ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/115/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez
Nr aktu prawnego
XIII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/114/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XIII/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/113/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę Nr XII/96/2020 z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Nr aktu prawnego
XIII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/112/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowiec Kościelny,
Nr aktu prawnego
XIII/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/111/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę nr XIX/168/2016 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XIII/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
XIII/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/109/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nr aktu prawnego
XIII/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/108/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIII/108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
XIII/107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/106/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XIII/106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XIII/105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XIII/104/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XIII/104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/103/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę VIII/54/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowcu Kościelnym oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nr aktu prawnego
XII/103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/102/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XII/102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/101/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XII/101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/100/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XII/100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/99/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w m. Wiłunie nr 15
Nr aktu prawnego
XII/99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/98/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w m. Wiłunie nr 15
Nr aktu prawnego
XII/98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/97/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2019/2020
Nr aktu prawnego
XII/97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/96/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XII/96/2020
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji