Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-08-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 60/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 59/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 59/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 58/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 lipca 2020 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 58/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-07-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 lipca 2020 r w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 57/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-07-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 56/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-07-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 55/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśnienie- Grabowie
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 54/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-07-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 53/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela Gminy Janowiec Kościelny ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia stawki wynagrodzenia eksportów uczestniczących w pracach Komisji.
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 53/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Janowiec Kościelny,
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 52/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 51/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 51/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 50/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do szacowania strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Janowiec Kościelnym.
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 49/202
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 48/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 48/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 47/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 47/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 46/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia23 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących realizacji projektu "Zdalna - Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lara 2014-2020.
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 46/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-06-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy
Tytuł aktu
ZARZĄDZENIE NR 42/2020 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielne zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert.
Nr aktu prawnego
ZARZĄDZENIE NR 42/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/115/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/114/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/113/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę Nr XII/96/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/112/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowiec Kościelny,
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XIII/112/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji