ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXIII/143/09 Z DNIA 29 KWIETNIA 2009 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Samorządowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Janowcu Kościelnym .
Nr aktu prawnego
XXIII/143/09
Status
Obowiązujący
Lp: 822
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXIII/142/09 Z DNIA 29 KWIETNIA 2009 w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XXIII/142/09
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXIII/141/09 Z DNIA 29 KWIETNIA 2009 w sprawie: zmiany uchwały budżowej gminy Janowiec Kościelny na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/141/09
Status
Obowiązujący
Lp: 824
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXIII/140/09 Z DNIA 29 KWIETNIA 2009 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny za 2008 rok .
Nr aktu prawnego
XXIII/140/09
Status
Obowiązujący
Lp: 825
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/139/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: przyjecia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Janowiec Kościelny za lata 2007-2008 r.
Nr aktu prawnego
XXII/139/09
Status
Obowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/138/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowegom planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie miejscowości Zabłocie Kanigowskie, Safronka, Wiłunie, Powierż Miecznikowo-Gołębie, Janowiec-Leśniki w gminie Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XXII/138/09
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/137/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probklemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/137/09
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/136/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.
Nr aktu prawnego
XXII/136/09
Status
Obowiązujący
Lp: 829
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/135/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości BIELAWY"
Nr aktu prawnego
XXII/135/09
Status
Zmieniony
Lp: 830
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/134/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: zmiany uchwały budżowej gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
XXII/134/09
Status
Obowiązujący
Lp: 831
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/133/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: przyjęcia Programu Aktywizacji Lokalnej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2009-2013.
Nr aktu prawnego
XXII/133/09
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/132/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Nr aktu prawnego
XXII/132/09
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/131/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: ustalenia regulaminu okreśajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz dodatku mieszkaniowego w szkołach, dla których gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
XXII/131/09
Status
Obowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/130/09 Z DNIA 30 MARCA 2009Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nidzickiego.
Nr aktu prawnego
XXII/130/09
Status
Obowiązujący
Lp: 835
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/129/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: uzgodnienia i akceptacji projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2012 dla gmin członków Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" .
Nr aktu prawnego
XXII/129/09
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/128/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Nr aktu prawnego
XXII/128/09
Status
Obowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/127/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na rok 2009 .
Nr aktu prawnego
XXII/127/09
Status
Obowiązujący
Lp: 838
Data podjęcia
2009-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXI/126/09 Z DNIA 17 LUTEGO 2009 w sprawie :zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok
Nr aktu prawnego
XXI/126/09
Status
Obowiązujący
Lp: 839
Data podjęcia
2009-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XX/125/09 Z DNIA 17 LUTEGO 2009 ROK w sprawie :rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
XX/125/09
Status
Obowiązujący
Lp: 840
Data podjęcia
2009-02-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XX/124/09 Z DNIA 3 LUTEGO 2009 w sprawie :zmiany uchwały budżowej gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok .
Nr aktu prawnego
XX/124/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji