ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2020-2039.
Nr aktu prawnego
XI/83/2019
Status
Zmieniony
Lp: 62
Data podjęcia
2019-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 grudnia 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
XI/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie zasad trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Janowiec Kościelny na dofinansowanie zadań na rzecz ograniczenia niskiej emisji przez modernizację źródła ciepła.
Nr aktu prawnego
X/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-11-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Nr aktu prawnego
X/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Janowiec Kościelny na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
X/79/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.
Nr aktu prawnego
X/78/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
X/77/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/76/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
X/76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłat lokalnych oraz ustalania wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
X/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/74/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
X/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/73/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 listopada 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2039.
Nr aktu prawnego
X/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R.K. na Wójta Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
IX/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Janowiec Kościelny w Janowcu Kościelnym i nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
IX/71/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2022
Nr aktu prawnego
IX/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie miejscowości Wiłunie i Powierż.
Nr aktu prawnego
IX/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
Nr aktu prawnego
IX/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
IX/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie działalności rodzinnego domu pomocy.
Nr aktu prawnego
IX/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
IX/65/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie zmiany nazwy gminnej instytucji kultury pn. „ Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym” na „Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Janowcu Kościelnym” i nadanie jej nowego statutu.
Nr aktu prawnego
IX/64/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji