ˆ

Przetargi-sprzedaż mienia gminnego

Szczegóły informacji

O G Ł O S Z E N I E o przetargu na zbycie nieruchomości. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek 98/14 o pow. 655 m2 i 94/6 o pow. 100 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Powierż,

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-22 14:10:22 przez Zofia Wielgus

Akapit nr 1 - brak tytułu

Janowiec Kościelny, dnia 22-02-2017 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu na zbycie nieruchomości
 
Wójt Gminy Janowiec Kościelny ogłasza:
 
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami działek 98/14 o pow. 655 m2 i 94/6 o pow. 100 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Powierż, dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość usytuowana na terenie o dominującej funkcji mieszkaniowej z usługami użyteczności publicznej, kształt pięcioboku nieforemnego, ukształtowanie płaskie. Nieruchomość wpisana do księgi wieczystej KW nr OL1N/00021695/3 (działka 98/6) oraz OL1N/00009148/4 (działka 98/14) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nidzicy. Sposób zagospodarowania – zabudowa mieszkaniowa, termin rozpoczęcia budowy 2 lata, a zakończenia 5 lat.
 
Cena wywoławcza – 6.800,00 zł
Minimalne postąpienie – 70,00 zł
Wadium – 500,00 zł
(Do osiągniętej w przetargu ceny zostanie doliczony należny podatek VAT).
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upłynął w dniu 24 listopada 2016 r. Data poprzedniego przetargu, który zakończył się wynikiem negatywnym – 9.01.2017 r.
Osoby zainteresowane winny dokonać wpłaty wadium na konto Urzędu Gminy numer 20 8834 1035 2004 0200 1155 0005 w Banku Spółdzielczym Nidzica O/Janowiec Kościelny w taki sposób, aby na koncie Gminy wpłata znalazła się najpóźniej w dniu 23 marca 2017 r. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwa uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium (w przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość). Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy wpisać numer działki (wraz z nazwą obrębu), której wadium dotyczy.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Bliższych informacji udziela się w pok. nr 9 (I p.) lub telefonicznie pod numerem (0-89) 626-20-30.
 
Wójt
mgr Bożena Grochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Jabłoński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Jabłoński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-22 14:09:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zofia Wielgus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-22 14:10:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-22 14:10:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6402 raz(y)