ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rada Gminy 11851
Rada Gminy 26162
INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 1728
Komisje 16879
Komisja Rewizyjna 13200
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 9678
Komisja Oświaty i Kultury 10908
Komiska Skarg, Wniosków i Petycji. 994
Najbliższa sesja, projekty uchwał 78072
Sesje Rady Gminy 9479
Nagrania z Obrad Sesji Rady Gminy 2521
Urząd Gminy 15850
Misja Urzędu Gminy 2811
Dane podstawowe 6319
Organizacja działania samorządu 4461
Statut Gminy 7168
Kierownictwo urzędu 6685
Wójt 6811
Sekretarz 6694
Skarbnik 7893
Oświadczenia o prowadzeniu działalności... 4524
Regulamin organizacyjny 12157
Referaty i stanowiska 6592
Referat Organizacyjny 8093
Referat Finansowo - Podatkowy 5437
Referat Gospodarki Terenowej 6086
Referat Oświaty, Sportu i Rekreacji 5047
Urząd Stanu Cywilnego 4943
Radca Prawny 3608
Protokoły z kontroli 2717
Wewnętrzne 1642
Zewnętrzne 14964
Przynależność Gminy do Zwiąków 3975
Kontakt 12367
Kontrola zarządcza 3910
Zespół Interdyscyplinarny 2115
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1256
Protokoły z prac Rady Gminy 8833
Protokoły z sesji 68466
Protokoły z prac komisji 3033
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 2145
2009 2370
2011 2177
2012 2920
2014 2048
2015 1225
Komisja Rewizyjna 1801
Komisja Oświaty i Kultury 2432
2009 2650
2011 2793
2012 2208
2014 1518
2015 1198
Sprawozdania z realizacji zadań gminy i uchwał Rady Gminy w okresie między sesyjnym 37937
Jednostki organizacyjne 10897
Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym 28068
Gminna Biblioteka Publiczna 5418
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 56116
Placówki Oświatowe 4924
Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej 45049
Młodzieżowa Rada Gminy w Janowcu Kościelnym 4334
Procedury załatwiania spraw (druki do pobrania) 117748
Podatki 2532
Zwrot podatku akcyzowego 0
Jednostki pomocnicze 6637
Sołectwa 9730
Konsultacje Społeczne 2045
Zamówienia publiczne 121986
Zamówienia do 30 tys. Euro 362398
Zamówienia publiczne aktualne 198110
Wyniki zamówień publicznych 78240
Przetargi-sprzedaż mienia gminnego 142094
INFORMACJE I KOMUNIKATY 59982
OFERTY INWESTYCYJNE 1
Zagospodarowanie przestrzenne 3038
2013 3012
2014 3757
2015 4949
2016 2764
2017 3561
2018 1840
2019 1245
2020 916
Ochrona środowiska 7917
2009 8703
2010 10502
2011 15449
2012 14715
2013 4773
2014 7338
2015 2516
2016 12074
2017 4363
2018 6124
2019 851
2020 3280
ODPADY 97
AZBEST 11400
Dotacja celowa na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła 251
Nieruchomości 93697
UWAGA,UWAGA!!! 0
" ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE- KORONAWIRUS- WAŻNE-PILNE " 1344
Plany polowań kół łowieckich sezon 2020/2021 19
Komunikat 11.09.2020 0
Aktywny Samorząd 0
KONKURSY 159
WAŻNA INFORMACJA - GOPS 116
KOMUNIKAT Wójta Gminy Janowiec Kościeln y DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU GMINY 405
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy ogłasza nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji. 0
Komunikaty Wójta Gminy Janowiec Kościelny 206
Obwieszczenia i informacje - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 559
Opłata za sprzedaż alkoholu II rata – przypomnienie. 171
Informacja PCPR w Nidzicy 243
Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki 255
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację 376
Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym na rok szkolny 2020/2021 475
HARMONOGRAM czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 1610
GRYPA PTAKÓW 1601
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicleli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 342
"Program wyrównywania różnic miedzy regionami III" 344
OGŁOSZENIE I WYNIK - OTWARTY NABÓR PARTNERA DO PROJEKTU 412
Plany polowań kół łowieckich sezon 2019/2020 1014
OFERTA WYNAJMU SALI W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY W JANOWCU KOŚCIELNYM 1870
Zmiany w programie „Rodzina 500 ” 0
Obwieszczenie z dnia 5.08.2019 r- Susza 650
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nidzicy 453
STYPENDIA POMOSTOWE 0
PFRON uruchomił w 2019 r. program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 0
Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy z dnia 3 czerwca 2019 r. 0
Susza rolnicza mimo korzystnych raportów IUNG-PIB 0
Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw 0
Informacja - Szacowanie szkód w rolnictwie 2017 r 0
Nie wypalaj traw ! 0
Spotkanie Informacyjne - Polska Strefa Inwestycji 0
Gmina Janowiec Kościelny popiera stanowisko Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy. 897
FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS RUSZA Z REKRUTACJĄ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PODSTAWOWYCH DO PROGRAMU „KLASA” 0
KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach 0
GOPSODARKA WODNA 1053
Postępowanie dot. rozbudowy drogi Safronka-Wiłunie-Powierż 2995
Oferty Pracy PUP Nidzica 3887
Informacja - zachorowania na Odrę 0
Nowy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” 1266
INFORMACJE SMS Z WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY ROLNICZEJ 0
UPRAWNIENIA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH 0
TWÓJ e-PIT 1291
NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 0
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 0
Od 1 stycznia 2019. zmiany w przyznawaniu Karty Dużej Rodziny 182
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2019 ROKU. 0
UCHWAŁA NR XXIV/127/2018 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/121/2015 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wybo 0
OBOWIĄZEK odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych. 0
Apel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 981
CO I JAK ZAŁATWIĆ - LISTA REFERATÓW (druki) 1646
Wyższe kryteria dochodowe w pomocy społecznej oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 1159
Plany polowań kół łowieckich 1743
Informacja dot. Suszy 1043
Pismo w sprawie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów 1110
Przejęcie obsługi numeru alarmowego 997 przez Centrum Powiadamienia Ratunkowego 1130
Szacowanie szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (nowe wnioski) 1267
Informacja - stawki i taryfy za wodę oraz ścieki na terenie gminy Janowiec Kościelny. 1507
Komunikaty Sygnalizacyjne 2211
Informacja w sprawie szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 1389
PETYCJA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KWOTY ZASIŁKU POGRZEBOWEGO DO WYSOKOŚCI 6 000 ZŁ. 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy z dnia 13.11.2017 r. 1810
Bezpieczny Komin - o tym musisz pamiętać. 0
Biuro Genealogiczne w Paryżu poszukuje rodziny, rodzeństwa, potomków rodzeństwa.. 0
Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze 0
Zmiana zasad przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. 1669
Komunikaty sygnalizacyjne WIORiN w Olsztynie 7866
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017 - 2032" wraz z " prognozą oddziaływania na środowisko" 1744
Aktualizacja wniosków o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione 0
Ogłoszenie - ujemne skutki przezimowania 2379
„Za życiem”- ustawa o wsparciu Kobiet w ciąży i rodzin 0
ZAKAZ WYPUSZCZANIA DROBIU Z BUDYNKÓW INWENTARSKICH. 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru 1540
Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publlicznej” 1893
List Prezesa KRUS ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 1643
Informacja Prezesa KRUS 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 i drogi wojewódzkiej 604 1969
Apel Marszałka Województwa do Samorządowców 1427
Informacja na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF) 0
Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej 0
INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uruchamia nowy program pożyczkowy dla osób fizycznych „EWA plus” 0
Obwieszczenie Starosty Nidzickiego - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państw, należących do osób fizy 2098
URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH INFORMUJE 0
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 1800
Informacja WFOŚiGW w Olsztynie 0
WAŻNE ROLNIKU !!!! 0
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5.07.2016 r. w sprawie projektów uproszczonych planów urządzania lasów. 1694
Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Prowadzenie produkcji Rolniczej 2476
Ogłoszenie o naborze partnera. Działanie 2.1. RPO 2237
Okresowa emerytura rolnicza 1752
Poczta Polska S.A. Informuje 2159
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 65
Urzędowe formularze wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 3898
Komunikat Banku BGŻ 2136
1 marca - zobacz co się zmieni 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY z dnia 24.05.2013 r. w sprawie wydania decyzji - Schronisko dla zwierząt "Nadzieja" 2510
Zarządzanie kryzysowe 6822
18 LIPCA WEJDZIE W ŻYCIE NOWA USTAWA O ZBIÓRKACH PUBLICZNYCH 2046
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI SZCZEGÓLNEJ DBAŁOŚCI PRZEZ OBYWATELI O DANE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI 2297
Prognoza pogody 43791
OBWIESZCZENIA "Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nidzica Napierki" 8023
Stawki opłat za usługi techniczne i pozostałe opłaty związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na trenie Gminy Janowiec Kościelny od 16 lutego 2012 r. 3
Informacja dotycząca obowiązku corocznego składania przez podmioty prywatne i jednostki administracyjne sprawozdań o rodzajach i ilości odpadów 3490
Kampania uświadamijąca na temat rozstania w rodzinie międzynarodowej 3921
JPK_VAT dla przedsiębiorców 0
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 12.04.2012 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce o nr ewid. 47, obręb Powierż gminy Janowiec Kościelny 4638
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z DNIA 17.08.2012 r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowych... 5030
Obowiązek odśnieżania dachów i chodników. 3325
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY JANOWIEC KOSCIELNY W SPRAWIE ROZWIĄZYWANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 3030
Obwieszczenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wszczęciu postępowania "budowa wieży kratownicowej, służącej do przesyłania internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą" 4661
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nidzicy informuje 0
Informacja dla Przedsiębiorców 0
Szukasz pieniędzy na realizację swojego pomysłu? Szukaj z nami! 0
Ogłoszenie Wójta Gminy Janowiec Kościelny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Napierki. 6879
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nidzicy do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego. 975
UWAGA 0
Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. 0
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1175
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 8380
Zakład Gospodarki Komunalnej 1847
Samorządowy Ośrodek Kultury 444
Ogłoszenia o naborze 3695
Ogłoszenia aktualne 104743
Ogłoszenia w toku 3734
Wyniki naboru 4274
Uchwały SO RIO w Olsztynie 5508
rok 2010 2821
rok 2011 6763
rok 2012 7815
rok 2013 8133
rok 2014 4540
rok 2015 5455
rok 2016 4130
rok 2017 4955
rok 2018 5438
rok 2019 2373
rok 2020 494
Mienie komunalne 5133
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2008r. 3348
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 15.11.2010r. 2365
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2011r. 1762
Mienie Komunalne Gminy Janowiec Kościelny na dzień 31.12.2012r. 1629
ZARZĄDZENIE NR 56/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 5
ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
ZARZĄDZENIE NR 21/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny 0
Wójta Gminy ZARZĄDZENIE NR 32/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Janowiec Kościelny. 0
Pomoc publiczna 9838
Oświadczenia majątkowe 11331
Druki oświadczeń do pobrania 7968
Oświadczenia w związku z objęciem funkcji 2152
Oświadczenia w związku z zakończeniem pełnienia funkcji 668
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 2050
Koniec kadencji 2014-2018 1749
Oświadczenia majatkowe za 2019 rok 559
Oświadczenia majatkowe za 2018 rok 2546
Oświadczenia majatkowe za 2017 rok 3138
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014-2018 3040
Oświadczenia majatkowe za 2016 rok 4497
Oświadczenia majatkowe za 2015 rok 5035
Oświadczenia majatkowe za 2014 rok 4893
Oświadczenia Majątkowe składane przed upływem kadencji ( Wójt oraz Radni Gminy) 2137
Budżet Gminy 8631
Procedury uchwalania budżetu 3862
Budżet 4075
rok 2009 1546
Budżet 5892
Wykonanie budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2009r. 2500
Wykonanie budżetu gminy za rok 2009 1
rok 2010 1800
projekt 8246
Budżet 2010 15
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2010 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2010 3
rok 2011 1589
projekt 0
Budżet 2011 7
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 1
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie :autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2011-2019 0
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2011 rok. 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2011 0
rok 2012 1391
Projekt Budżetu na 2012 rok 0
Budżet 2012 0
Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2012 0
rok 2013 1269
Projekt Budżetu na 2013 rok 1
Budżet 2013 0
Wykonanie budżetu gminy za rok 2012 0
ZARZĄDZENIE NR 79/2013 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za i półrocze 2013 r. 10
rok 2014 1278
Projekt Budżetu na 2014 rok 0
Budżet 2014 4
ZARZĄDZENIE 15/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 68/2014 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2014 r. 0
ZARZĄDZENIE NR 54/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014. 69
ZARZĄDZENIE NR 61/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uzupełnienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za rok 2014 23
rok 2015 1090
projekt budżetu na 2015 r. 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2015 r. 0
Budżet 2015 0
ZARZĄDZENIE NR 112/2015 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2015 roku. 0
rok 2016 882
projekt budżetu na 2016 rok 0
autopoprawka do projeku budżetu na 2016 r. 0
Budżet 2016 0
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2015 rok. 0
Uchwała nr RIO.VIII-0120-163/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2016 r. roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kośc 1343
ZARZĄDZENIE NR 57/2016 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za pierwsze półrocze 2016 roku. 0
ZARZĄDZENIE NR 19/2017 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2016 rok 0
rok 2017 555
Budżet 2017 4
ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok. 0
rok 2018 836
Projekt Budżetu na 2018 rok 0
Budżet 2018 0
ZARZĄDZENIE NR 76/2018 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2018 r. 0
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2019 516
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. 0
rok 2020 346
Sprawozdania 2993
2009 2472
2010 4400
2011 4749
2012 2486
2013 4196
2014 6237
2015 7064
2016 4819
2017 7229
2018 4739
2019 2591
2020 453
Pobierz akty prawne 6274
Prowadzone rejestry i ewidencje 18037
Udostępnianie danych 2568
Akty prawne 959663
Oświata 5384
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 0
Informacja dotycząca wstrzymania otwarcia oddziałów przedszkolnych 205
LEGITYMACJE STUDENCKIE W CZASIE EPIDEMII 189
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2019/2020 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2018/2019 1078
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. 195
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2016/2017 2714
Ustalenie podstawowej rocznej dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Janowiec Kościelny w 2020 r. aktualizacja X.2020 r. 17
Wyprawka szkolna 2016 1150
Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie sportu 3041
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2017/2018 1058
Kwoty dofinansowania w ramach wyprawki szkolnej na rok 2016/2017 1167
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015 - 2016 1484
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015 - 2016 1353
Podsumowanie działalności punktów przedszkolnych w gminie Janowiec Kościelny 1249
Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 20142015 1358
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 1449
Informacja o stanie realizacji wybranych zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 20142015 1559
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015 3188
Zdrowotne Programy Profilaktyczne 1127
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2013/2014 1780
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW 4262
Strategie, plany, opracowania 44782
Dziennik Ustaw 0
Informacje nieudostępniane 7860
Monitor Polski 0
Dzienniki Urzędowe Województwa 0
WYBORY I REFERENDA 47623
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie w II turze (12.07.2020) 353
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 210
Urzędnik wyborczy 153
Prawa wyborcze 228
Obwody głosowania 207
Akty prawne 287
Zgłoszenie do OKW 323
Druki do pobrania 236
Informację dotyczące głosowania w dniu 28.06.2020 r. 150
Obwodowe Komisje Wyborcze 822
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2020 r. 229
Urzędnik wyborczy 209
Prawa wyborcze 730
Obwody głosowania 965
Akty prawne 875
Zgłoszenie do OKW 518
Druki do pobrania 792
ARCHIWUM 0
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 147
powołanie Gminnego Biura Spisowego 0
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 196
INFORMACJE DODATKOWE 40
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania ? 39
Udział w tegorocznym spisie rolnym trzeba wziąć obowiązkowo i udzielić odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym. 6
Wybory do Izb Rolniczych 2019 1915
Zmiany w systemie gospodarki odpadami 3607
2012 4309
2013 5062
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 46578
Wykaz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 3948
„Równać Szanse 2018” 0
Roczny Program Współpracy na 2009 rok 3121
Roczny Program Współpracy na 2010 rok 0
Roczny Program Współpracy na 2011 rok - projekt 2716
Roczny Program Współpracy na 2012 rok - projekt 2232
Roczny Program Współpracy na 2013 rok - projekt 1981
Roczny Program Współpracy na 2014 rok 10
Roczny Program Współpracy na 2015 rok - projekt 1657
Roczny Program Współpracy na 2017 rok - projekt 2489
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018- projekt 2542
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019- projekt 1386
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 w/w ustawy w celu uchwalenia Rocznego Programu Współpracy na 2016 rok oraz Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016 - 2020. 1536
UCHWAŁA NR XXXVII/304/2014 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne 2
UCHWAŁA NR XXIX/229/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działa 0
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 0
Kontakt 1748
Przepisy prawne 1911
Otwarte konkursy ofert 75415
Kwestionariusz Ankietowy 2651
Sprawozdania 5773
Bazy teleadresowe zgodnie z zadaniem określonym w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” 1399
Centralny Rejestr Umów 1079
Centralny Rejestr Umów 2017 1404
Centralny Rejestr Umów 2018 655
Centralny Rejestr Umów 2019 67
Statystyka Demograficzna 3007
rok 2012 3022
rok 2013 2926
rok 2016 1739
rok 2017 2287
rok 2018 1095
rok 2019 490
rok 2020 68
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3547
POMOC PRAWNA 366
Petycje 15109
Wnioski o uostepnienie informacji publicznej 22545
Wnioski o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej 24

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 4
Statystyka 9096
Strona główna 446
Instrukcja korzystania z BIP 20
Rejestr zmian 771610
Redakcja Biuletunu 4534
Instrukcja obsługi 7034
Pliki do pobrania 21
Mapa serwisu 5695
Strona Glówna 28219

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zamówienia publiczne 173370
Informacje o naborze 116226
Aktualności 95774
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 214
KOORDYNATOR 0
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH 0
« powrót do poprzedniej strony