ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/130/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Zapobieganie skutkom COVID-19 w Gminie Janowiec Kościelny ", nr RPWM.11.02.03-28-0003/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XV/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/129/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XV/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Janowiec Kościelny Kościelny.
Nr aktu prawnego
XV/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/127/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
Nr aktu prawnego
XV/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/126/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.
Nr aktu prawnego
XV/126/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/125/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XV/125/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała XV/124/2020 Nr Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada zmieniająca Uchwałę Nr XIII/109/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nr aktu prawnego
XV/124/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała XV/123/2020 Nr Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XV/123/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała XV/122/2020 Nr Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039.
Nr aktu prawnego
XV/122/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/121/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu ograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XIV/121/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/120/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na rzecz Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XIV/120/2020
Status
Unieważniona
Lp: 12
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/119/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Jabłonowo-Dyby.
Nr aktu prawnego
XIV/119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/118/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2020/2021.
Nr aktu prawnego
XIV/118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039.
Nr aktu prawnego
XIV/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/115/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez
Nr aktu prawnego
XIII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/114/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XIII/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/113/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę Nr XII/96/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Nr aktu prawnego
XIII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/112/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowiec Kościelny,
Nr aktu prawnego
XIII/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/111/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę nr XIX/168/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XIII/111/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji