ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXIII/265/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2018 roku. UCHWAŁA NR XXXIII/265/2018 Obowiązujący
2 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXIII/264/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janowiec Kościelny na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. UCHWAŁA NR XXXIII/264/2018 Obowiązujący
3 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXIII/263/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. UCHWAŁA NR XXXIII/263/2018 Obowiązujący
4 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXIII/262/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok. UCHWAŁA NR XXXIII/262/2018 Obowiązujący
5 2018-03-26 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXIII/261/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2026. UCHWAŁA NR XXXIII/261/2018 Obowiązujący
6 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXII/260/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowiec Kościelny" Uchwała Nr XXXII/260/2018 Obowiązujący
7 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXII/259/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości. Uchwała Nr XXXII/259/2018 Obowiązujący
8 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXII/258/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na czas oznaczony do 3-ch lat. Uchwała Nr XXXII/258/2018 Obowiązujący
9 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXII/257/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wielbark a Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Wielbark opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym. Uchwała Nr XXXII/257/2018 Obowiązujący
10 2018-02-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2019. Uchwała Nr XXXII/256/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu