ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nr aktu prawnego
VII/43/2019
Status
Zmieniony
Lp: 102
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/42/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
VII/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/41/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038.
Nr aktu prawnego
VII/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy i sołtysów wsi z terenu gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
VII/40/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
VII/39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
VII/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/37/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
VII/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
VII/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na 2019 r.
Nr aktu prawnego
VI/35/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
VI/34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
VI/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/32/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w  sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach, dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
VI/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
VI/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zakończenia działalności Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Kościelnym.
Nr aktu prawnego
VI/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
VI/29/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/28/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2020
Nr aktu prawnego
VI/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/27/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-03-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VI/26/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038
Nr aktu prawnego
VI/26/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-02-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
V/25/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-01-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nr aktu prawnego
IV/24/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji