ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników. Uchwała Nr VII/48/2019 Obowiązujący
2 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. Uchwała Nr VII/47/2019 Obowiązujący
3 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie : planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Uchwała Nr VII/46/2019 Obowiązujący
4 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Kościelny. Uchwała Nr VII/45/2019 Obowiązujący
5 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu Uchwała Nr VII/44/2019 Obowiązujący
6 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu. Uchwała Nr VII/43/2019 Obowiązujący
7 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. Uchwała Nr VII/42/2019 Obowiązujący
8 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038. Uchwała Nr VII/41/2019 Obowiązujący
9 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy i sołtysów wsi z terenu gminy Janowiec Kościelny. Uchwała Nr VII/40/2019 Obowiązujący
10 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowiec Kościelny. Uchwała Nr VII/39/2019 Obowiązujący
11 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2018 rok. Uchwała Nr VII/38/2019 Obowiązujący
12 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2018 rok. Uchwała Nr VII/37/2019 Obowiązujący
13 2019-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny wotum zaufania. Uchwała Nr VII/36/2019 Obowiązujący
14 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2019 r. Uchwała Nr VI/35/2019 Obowiązujący
15 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Uchwała Nr VI/34/2019 Obowiązujący
16 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Uchwała Nr VI/33/2019 Obowiązujący
17 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w  sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach, dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym. Uchwała Nr VI/32/2019 Unieważniona
18 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2019 roku. Uchwała Nr VI/31/2019 Obowiązujący
19 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zakończenia działalności Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. Uchwała Nr VI/30/2019 Obowiązujący
20 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2021 Uchwała Nr VI/29/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu