ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2019 r. Uchwała Nr VI/35/2019 Obowiązujący
2 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Uchwała Nr VI/34/2019 Obowiązujący
3 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Janowiec Kościelny. Uchwała Nr VI/33/2019 Obowiązujący
4 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w  sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach, dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym. Uchwała Nr VI/32/2019 Unieważniona
5 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2019 roku. Uchwała Nr VI/31/2019 Obowiązujący
6 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zakończenia działalności Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym. Uchwała Nr VI/30/2019 Obowiązujący
7 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2021 Uchwała Nr VI/29/2019 Obowiązujący
8 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2020 Uchwała Nr VI/28/2019 Obowiązujący
9 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok Uchwała Nr VI/27/2019 Obowiązujący
10 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr VI/26/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038 Uchwała Nr VI/26/2019 Obowiązujący
11 2019-02-04 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. Uchwała Nr V/25/2019 Obowiązujący
12 2019-01-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu. Uchwała Nr IV/24/2019 Obowiązujący
13 2019-01-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok. Uchwała Nr IV/23/2019 Obowiązujący
14 2019-01-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038. Uchwała Nr IV/22/2019 Obowiązujący
15 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała Nr III/21/2018 Obowiązujący
16 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej. Uchwała Nr III/20/2018 Obowiązujący
17 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do reprezentowania w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" Uchwała Nr III/19/2018 Obowiązujący
18 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Janowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwała Nr III/18/2018 Obowiązujący
19 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia kalendarza imprez kulturalnych w Gminie Janowiec Kościelny na 2019 r. Uchwała Nr III/17/2018 Obowiązujący
20 2018-12-21 Uchwały Rady Gminy Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nidzicy. Uchwała Nr III/16/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu