ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Nr aktu prawnego
II/3/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2018-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
I/2/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2018-11-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
I/1/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2018-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/295/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/295/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2018-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/294/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2018-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/293/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2018-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/292/2018
Status
Zmieniony
Lp: 148
Data podjęcia
2018-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach, dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/291/2018
Status
Zmieniony
Lp: 149
Data podjęcia
2018-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/290/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Janowiec Kościelny
Nr aktu prawnego
XXXVIII/290/2018
Status
Unieważniona w części
Lp: 150
Data podjęcia
2018-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/289/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/289/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2018-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/288/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2018-10-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2028.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/287/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2018-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/286/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych przebiegających przez miejscowość Janowiec Kościelny, do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XXXVII/286/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2018-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/285/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 r.
Nr aktu prawnego
XXXVII/285/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2018-09-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVII/284/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2026
Nr aktu prawnego
XXXVII/284/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2018-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/283/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
Nr aktu prawnego
XXXVI/283/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2018-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/282/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
Nr aktu prawnego
XXXVI/282/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2018-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/281/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
Nr aktu prawnego
XXXVI/281/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2018-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/280/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych przebiegających przez miejscowość Janowiec Kościelny, do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XXXVI/280/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2018-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXXVI/279/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Janowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
XXXVI/279/2018
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji