ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 7/2021 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych za święta przypadające w sobotę.
Nr aktu prawnego
7/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/143/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/142/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym i nadania Statutu.
Nr aktu prawnego
XVII/142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Nr aktu prawnego
2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie planowania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 110/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XVI/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/140/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
XVI/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/139/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Janowiec Kościelny ośrodka wsparcia dziennego "Klub Senior+" oraz wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.
Nr aktu prawnego
XVI/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Janowiec Kościelny na lata 2021-2027.
Nr aktu prawnego
XVI/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/137/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XVI/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XVI/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039
Nr aktu prawnego
XVI/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewo-Grabowo w ramach działania 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Nr aktu prawnego
XVI/134/202
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji w ramach działania 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Nr aktu prawnego
XVI/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVI/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
XVI/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 109/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 108/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Nr aktu prawnego
108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 107/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia usług świadczonych droga elektroniczną oraz wprowadzenia Regulaminu użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną.
Nr aktu prawnego
107/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji