ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2018-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/278/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XXXVI/278/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2018-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/277/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy.
Nr aktu prawnego
XXXVI/277/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2018-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/276/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Janowcu Kościelnym i nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
XXXVI/276/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2018-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/275/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVI/275/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2018-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/274/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2026
Nr aktu prawnego
XXXVI/274/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/273/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
XXXV/273/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2018-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2026
Nr aktu prawnego
XXXV/272/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/271/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 czerwca 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIV/271/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/270/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 czerwca 2018 r.w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XXIX/231/17 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIV/270/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/269/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 czerwca 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/269/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/268/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2026
Nr aktu prawnego
XXXIV/268/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/267/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIV/267/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2018-06-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIV/266/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2017 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIV/266/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2018-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIII/265/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2018 roku.
Nr aktu prawnego
XXXIII/265/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2018-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIII/264/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janowiec Kościelny na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
XXXIII/264/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2018-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIII/263/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janowiec Kościelny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Nr aktu prawnego
XXXIII/263/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2018-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIII/262/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIII/262/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2018-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXIII/261/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2026.
Nr aktu prawnego
XXXIII/261/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/260/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Janowiec Kościelny"
Nr aktu prawnego
XXXII/260/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/259/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXII/259/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji