za rok 2009 1
rok 2010 1847
projekt 8705
Budżet 2010 15
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2010 3
rok 2011 1632
projekt 0
Budżet 2011 7
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 1
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie :autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 0
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok. 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2011 0
rok 2012 1437
Projekt Budżetu na 2012 rok 0
Budżet 2012 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 0
rok 2013 1312
Projekt Budżetu na 2013 rok 1
Budżet 2013 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 0
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za i półrocze 2013 r. 10
rok 2014 1326
Projekt Budżetu na 2014 rok 0
Budżet 2014 4
ZARZĄDZENIE 15/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 68/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2014 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 54/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014. 75
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014 23
rok 2015 1136
projekt budżetu na 2015 r. 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2015 r. 0
Budżet 2015 0
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2015 roku. 0
rok 2016 918
projekt budżetu na 2016 rok 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2016 r. 0
Budżet 2016 0
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2015 rok. 0
Uchwała nr RIO.VIII-0120-163/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kośc 1419
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2016 roku. 0
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok 0
rok 2017 590
Budżet 2017 4
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok. 0
rok 2018 886
Projekt Budżetu na 2018 rok 0
Budżet 2018 0
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2018 r. 0
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2019 566
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2020 584
rok 2021 155
Sprawozdania 3214
2009 2569
2010 4564
2011 4981
2012 2591
2013 4410
2014 6609
2015 7410
2016 5098
2017 7732
2018 5202
2019 3048
2020 1044
2021 76
Pobierz akty prawne 6571
Prowadzone rejestry i ewidencje 19173
Udostępnianie danych 2660
Akty prawne 1090632
Oświata 5719
Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego ucznia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Janowiec Kościelny w 2021 roku 14
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2021 r. 16
HARMONOGRAMY czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 0
LEGITYMACJE STUDENCKIE W CZASIE EPIDEMII 305
Informacja dotycząca wstrzymania otwarcia oddziałów przedszkolnych 313
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2018/2019 1288
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. 326
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2019/2020 97
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. aktualizacja X.2020 r. 111
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2016/2017 2916
Wyprawka szkolna 2016 1229
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2017/2018 1208
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie sportu 3489
Kwoty dofinansowania w ramach wyprawki szkolnej na rok 2016/2017 1254
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015 - 2016 1463
Podsumowanie działalności punktów przedszkolnych w gminie Janowiec Kościelny 1337
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 20142015 1437
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 1545
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015 - 2016 1598
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015 3305
Zdrowotne Programy Profilaktyczne 1196
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 20142015 1649
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 4497
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014 1879
Strategie, plany, opracowania 47699
Informacje nieudostępniane 8808
Monitor Polski 0
Dziennik Ustaw 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
WYBORY I REFERENDA 50081
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie w II turze (12.07.2020) 671
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 245
Urzędnik wyborczy 254
Prawa wyborcze 369
Obwody głosowania 313
Akty prawne 448
Zgłoszenie do OKW 494
Druki do pobrania 348
Informację dotyczące głosowania w dniu 28.06.2020 r. 258
Obwodowe Komisje Wyborcze 1222
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. 258
Urzędnik wyborczy 309
Prawa wyborcze 1175
Obwody głosowania 1445
Akty prawne 1315
Zgłoszenie do OKW 846
Druki do pobrania 1309
ARCHIWUM 0
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 279
powołanie Gminnego Biura Spisowego 0
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 321
INFORMACJE DODATKOWE 121
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania ? 142
Udział w tegorocznym spisie rolnym trzeba wziąć obowiązkowo i udzielić odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. 124
Wybory do Izb Rolniczych 2019 2305
Zmiany w systemie gospodarki odpadami 3746
2012 4519
2013 5310
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 53842
Wykaz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 4133
„Równać Szanse 2018” 0
Roczny Program Współpracy na 2009 rok 3221
Roczny Program Współpracy na 2011 rok - projekt 2804
Roczny Program Współpracy na 2010 rok 0
Roczny Program Współpracy na 2012 rok - projekt 2329
Roczny Program Współpracy na 2013 rok - projekt 2049
Roczny Program Współpracy na 2014 rok 10
Roczny Program Współpracy na 2015 rok - projekt 1738
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018- projekt 2728
Roczny Program Współpracy na 2017 rok - projekt 2608
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019- projekt 1590
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy w celu uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016 - 2020. 1634
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne 2
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 0
UCHWAŁA NR XXIX/229/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działa 0
Kontakt 1800
Przepisy prawne 1954
Otwarte konkursy ofert 82846
Kwestionariusz Ankietowy 2725
Sprawozdania 6312
Bazy teleadresowe zgodnie z zadaniem określonym w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” 1862
Centralny Rejestr Umów 1180
Centralny Rejestr Umów 2017 1519
Centralny Rejestr Umów 2018 756
Centralny Rejestr Umów 2019 154
Centralny Rejestr Umów 2020 101
Statystyka Demograficzna 3168
rok 2012 3190
rok 2013 3044
rok 2016 1868
rok 2017 2479
rok 2018 1221
rok 2019 639
rok 2020 212
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4099
POMOC PRAWNA 383
Petycje 16973
Wnioski o udostęnienie informacji publicznej 28797
Wnioski o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej 128

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 9419
Strona główna 446
Instrukcja korzystania z BIP 20
Rejestr zmian 858430
Redakcja Biuletunu 4743
Instrukcja obsługi 7293
Pliki do pobrania 21
Mapa serwisu 5833
Strona Glówna 30101

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 182156
Informacje o naborze 124316
Aktualności 99217
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 652
KOORDYNATOR 0
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 0
RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO 306
KALENDARZ IMPREZ NA 2021 ROK 264
« powrót do poprzedniej strony