ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-04 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. Uchwała Nr V/25/2019 Obowiązujący
2 2019-01-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu. Uchwała Nr IV/24/2019 Obowiązujący
3 2019-01-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. Uchwała Nr IV/23/2019 Obowiązujący
4 2019-01-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038. Uchwała Nr IV/22/2019 Obowiązujący
5 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała Nr III/21/2018 Obowiązujący
6 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Uchwała Nr III/20/2018 Obowiązujący
7 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do reprezentowania w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" Uchwała Nr III/19/2018 Obowiązujący
8 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Janowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwała Nr III/18/2018 Obowiązujący
9 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia kalendarza imprez kulturalnych w Gminie Janowiec Kościelny na 2019 r. Uchwała Nr III/17/2018 Obowiązujący
10 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nidzicy. Uchwała Nr III/16/2018 Obowiązujący
11 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do składu osobowego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Uchwała Nr III/15/2018 Obowiązujący
12 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Uchwała Nr III/14/2018 Obowiązujący
13 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Janowiec Kościelny postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria Uchwała Nr III/13/2018 Obowiązujący
14 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy i sołtysów wsi z terenu gminy Janowiec Kościelny. Uchwała Nr III/12/2018 Obowiązujący
15 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok. Uchwała Nr III/11/2018 Obowiązujący
16 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2028 Uchwała Nr III/10/2018 Obowiązujący
17 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. Uchwała Nr III/9/2018 Obowiązujący
18 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2029. Uchwała Nr III/8/2018 Obowiązujący
19 2018-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowiec Kościelny. Uchwała Nr II/7/2018 Obowiązujący
20 2018-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji. Uchwała Nr II/6/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu