ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 801
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/136/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Janowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.
Nr aktu prawnego
UCHWALA NR XXII/136/09 Z DNIA 30 MARCA 2009
Status
Obowiązujący
Lp: 802
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/135/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości BIELAWY"
Nr aktu prawnego
UCHWALA NR XXII/135/09
Status
Obowiązujący
Lp: 803
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/134/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: zmiany uchwały budżowej gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
UCHWALA NR XXII/134/09
Status
Obowiązujący
Lp: 804
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/133/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: przyjęcia Programu Aktywizacji Lokalnej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2009-2013.
Nr aktu prawnego
UCHWALA NR XXII/133/09
Status
Obowiązujący
Lp: 805
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/132/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Nr aktu prawnego
UCHWALA NR XXII/132/09
Status
Obowiązujący
Lp: 806
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/131/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: ustalenia regulaminu okreśajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród oraz dodatku mieszkaniowego w szkołach, dla których gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
UCHWALA NR XXII/131/09
Status
Obowiązujący
Lp: 807
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/130/09 Z DNIA 30 MARCA 2009Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu nidzickiego.
Nr aktu prawnego
UCHWALA NR XXII/130/09
Status
Obowiązujący
Lp: 808
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/129/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: uzgodnienia i akceptacji projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2012 dla gmin członków Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" .
Nr aktu prawnego
UCHWALA NR XXII/129/09
Status
Obowiązujący
Lp: 809
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/128/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Nr aktu prawnego
UCHWALA NR XXII/128/09
Status
Obowiązujący
Lp: 810
Data podjęcia
2009-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWALA NR XXII/127/09 Z DNIA 30 MARCA 2009 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Janowiec Kościelny na rok 2009 .
Nr aktu prawnego
UCHWALA NR XXII/127/09
Status
Obowiązujący
Lp: 811
Data podjęcia
2009-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XXI/126/09 Z DNIA 17 LUTEGO 2009 w sprawie :zmiany uchwały budżetowej gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XXI/126/09
Status
Obowiązujący
Lp: 812
Data podjęcia
2009-02-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XX/125/09 Z DNIA 17 LUTEGO 2009 ROK w sprawie :rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XX/125/09
Status
Obowiązujący
Lp: 813
Data podjęcia
2009-02-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XX/124/09 Z DNIA 3 LUTEGO 2009 w sprawie :zmiany uchwały budżowej gminy Janowiec Kościelny na 2009 rok .
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XX/124/09
Status
Obowiązujący
Lp: 814
Data podjęcia
2009-02-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XX/123/09 Z DNIA 3 LUTY 2009 W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Nidzickiego w celu realizacji inwestycji, pn. "Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Kościelny - Kuce: ETAP I Nr 1560 N odcinek od km 6 + 332 - 7 + 328,65, Nr 1613 N odcinek ok km 10 + 699 do km 12 + 368,47 wraz z opracowaniem projektu budowlanego".
Nr aktu prawnego
UCHWAŁA NR XX/123/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji