ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowiec Kościelny. Uchwała Nr II/7/2018 Obowiązujący
2 2018-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji. Uchwała Nr II/6/2018 Obowiązujący
3 2018-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Uchwała Nr II/5/2018 Obowiązujący
4 2018-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury. Uchwała Nr II/4/2018 Obowiązujący
5 2018-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Uchwała Nr II/3/2018 Obowiązujący
6 2018-11-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janowiec Kościelny Uchwała Nr I/2/2018 Obowiązujący
7 2018-11-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janowiec Kościelny. Uchwała Nr I/1/2018 Obowiązujący
8 2018-10-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVIII/295/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego. Uchwała Nr XXXVIII/295/2018 Obowiązujący
9 2018-10-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia. Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 Obowiązujący
10 2018-10-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. Uchwała Nr XXXVIII/293/2018 Obowiązujący
11 2018-10-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Kościelny. Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 Obowiązujący
12 2018-10-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach, dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym. Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 Unieważniona w części
13 2018-10-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVIII/290/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Kościelny Uchwała Nr XXXVIII/290/2018 Obowiązujący
14 2018-10-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVIII/289/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu Uchwała Nr XXXVIII/289/2018 Obowiązujący
15 2018-10-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 r. Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Obowiązujący
16 2018-10-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2028. Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Obowiązujący
17 2018-09-17 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXVII/286/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych przebiegających przez miejscowość Janowiec Kościelny, do kategorii dróg gminnych. UCHWAŁA NR XXXVII/286/2018 Obowiązujący
18 2018-09-17 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXVII/285/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVII/285/2018 Obowiązujący
19 2018-09-17 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXVII/284/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2026 UCHWAŁA NR XXXVII/284/2018 Obowiązujący
20 2018-08-14 Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXVI/283/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia. UCHWAŁA NR XXXVI/283/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu