ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2019-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
IV/23/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2019-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/22/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038.
Nr aktu prawnego
IV/22/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
III/21/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
Nr aktu prawnego
III/20/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do reprezentowania w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"
Nr aktu prawnego
III/19/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Janowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Nr aktu prawnego
III/18/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia kalendarza imprez kulturalnych w Gminie Janowiec Kościelny na 2019 r.
Nr aktu prawnego
III/17/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nidzicy.
Nr aktu prawnego
III/16/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Janowiec Kościelny do składu osobowego Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
Nr aktu prawnego
III/15/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/14/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Janowiec Kościelny postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
Nr aktu prawnego
III/13/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy i sołtysów wsi z terenu gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
III/12/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2018 rok.
Nr aktu prawnego
III/11/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2018-2028
Nr aktu prawnego
III/10/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
III/9/2018
Status
Zmieniony
Lp: 136
Data podjęcia
2018-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2029.
Nr aktu prawnego
III/8/2018
Status
Zmieniony
Lp: 137
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
II/7/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji.
Nr aktu prawnego
II/6/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Nr aktu prawnego
II/5/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Kultury.
Nr aktu prawnego
II/4/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji