ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/145/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/15 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nidzica, a Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Nidzica opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym.
Nr aktu prawnego
XVIII/145/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVIII/144/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 1 marca 2021 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/271/14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Janowo, a Gminą Janowiec Kościelny w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Janowo opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczepkowie Borowym
Nr aktu prawnego
XVIII/144/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/143/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XVII/143/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/142/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym i nadania Statutu.
Nr aktu prawnego
XVII/142/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/141/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XVI/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/140/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
XVI/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/139/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Janowiec Kościelny ośrodka wsparcia dziennego "Klub Senior+" oraz wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.
Nr aktu prawnego
XVI/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/138/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Janowiec Kościelny na lata 2021-2027.
Nr aktu prawnego
XVI/138/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/137/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XVI/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/136/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XVI/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/135/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2021-2039
Nr aktu prawnego
XVI/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewo-Grabowo w ramach działania 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Nr aktu prawnego
XVI/134/202
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia projektu Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji w ramach działania 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.
Nr aktu prawnego
XVI/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XVI/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/131/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039
Nr aktu prawnego
XVI/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/130/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Zapobieganie skutkom COVID-19 w Gminie Janowiec Kościelny ", nr RPWM.11.02.03-28-0003/20 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XV/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/129/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XV/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/128/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Janowiec Kościelny Kościelny.
Nr aktu prawnego
XV/128/2020
Status
Unieważniona
Lp: 19
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/127/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
Nr aktu prawnego
XV/127/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/126/2020 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 18 listopada w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.
Nr aktu prawnego
XV/126/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji