ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXI/250/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/250/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXI/249/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/249/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwały Rady Gminy UCHWAŁA NR XXXI/248/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/248/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXI/247/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia projektów herbu,flagi
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/247/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXI/246/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych w Gminie Janowiec Kościelny na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/246/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXI/245/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/245/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXI/244/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/244/201
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXI/243/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Nidzica o uznanie lasów za ochronne.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/243/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXI/242/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/242/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2018-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXI/241/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/241/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXI/240/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2026.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/240/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2017-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXI/239/2017 RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXXI/239/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2017-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXX/238/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, niektórych samorządowych jednostek budżetowych Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXX/238/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2017-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXX/237/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r.zmieniająca Uchwałę w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXX/237/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2017-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXX/236/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r.zmieniająca Uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXX/236/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2017-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXX/235/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXX/235/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2017-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXX/234/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXX/234/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2017-11-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXX/233/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2017 rok.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXX/233/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2017-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/232/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXIX/232/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2017-10-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXIX/231/2017 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXIX/231/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji